En hilsen til Pia K. i Herning

Uddrag af Pia Kjærsgaards årsmødetale i Herning i denne weekend:

Stenene i Jelling, dåbsattesten, der helt bogstaveligt fortæller os om Danmark for tusind år siden, skansen ved Dybbøl og de blodige slag der og på Als – som der i øvrigt snart kommer en tv-serie om. Holger Danske, der vogter os på Kronborg, klitterne ved Skagen, Nyhavn en sommerdag . Det er vores vink, vores billedlige fortælling i lys om, at Danmark er vores. Danmark er i vores hjerter, Danmark er vores sag.

Denne del af hendes Årsmøde tale er en operette værdig! Men realpolitisk er det en kolonihavehus drøm!

Partiet siger nej til Schengenaftalen om politisamarbejde og åbne grænser. Dansk Folkeparti står for oprettelse og driften af et grænsemuseum og udtaler Danmark er for danskere. De fremmede er en trussel for Danmarks eksistens, mener Dansk Folkeparti.

En ting er sikkert, vi kan ikke lukke dem ude af Danmark ved at åbne grænseposterne igen og lukke grænserne. Den internationale kriminalitet kender ingen grænser og det eneste våben den danske stat kan sætte ind mod den, det er et internationalt samarbejde med politi i andre lande.

Der kommer ikke færre sexarbejdere/slaver ind i Danmark fordi Pia slår grænsebommen ned ved den tyske eller svenske grænse.

Det er jo den mest forkerte politik vi kan føre i 2010, hvor verdensordenen og teknikken nedbryder de nationale landegrænser og den globale samhandel er med til at øge velstanden i verden, selv de fattige i Europa, USA , Afrika og Asien vil nyde godt af nedbrydelsen af grænserne og globaliseringen, derfor er det som at skyde sig selv i foden med den politik Pia og Dansk Folkeparti fører.

Derfor er Pia Kjærsgaard årsmødetale 2010 en  ren kolonihavehus romantik uden hold i virkeligheden, men den appelerer til frygten for alt det fremmede og det giver mange stemmer til partiet.

Pia siger videre:

Jeg ved godt, at Lars Løkke og hans regering er meget glade for EU. Det er sådan en brist, regeringen har. Den brist har regeringen så tilfælles med det pudsige sammenrend af Socialdemokratiet, SF og de radikale – sidstnævnte er vel nærmest i deres Europa-begejstring klar til at opløse nationalstaten Danmark i morgen.

Her taler hun mod bedre vidende, da Dansk Folkeparti stemmer for 80,6% af EU-lovgivningen i Danmark!

Morten “Heil” Messerschmidt fortæller i DR2 Deadline, at det er fordi han har stemt imod direktiverne i EU-Parlamentet og Danmark derfor er forpligtet til at vedtage de direktiver der vedtages i EU-parlamentet, samtidig forhindrer man de røde i at deltage i lovgivningsarbejdet!

Men som Pia præcicerer i sin årsmødetale, så er det et flertal om EU-politikken uden om Dansk Folkeparti, så det betyder intet om DF stemmer for eller imod.

Men vi er her ved det centrale i Dansk Folkepartis magt i de seneste snart 10 år med VK-regeringen, nemlig partiet sidder på magten i Dansk Politik og Dansk Folkeparti er modstander af et bredt samarbejdende Folketing, for det begrænser partiets magt.

Men der er stemmer i EU-modstand og derfor profilerer partiet sig på modstand mod EU. Det kalder jeg dobbeltmoral.

Pia siger:

Danskernes kernevelfærd er på spil i disse år. Den verdensomspændende krise har sat sine spor. Derfor måtte Dansk Folkeparti være med til at sikre den fortsatte velfærd og i samarbejde med regeringen at indarbejde Genopretningsplanen, hvor vi skulle finde 24 milliarder kroner til at dække overtrækket.

Det gør man ved halvering af dagpenge, udskydelse af skattelettelse for de rigeste i 3 år, halvering af Green Card ordningen, som DI raser mod.

 Amterne er nedlagt og lavet om til store regioner.  Der er 4 år efter ikke sket en effektivisering, som lovet af regeringen og Dansk Folkeparti. Politisk fungerer regionerne som regeringens forlængede arm.

Sammenlægning af kommuner til store kommuner. Kommunerne  har fået flere meget tunge arbejdsopgaver, pas- og kørekortudstedelse,  Jobcentre. Det er derfor uforståeligt Dansk Folkeparti ikke kan forstå at kommunerne får større personalestab og større udgifter. 

Nedskæring af stillinger i SKAT og samtidig nedlæggelse Motorregisteret for køretøjer og pålægge SKAT at udføre dette arbejde også, og så derefter beklage sig over at Skat ikke inddriver skyldige trafikbøder, parkeringsbøder og skatrestancer.

Det har Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard ansvaret for.

Samtidig siger Morten Messerschmidt på Årsmødet i Herning, at Danmarks lærerstand er dovne mennesker, der ikke evner eller gider deres arbejde. Han angriber samtidig førtidspensionisterne, for de er for mange.

Jeg tror ikke på der er mange i Danmark, der får en førtidspension uden der er en helbredsmæssig årsag, som betyder de ikke kan udføre et job. Her overfor står der det faktum at Dansk Folkeparti har sikret Peter Straarup i Danske Bank en fortsat skattelettelse på lidt under en million kroner årligt, det må partiets vælgere forholde sig til.

Men en ting er Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti rigtig gode til. Det er at manipulere med vælgerne, så partiet på samme punkt – EU-politikken – kan være både modstandere og samtidig stemme for dansk EU-lovgivning.

Det er en bedrift!

Det gamle ordsprog “Man ikke have mel i munden og blæse samtidigt“, det gælder ikke for Pia og Dansk Folkeparti.

Share This Post

Skriv et svar