Elpriser stiger

Elprisen er fordoblet siden det borgerlige flertal liberaliserede elforsyningen i Danmark.

Prisen på en KW time er forøget med 107% siden elsektoren blev privatiseret!

Det er til at føle for den private elforbruger i Danmark og det er ikke overraskende for mig eller “eksperterne” i elforsyningen, for Dong A/S og Vattenfall A/S skal have et afkast af deres investeringer i elværker og forsyningsanlæg og ikke mindst et godt afkast til deres aktionærer!

Jeg kan undre mig over, som privat forbruger, hvorfor det er så vigtigt at privatisere samfundsopgaver for de borgerlige politikere, uden man gør sig den overvejelse om det medfører prisfald eller en effektivisering af elforsyningen.

Nu er der gang i privatisering af andre offentlige opgaver inden for sygehuse, plejesektoren og mange andre kommunale opgaver. Lad os nu ikke gøre os den erfaring at de borgerlige politikere endnu engang privatiserer for ideologiens skyld med større udgifter tilfølge for borgeren!

En privatisering skal give garanti for en økonomisk forbedring sammenholdt med der ikke sker serviceforringelser for borgeren, for sker det, så er der ingen saglig baggrund for at gennemtvinge en privatisering af offentlige opgaver fra det borgerlige flertal i Folketinget!

Det må være læren af elprivatiseringen og de nuværende problemer i sygehussektoren, hvor det er ved at løbe politikerne og sundhedsministeren af hænde på grund af en slet skjult ideologi om privatisering for en hver pris.

Du kan se på  http://www.elpristavlen.dk/ om du skære toppen af din elpris 🙂

Share This Post

One thought on “Elpriser stiger

Skriv et svar