Det er nye tider på Esbjerg Postkontor.

Jeg har været ansat i 1år.  Først nu overholder man overenskomsten! Og ikke nok med det – man bebrejder fagforeningen for at man skal holde folk til arbejdstidens afslutning, trods det faktum, at det er områdedirektøren og dermed også postmesterens beslutning – ikke at tillade folk at gå hjem når arbejdet er udført!

Min kollega (LF) fortalt at vores tillidsrepræsentant (JJ) ikke er folkets mand, men han er ledelsens mand. Han fortalte om en sag de havde haft om hans organisationssted i KDF, hvor han mente, at tillidsrepræsentanten havde misbrugt registrene i posten til at finde ud af, hvor han er organiseret.

Share This Post