Jeg er blevet bedraget…….

Ja det er rigtigt – jeg er blevet bedraget – kassereren i Ansager Antenneforening har snydt os for 250.000 kroner, beløbet er overført til kassererens egne konti, siger formanden Bent Christensen og den nye kassserer Bent “Hal” Haahr til Jyske Vestkysten den 31. marts 2010.

Formanden siger videre til JyskeVestkysten:
Han (den gamle kasserer) sad for egenrådigt på regnskabet og jeg blev klar over der rod i regnskabet den 11. februar 2010, hvor jeg besøgte ham på sygehuset forud for generalforsamlingen“.

Nu vil den opmærksomme læser nok mene jeg sigter til den gamle kasserer, men nej det er formanden og bestyrelsen, som jeg mener, der har bedraget mig!

Det forklarer jeg med følgende:

  1. Bestyrelsen kendte til rodet i regnskabet, som ovenfor beskrevet, inden generalforsamlingen.
  2. Den gamle kasserer var ekskluderet inden generalforsamlingen?
  3. Bestyrelsen og formanden oplyste på generalforsamlingen, der ikke forelå et regnskab fordi kassereren lå på hospitalet.
  4. Der blev INTET nævnt om rod i regnskabet, eller overførsel af beløb til kassererens egne konti.
  5. Den nye kasserer fungerede som dirigent på generalforsamlingen.
  6. Var Bent Haahr  han valgt kasserer inden generalforsamlingen begyndt?

Dertil skal tilføjes antenneforeningen har modtaget 40 TV-Bokse fra TDC som er fordelt af formanden/bestyrelsen ud fra princippet “først til mølle” uden det har været offenliggjort for foreningens medlemmer! Populært kan man kalde det for en uddeling til “vennerne”.  Det mødte da også voldsom kritik på generalforsamlingen!

En bestyrelse, der handler på denne måde, har ikke min tillid og burde på en kommende generalforsamling stille sit mandat til rådighed eller blive mødt med et mistillidsvotum fra medlemmerne.

Der er en tvist der skal afgøres omkring betalingen af de 250.000 kroner på generalforsamlingen, hvem skal betale?

Ansager er et lille samfund, hvor vi dagligt ser hinanden, derfor skal der findes en rimelig løsning på betalingspørgsmålet, men inden vil jeg fremkomme med et par objektive kriterier for betalingsspørgsmålet!

Bestyrelsen har ikke levet op til deres rolle om at føre tilsyn med foreningens regnskab. Her har formanden sammen med den samlede bestyrelse totalt svigtet sin pligt til at fastlægge de praktiske forudsætninger for revision og uanmeldt kasseeftersyn af foreningens bankkonti og regnskab!

Svigtet har været så stort, at jeg mener bestyrelsens indsats kan betegnes som så groft uansvarligt, at det er ansvarspådragende og dermed kan udløse et erstatningskrav mod den siddende bestyrelse  på de nævnte 250.000 kroner – dog ikke mod Bent Haahr, som er indtrådt i bestyrelsen senere.

Revisorernes rolle er ukendt for mig, men deres indsats er meget kritisabel i denne sag og måske også ansvarspådragende?

Specielt efter der var problemer med fremlæggelsen af regnskabet på forrige generalforsamlingen i 2009, hvor den blev suspenderet indtil kassereren, bestyrelsen  og revisorer havde lavet et korrigeret regnskab til forelæggelse påny på samme generalforsamling.

Inden jeg kender regnskabet i enkeltheder og for ikke at rokke ved begreberne i Ansager, så er den nærliggende mulighed at afhænde foreningen til TDC eller Canal Digital med overdragelse af samtlige aktiver og passiver og dermed undgå et erstatningskrav mod bestyrelse og revisorer.

Share This Post

Skriv et svar