Bertel Haarders magtmisbrug

Bertil Harder misbruger Indenrigs – og Sundhedsministeriet webside til et angreb mod en folketingskollega. Det er magtmisbrug, da websiden ikke er en del af Venstres web- og internetberedskab, men den er financieret af skattekroner. Derfor skal den alene bruges til information om ministeriets arbejde.

Bertil Harder fører Venstre Valgkamp for skattemidler

Jeg mener det er endnu en sag om magtmisbrug der er tale om i denne sag udført af den venstreminister, der har størst anciennitet i regeringsarbejde og derfor burde han være klogere og ikke misbruge sin magt som minister til at angribe folketingsmedlemmer på sit ministeriums hjemmeside.

Jeg har i dag klaget til Indenrigs – og Sundhedsministeriet om ministerens brug af hjemmeside, med følgende tekst:

Jeg klager over ministeriets brug af hjemmeside til Bertel Haarders Venstre partipolitiske anklager mod folketingsmedlem Ole Sohn.
 
Jeg mener ikke det er foreneligt med ministeriets brug af hjemmesider til information af borgerne, at ministeren bruger ministeriets hjemmeside til personangreb mod andre folketingsmedlemmer og dermed offentliggøre Venstre partipolitiske indlæg på en webside betalt af danske skatteydere.
 
Jeg mener ministeren skal bruge Venstres egen hjemmeside til partipolitiske indlæg og angreb på andre folketingsmedlemmer.
 
Derfor mener jeg ministeriet straks må fjerne dette indlæg.
 
 
Jeg vil præcisere, at jeg ikke har taget stilling til om ministeren har ret eller uret i sine påstande, men det er alene det principielle i brugen af ministeriets hjemmeside til at fremme Venstres partipolitiske synspunkter, som jeg klager over.
 
Kopi af mail er sendt til Statsministeriet og Folketingets ombudsmand.
 
 
Med venlig hilsen
Flemming Bjerggaard
https://www.bjerggaard.dk
+ 45 22132845
 
Og så er det ikke det eneste partipolitiske indlæg, der ligger på ministeriets hjemmeside.
 
 
Share This Post

One thought on “Bertel Haarders magtmisbrug

  1. Pingback: Venstres misbrug af ministeriers websider! | Bjerggaards WEBLOG

Skriv et svar