Varde Kommune trodser miljøet

Jyske Vestkysten skriver i en kort artikel i dag:

Med stemmerne 4-3 vedtog et Venstre-flertal i plan og teknik i Varde Kommune, at en kvægbruger må udvide sin bedrift til over 800 malkekøer, selv om det overskrider miljøkravene. Landmanden har i dag dyrene på to gårde og vil samle dem på Rolighed.

1.192 køer i en stald, hvilke miljøproblermer giver det?

1.192 køer i en stald, hvilke miljøproblermer giver det?

Læser kommentarer giver udtryk for stor forvirring om artiklens indhold.

Det undrer mig, for Jyske Vestkysten er ikke ligefrem kendt for at være et progressiv dagblad, der kæmper for det lokale miljø ………

Jeg er forvirret over udvidelsen af dyreholdet. Er det en udvidelse eller er det en sammenlægning?

Er de to nuværende besætninger også ulovlige, eller er det kun efter udvidelsen/sammenlægningen, at besætningen er ulovlig?

Hvis man går ind på dagsordenen for Varde Kommunes Plan og Teknik udvalge, den 18. januar 2011, så står der klart, der er tale om en sammenlægning og endvidere en udvidelse, der svarer til 1406,57 dyreenheder, samt en overskridelse af miljøbelastningen, der ikke er i overensstemmelse med den hidtidige forvaltningspraksis udøvet af Varde Kommune og der er praksis for i Miljøklagenævnet. Der står videre, at man er indstillet på det skal danne præsedens for fremtidige miljøafgørelser i kommunen.

Så der er god grund til at klage over kommunens behandling af sagen, hvor udvalgsformand Preben Olesen underkender sin forvaltnings indstilling til udvalget.

Der er tale om 1406 dyreenheder, et mammut landbrug, eller en mælkefabrik.

Den Store Danske skriver om dyreenheder:
dyreenhed, DE, enhed, der anvendes ved opgørelsen af en husdyrbestands størrelse ud fra dyrenes produktion af kvælstof i afføring og urin, idet 1 DE svarer til 100 kg kvælstof. Dyreenheder anvendes bl.a. ved vejledning mht. udbringning af husdyrgødning på marker. En jersey-malkeko svarer pr. år til 1 DE, og tungere racer til 1,18 DE.

Det betyder Varde Kommune giver tilladelse til 1406;57 : 1,18 = 1.192 køer på denne mælkefabrik.

Det er en ommer både til journalisten, men ikke mindst til Varde Kommune og dets udvalgsformand Preben Olesen og hans flertal i Plan og Teknik udvalget.

Jeg kan ikke agitere nok for en underkendelse af denne beslutning, da miljøet i Varde kommune er belastet nok i forvejen.

Link til udvalgsreferatet:
(Se sagsid:501701) http://publikationer.vardekommune.dk/vk/plan_teknik/37/1/

Share This Post

Tak for støtte.

Mathias siger tak for støtten til hans indsamling til Afrikas børn

Mathias samlede 20.600 kroner ind til Afrika's børn.

Mathias samlede 20.600 kroner ind til Afrika's børn.

 Det indsamlede beløb er 10 gange så stort som Mathias mål for indsamlingen og det er han meget glad for. Han er sikker på det vil gøre en forskel for børnene i Afrika.

Desværre blev det samlede beløb i Danmarks Indsamlingen 43 millioner kroner mindre i år.

Der blev indsamlet 87 millioner kroner, men Mathias, har via sin sparebøsse og donorer givet det samme, som mange mellem store firmaer i Danmark.

Godt gået Mathias.

Hilsen Morfar.

Share This Post

Hvad nu Asger???

Åbent brev til Asger Aamund.

I forlængelse af skatteminister Troels Lund Poulsen angreb på dansk erhvervsliv afviser du, Asger Aamund, bestyrelsesformand i biotekselskabet Bavarian Nordic,  skatteministerens angreb.

Du siger skatteministeren ikke har fulgt med i debatten.

Måske læser han kun skattetidende. Jeg har været ude mange steder, og hvis han i øvrigt ser, hvad jeg skriver hver uge i Berlingske, så vil han se, at jeg kritiserer S og SF benhårdt. Deres vækstplan er så amatøragtig, at en HF-studerende ville dumpe på den“. 

Du (Asger Aamund) retter samtidigt et angreb mod regeringen. “Dem kritiserer jeg jo også, for de har heller ikke et ordentligt svar. Vækstforum er jo gået helt i stå“.

Jeg går ud fra du er citeret nogenlunde korrekt i dine udtalelser til Berlingske.

Mine spørgsmål til dig, Asger Aamund:

  • Hvorfor mener du ikke der kan flyttes 1,5 milliard kroner fra den nuværende erhvervsstøtte på 25 milliarder kroner til SF’s Vækstplan? (Kapitalbehovet udgør totalt 6 % af den nuværende samlede erhvervsstøtte.)
  • Hvor fejler SF’s vækstplan? ( Det er en delplan om ny teknologi og miljøteknologi)
  • Hvad mangler der i SF’s Vækstplan? ( Det er en delplan om ny teknologi og miljøteknologi)
  • Hvor er regeringen forud for SF’s Vækstplan?

SF’s Vækstplan dækker ikke hele erhvervslivet men er fokuseret omkring fremtidig teknologi herunder miljøteknologi, så der vil være store erhvervsområder, der efterfølgende skal laves vækstpolitik for. Det er jeg ikke i tvivl om vil ske med en ny regering.

Men Asger Aamund, nu er det ikke de lette overskrifter, vi har brug, men en nøgtern politisk analyse og ikke mindst en konkret anvisning og dokumentation på, hvorfor du underkender SF’s Vækstplan.

Jeg har med glæde konstateret du er ærlig omkring regeringens erhvervspolitik, som du betegner: “Regeringen har ikke et ordentligt svar. Vækstforum er jo gået helt i stå“.

Underforstået regeringens erhvervspolitik halter alvorligt.

Sendt til Asger Aamund private mailboks……………….

Share This Post

Danske erhvervsledere begår landsforræderi!!!

Det er Venstres Troels Lund Poulsen, der udtaler det til Berlingske i dag!

Men hvad er årsågen til Venstres skatteminister siger det?

Jo……..
der er erhvervsledere, der roser SF’s vækstplaner for det danske samfund, det er faneflugt og landsskadeligt siger Troels Lund Poulsen, for det er kun tilladt for danske erhvervsledere, at følge den borgerlige regerings politik og anbefalingerne fra DI (Dansk Industri, DA (Dansk Artbejdsgiverforening) samt Dansk Erhverv.

Troels Lund Poulsen siger til Berlingske:De gør det kun, fordi de får penge. Alle de virksomheder, som støtter SF, gør det kun, fordi der er penge til dem selv. De står og stikker poten frem. Det undrer mig, at erhvervsfolk vil basere deres økonomiske virksomhed på det.

De virksomheder skader det samlede erhvervsliv“.

Kære Troels!

Har du tænkt på det kunne være en fornuftig politik SF har lagt ud med i deres vækstplan, så det er derfor progressive erhvervsledere i Danmark støtter den?

Tag dine formørkede venstre valgbriller af og deltag i en sober politisk debat om en vækstpolitik, der gavner Dansk Erhvervsliv, det fortjener den danske befolkning og ikke mindst det danske erhvervsliv.

Vil du ikke det, så anbefal din politiske chef at udskrive et hurtigt valg, så vi kan få en ny regering og en ny skatteminister, der er intereresseret i at føre en dansk vækstpolitik.

Share This Post

Lad os få det valg nu, Løkke!

Den nye Megafon måling giver Venstre 21,2 % af stemmerne mod sidste målings 24,3 % lige efter statsministrens nytårstale til nationen.

Megafon målingen giver oppositionen et forspring på 7 mandater og derfor prøver Venstre med hjælp fra Saxo Bank direktør (Liberal Alliance’s pengetank),  at begå karaktermord på Ole Sohn endnu engang. Det sker med en påstand fra et lukket møde med finansfolk, hvor der er talt om forskellige økonomiske teorier.

Her er det måske sandt, måske ikke sandt, at Ole Sohn i en eller anden sammenhæng har udtalt sig om skatten på arbejde skal sættes ned for at øge væksten i samfundet. Men selv en SF “skygge finansminister” må deltage i debat om økonomiske teorier, uden det straks skal udlægges som oppositionens fremtidige politik.

I Venstre er der også debatteret om boligbeskatning. Jens Rohde,  Venstres medlem af Europaparlamentet, foreslog i Debatten på DR2, at Danmark skal sætte boligskatten op for at kunne sænke indkomstskatten tilsvarende. Betyder det så Venstre går ind for øget boligbeskatning???

Danmark mangler reformer og der opstår et stort gab i landet økonomi i løbet af kort tid. Derfor vil det være samfundsmæssigt en fornuftig løsning, hvis det valg bliver afholdt hurtigt, så Folketinget kan komme i arbejdstøjet igen.

Min opfordring til Lars Løkke Rasmussen er, udskriv det folketingsvalg nu, så vi kan få de nødvendige reformer gennemført inden VK(O)-regeringen kører ud over afgrunden med vores økonomi!

Vi har ikke råd til som samfund at vente på Venstre går frem i opinionsmålingerne. Og vi har slet ikke råd til Folketinget skal ligge underdrejet i 10 måneder på grund af et kommende valg.

Share This Post