Skolepolitikken får dumpekaraketer….

Lad mig illustrere. Hvis man sidder 15 elever i en klasse og 16 i klassen ved siden af. Så er der faktisk to lærere til rådighed for de i alt 33 elever, det så må være, lød det fra undervisningsminister Tina Nedergaard (V).

Trods de matematiske færdigheder eller mangel på samme fra ministeren, så må jeg erkende jeg ikke har den store fidus til vores undervisningsminister eller regeringens skolepolitik.

Jo mere vores statsminister taler om forbedringer i skolen, des dårligere går går det i PISA undersøgelserne. Der har været et 360 graders eftersyn af Folkeskolen, som undervisningsministeren grundstødte med.

Hun evnede at ødelægge samarbejdet med Danmarks Lærerforening og de danske kommuner, som er meget vigtige aktører i Folkeskolen.

De danske elever klarer sig godt på de sociale parametre, men er gået tilbage i matematik og stagnerer i læsefærdigheder, det er den korte konklusion på PISA undersøgelsen.

Så har Danmark endda pyntet på undersøgelsen, da 8 % af eleverne, der modtager specialundervisning, er trukket ud af undersøgelsen.

Tillige er der 15% af eleverne, der ikke har de grundlæggende kompetancer og derfor vil få svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Der er borgerlige røster om focus på faglighed og flere timer, samt bedre uddannede lærere. for at løse problemet i folkeskolen. Man vil have mere individuel undervisning af den enkelte elev.

Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, siger:
De elever, som er færdige nu, begyndte i skole, da denne regering kom til. Og aldrig har nogen regering lavet så mange ændringer, men regeringen har ikke haft belæg i forskningen for at gøre det.« 

Han forsøger at få regeringen til selv at tage ansvaret for de nye nedslående resultater, men det er en umulig opgave, for regeringen påtager sig ikke ansvaret for 9 års forfejlet skolepolitik, selvom den har haft magten og flertallet til at ændre den.

Kommunerne fjerner det meste af specialundervisningen og nedskærer undervisningstimerne i forbindelse med de nye kommunale budgetter for 2011, så der er et stort gab mellem regeringens officielle politik og den undervisning der gives ude i den kommunale skole.

Onsdag bliver regeringens forslag offentliggjort og det sker med budskabet om, at lærerne skal undervise mere, klassekvotienten på 28 fjernes og testresultater skal offentliggøres.

Der ligger en stor opgave forude, men det kræver en anden og bedre samarbejdsvilje fra undervisningsministerens side, hvis det skal lykkes. En reform for Folkeskolen skal baseres på et bredt politisk fundament og både lærere og kommuner skal være aktive medspillere i et nyt forlig.

Kan undervisningsminister Tina Nedergaard (V)  at forhandle et bredt politisk forlig hjem?

Share This Post

Skriv et svar