Regeringens økonomi smuldrer……

Overvismanden siger:
Genopretningsplanen bidrager til at løse problemerne her og nu, men vi får alligevel store problemer fra omkring 2015. Fra da af vil underskuddet stige. Hvis denne udvikling får lov at forløbe uden nye tiltag, så vil vi på et tidspunkt få problemer med stigende rente på statsobligationerne.

Olieindtægterne fra Nordsøen er på vej ned i frit fald og der er ikke udsigt til nye fund, selvom der stadig laves nye prøveboringer i Syddanmark.

Pia Kjærsgaard tager landet rundt til møder i “forsamlingshusene” og fortæller sine mange fremmødte supportere og danske tv-seere, at der takket være Dansk Folkeparti er styr på den danske økonomi.

Oppositionens leder Helle Thorning-Schmidt siger på de samme møder, at Danmarks økonomi flyder og den forringes dag for dag.

Finansministeren fremtræder i TV med ansigtet lagt i dybe folder. Han fortæller, det er den økonomiske verdenskrise, der er skyld i Danmarks problemer! Og endelig siger han regeringens “genopretningspakke” løser problemerne med vores økonomi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger sine tirsdags pressemøder til at fortælle det samme, samtidig gør han nar af oppositionens politik, for den fremtidige økonomi og sikring af velfærdet!

Men de kan ikke løbe fra Danmark er på vej ind i en økonomi, der ligner Grækenland og Irlands økonomier, hvis der ikke skabes balance i Danmarks økonomi. Det er ikke tom snak, for vismændene forudser det sker allerede fra år 2015.

De største udfordringer er manglende olieindtægter og den “demografiske modvind”, nogle kalder det ældrebyrden, jeg foretrækker at kalde det “de store årgange går på pension og efterløn”. Samtidig har vores industri ikke den samme fremgang, som den svenske kan præstere.

Det har altid været god latin en borgerlig regering er bedst til at løse Danmarks økonomi og en socialistisk regering er bedst til løse Danmarks beskæftigelsessituation!

Sådan er er det ikke mere!

Danmarks økonomi flyder og der er ikke lyst til at tage fat på problemerne fra regeringens side, den kommer med floskler om det går bedre, men sandheden er, at vi er på vej mod afgrunden, hvis der ikke gribes alvorligt ind nu!

Regeringen er stærkt på vej til at tabe vælgernes tro på, den alene kan løse Danmarks økonomi. Eneretten på indvandringpolitikken er Pia på vej til at tabe i forsamlingshusene i disse dage.

Derfor står oppositionen stærkt i denne tid, hvis den kan holde sammen om den økonomiske politik,  samt ikke mindst indvandringspolitikken.

Det ser ud til De Radikale hellere vil skabe afstand end sammmenhold i oppositionen. Kommer der ikke styr på det, så vil Lars Løkke Rasmussen kunne blive siddende i Statsministeriet mod alle odds efter valget.

Det må ikke ske fru Margrethe Vestager!

Share This Post

Uhæmmet grådighed…………

Busines.dk skriver:
De fem kapitalfonde, der kontrollerer TDC, vil sælge op til 241,5 mio. aktier til private og professionelle investorer til en pris på mellem 47 og 56 kr. Resultatet af aktiesalget vil indbringe kapitalfondene mellem 9,9 og 13,5 milliarder.

Hertil kommer, at TDC vil købe egne aktier fra kapitalfondene for op til 9 milliarder kr., hvilket i forhold til prisintervallet svarer til at TDC vil købe mellem 160,7 og 191,5 mio. aktier.

Det betyder samlet set, at kapitalfondene vil sælge aktier for op til 22,5 milliarder kr. ud i kontanter.

TDC forgylder deres ledende medarbejdere med en aktiegave på 1,2 milliard, hvilket giver finansdirektøren 144 millioner og andre ledende medarbejdere i omegnen heraf. For at legitimere det, så giver man medarbejderne 12.000 kroner i aktier, det er dog uklart, hvor langt ud i medarbejderstaben, det tilbud gælder.

Jeg har ikke ondt af TDC tilgodeser medarbejderne med 150 millioner kroner samlet, når virksomheden sælger aktier for 22,5 milliarder! Der er jo nærmest en hån mod medarbejderne, de tørres af med 12.000 kroner, når de øverste direktører tilgodeses individuelt med meget over 100 millioner kroner pr. hoved!!! Godt nok er medarbejdernes aktier skattefri, hvis de bindes i 7 år.

Det var regeringen Poul Nyrup Rasmussen, der 14. november 1990 privatiserede  TDC!  Han er nu rasende over den grådighed som de 5 kapitalfonde udviser, men det hjælper ikke forbrugerne, der skal betale regningen for det aktiesalg, der sker i december måned.

En forrentning af 22,5 milliarder med bare en markedsrente på 7 % giver en omkostningsbyrde på giver en øget telefonregning på 1,6 milliard årligt for TDCs kunder. 80-85% af “pengestrømmen”, skal udbetales i aktieudbytte fremover.

Festen slutter ikke her for TDC skal købe egne atier, som bruges til at nedbringe gælden med. (De afmeldes Børsen) og dermed nedbringes gælden til 23 milliarder, Det lille kunstgreb betyder nøgletallene øges, så der kan udbetales et højere udbytte til aktionærene og TDC drænes yderligere for penge!

Hertil skal lægges aktieudbytter og tidligere gæld i koncernen, hvor de 5 kapitalfonde tidligere har hentet penge ud af TDC koncernen. Hertil skal lægges salget af datterselskabet i Sweitz, hvor de samme kapitalfonde støvsugede TDC’s pengekasse, uden gælden blev indfriet fuldt ud. De har siden købet i år 2005 trukket 47 milliarder kroner af TDC i udbytter og den trækker yderligere 9 milliarder kroner ud af TDC i forbindelse med aktiesalget, som deres andel af salget af datterselskabet Sunrice.

Jeg er dybt forarget over den tømning af TDC, der foregår i disse dage. Regningen for denne fest vil uvægerligt havde hos TDC’ s kunder og medarbejdere.

Staten burde eje “kobberet”, så kapitalfondene kun kan malke firmaet TDC. Det ville give andre udbydere en reel konkurrence med TDC, hvor TDC ikke kan bruge sit monopol som ejer af “kobberet” til at presse prisen op til gavn for kapitalfondenes uhæmmede krav og grådighed om egen indtjening.

Medarbejderne er utilfredse med udviklingen.

Forbundssekretær Per Påskesen fra Dansk Metal, der organiserer hovedparten af de TDC-ansatte, siger i forbindelse med aktiesalget:
Dette viser, at TDC for fondene var en finansiel investering i stedet for et ønske om at drive telefonselskab. Jeg ser frem til, at TDC kommer tilbage på børsen og dermed til mere normale forhold som teleselskab med fokus på at levere gode kommunikationsmuligheder i stedet for, at man malker virksomheden for kapital. Man har allerede reduceret for meget i medarbejderstaben, hvilket er gået ud over kundeservicen, fordi man har skåret hårdt ind til benet for at maksimere kapitalafkastet“.

Vi hører hele tiden, vores omkostningsniveau i Danmark er for højt og erhvevslivet ikke kan tjene penge. Vi hører også de store selskaber ikke betaler skat i Danmark, men via andre EU lande sender pengene i skattely.

Men det tilbagevises med de 5 kapitalfondes raid mod TDC, for i perioden 2005 til 2010 har de tjent 21 milliarder på deres investering i 2005. (Kilde: RB-Børsen)

Der betales ikke mange kroner i skat af den fortjeneste.

Share This Post

Lars Løkkes vælgerkollaps!

De bedste initiativer for regeringens politik opnår ikke flertal i befolkningen ved en opponionsundersøgelse foretaget af Megafon. Det må være tankevækkende for regeringen og Lars Løkke.

Tallene fortæller Danmarks vælgerbefolkning ikke er så liberal, så det gør noget:-)
Vi har en regering der fører politik uden baggrund i befolkningens ønsker.

Det er værd at lægge mærke til de to topscorere “Øget valg i den offentlige sektor” og “Stramninger af udlændingepolitikken” kun mønstrer hhv. 35 og 31 % af vælgerne i vælgerundersøgelsen.
Det har været den liberale/konservative regerings mærkesager gennem deres ti års regeringstid!

Ingen af de ti bedste initiativer kan score over 35% tilslutning fra befolkningen, det tyder på Regeringen Lars Løkke Rasmussen ikke har ført den rigtige politik, hvilket kan forklare dens historisk lave tilslutning i vælgerundersøgelserne, hvor “Rød blok” fører klart over “Blå blok”. 

Dette understøttes klar over tallene for regeringens værste initiativer, der klart ligger over i eksakte værdier.

Der er lang vej for Lars Løkke og hans ministerhold, før de genvinder danskernes tro på, de kan føre en god politik for hele Danmarks befolkning. En mulighed for Lars Løkke er at frigøre sig fra bindingen med Dansk Folkeparti og droppe blokpolitikken, som den borgerlige regering har ført de sidste ti år.

Denne undersøgelse må give oppositionen mere “blod på tanden” for at føre valgkamp, når den tid kommer. Det kræver S+SF finder sammen med De Radikale inden for kort tid og får en fælles valgkampstrategi.

Der er basis for at slå regeringen på dens kernepolitik – privatisering, udlændingepolitik, skattestop, skattelettelser og retspolitikken, det viser tallene fra vælgerundersøgelsen.

Så er efterårets stramninger i kommunerne og regeringens genopretningspakke ikke med i denne undersøgelse.

Det er bare at komme igang Villy Søvndal, Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmith!

Vi har brug for et alternativ til den nuværende regering, der kan gennemføre reformer på skatte- og erhvervsområdet, samt genetablere det “samarbejdende folkestyre”.

Se Megafons måling:

De bedste 10 initiativer:
1. Øget valg i den offentlige sektor 35%
2. Stramninger af udlændingepolitikken 31%
3. Skattestoppet 31 %
4. Stramninger i retspolitikken 30%
5. Skattelettelser 30%
6. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 17%
7. Håndteringen af Muhammedkrisen 17%
8. Kommunalreformen 14%
9. Styrkelse af privathospitaler 14%
10. Deltagelsen i Afghanistankrigen 10%

De værste 10 initiativer:
1. Deltagelsen i Irakkrigen 54%
2. Deltagelsen i Afghanistankrigen 47%
3. Styrkelse af privathospitaler 39%
4. Håndteringen af Muhammedkrisen 37%
5. Kommunalreformen 37%
6. Stramninger af udlændingepolitikken 37%
7. Skattestoppet 32%
8. Skattelettelser 32%
9. Kultur- og værdikampen 25%
10. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 25%

Kilde: Megafon for Politiken og TV 2 Nyhederne, gennemført blandt 1.126 danskere.

Share This Post

Duel i Ringsted….

Jeg er utrolig glad for, at Pia Kjærsgaard har sagt, at vejret og de nye kartofler er det mest danske, for det, tror jeg ikke, udlændinge kan komme til at true, sagde Helle Thorning-Schmidt i dag i tv-duellen fra Ringsted.

 Ordene faldt under værdidebatten, hvor Pia Kjærsgaard ledte efter sine danske værdier. Efter dagens debat, er det slået fast med syvtommersøm, at Dansk Folkepartis værdier begrænser sig til det danske flag og grænsemuseét ved Sæd Grænseovergang, samt dansktopsangeren Richard Ragnwald.

 Du bestemmer det hele. Især efter Fogh bestemmer Pia alt om udændingepolitikken. Men når man skal tage ansvar, kan man ikke se Pia Kjærsaard for bare skosåler.

– Du har ikke ansvar for krisen, den kommer udefra. Og heller ikke for velfærden. Det er kommunerne. Du har ikke ansvaret for sygehusene. Det er regionerne.

Hvad har du egentlig ansvaret for, spurgte Helle Thorning-Schmidt.

Den første duel ligner en omgang, der er meget lige, men en svag fordel til Pia på tv-tække og Helle på det politiske, mener de såkaldte politiske eksperter. BT’s afstemning i dagens netavis, giver Pia en svag føring. Kan Helle få sin udlændingepolitik på plads, så er hun vinder af det næste valg.

Der var en udstrakt hånd fra Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti til samarbejde efter det kommende valg. Er det en  erkendelse af VKO flertallet er slidt op?

Næste omgang foregår i Sønderborg på mandag. Forhåbentligt med en ny ordstyrer, for Søren Kaster klarede sig ikke godt i duellen i Ringsted.

Share This Post

Megabutikscentre og Venstre……

Der er en måned til jul i dag, det ved de fleste af os. Detailhandlen har et ønske om en stor juleomsætning, mange af butikkerne er direkte afhængige af et godt julesalg, for bare at overleve.

Venstre ønsker sig Hypermarkets, eller i det mindste, at man i kommunerne har mulighed for at ændre lokalplanerne for butikscentre, så der kan bygges Hypermarkets, men partiet løber ind i modstand fra sin regeringspartner og støtteparti.

Venstre ønsker større konkurrence for at presse priserne ned i dagligvarebutikkerne. Det mener man så sker ved at give tilladelse til Hypermarkets uden for bykernen. Hver familie i Danmark betaler årligt 18.000 kroner for meget for vores dagligvarer. Det har McKinsey & Company beregnet.

Jeg tror ikke det er vejen frem for øget konkurrence, at samle handlen på færre butikskoncerner, som det uvægerligt vil ske med Venstres forslag om Hypermarkets. Der er få aktører i Danmark, der har penge til at bygge disse Hypermarkets, det er Dansk Supermarked og Coop Norden. Der kan være udenlandske koncerner, der også kan løfte den sag, men er det danske marked stort nok for dem?

Lad os tænke den tanke, at Dansk Supermarked og COOP Norden kommer til at sidde på handlen i Hypermarkets og måske 90% af dagligvarehandlen i Danmark, så er det svært at se den større konkurrencefordel ved det, da de to kæder får et faktisk monopol på dagligvarehandlen i Danmark.

Den indbyrdes konkurrence mellem de to koncerner er ikke det bedste aktiv for en større konkurrence, hvilket der er belæg for at se i dag i den nuværende konkurrence mellem de to koncerner.

Hvis Venstre får sit juleønske om Hypermarkets opfyldt, så er det nærliggende at tro, at købstædernes bymidter bliver en død kulisse uden detailhandel, hvilket jeg vil begræde, for mig er det vigtigt, vi har levende byer i Danmark.

Hypermarkets – Megabutikscentrene – vil fjerne så meget handel fra landkommuner og de mindre bysamfund, så der sker en masse butiksdød i disse områder. Borgerne i “Udkants Danmark” vil i praksis skulle køre rigtig mange kilometer i bil fremover for at foretage sine dagligvareindkøb. I værste fald uden det egentlige mål med lavere forbrugspriser bliver opfyldt!

Og hvad med de borgere, som ikke har bil?

Det er en ommer Venstre!

Hypermarkets er butikscentre over 3.500 m2, som er den nuværende grænse for butikscentre.

Share This Post