Marcherer Konservativ Ungdom igen……..

En god ven har sendt mig et link til Konservativ Ungdomsdebatside, for han mener ikke Danske Spils tilskudskroner (Tipsmidler) skal bruges til den slags foreninger, det kan jeg kun være enig med ham i.

Konservativ Ungdom har  33 lokalforeninger med 1.017 medlemmer fået et tilskud fra tipsmidlerne på 1.738.391 kroner i år 2009.

Jeg viser et “screenshot” af Konservativ Ungdoms debatforum:

Ultra højreekstremisk indlæg på Konservativ Ungdoms debatforum.

Ultra højreekstremisk indlæg på Konservativ Ungdoms debatforum.

 Det er et gammelt indlæg fra den 4. juni 2009, så derfor har der været tid nok til at fjerne det, hvis det ikke dækker ungdomspartiets synspunkter, heller ikke moderpartiet har haft betænkeligheder ved indlægget og derfor må Det Konservative Folkeparti, se det som en del af partiets idegrundlag!

“Pragmatikeren” skriver i debatforummet, følgende:
I 1933 indførte den forædderiske socialdemokratiske regering under Thorvald Stauning stemmeret til de samfundsnasserne under Socialreformen af 1933.

Så i 1942 afskaffede Venstre den igen under samlingsregeringen, og da Socialdemokraterne kom til igen, genindførte de stemmeretten til samfundsnasserne.

Det er en skandale! Førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere, pensionister og andre, er bare samfundsnassere!

De skal ikke have stemmeret! De yder ikke til samfundet, de får bare! Jeg mener, at man skal have egen dug og disk hvis man skal have stemmeret!

Og så får vi også smidt hele venstrefløjen ud af spillet, og alene står de eneste fornuftige partier i Folketinget: Venstre, Konservative, Borgerligt Centrum og Liberal Alliance! Resten ryger ad helvedes til, og lad dem gøre det!

Det kræver ingen grundlovsændring, blot at VKO vedtagerer det ene og alene! De har jo mandaterne til det! Enten er det populisme eller også er det fordi VKO har glemt det, at de ikke har gjort det endnu! § 29 i grundloven giver mulighed for afskaffelse af stemmeret for samfundsnassere!

 I grundlovens § 29, stk.1, står der:
Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.

Jeg mener vælgerne skal kende det indlæg, som en del af “Det Konservative Partis idegrundlag”, inden det kommende folketingsvalg bliver bliver udskrevet.

Jeg er dybt rystet over den slags synpunkter fremgår af en officiel webside for et politisk parti i Danmark. Jeg kan ikke skarpt nok fordømme det, selvom ungdomsorganisationer nyder megen rum og overbærenhed for deres lømmelstreger!

Så er der kun spørgsmålet tilbage, er en kommende Venstre regering parat til at indføre begrænset stemmeret igen, som i 1942. Men efterlønnen afskaffes under en ny VK(O) regering, det ligger fast i de valgløfter der blæst ud i mediebilledet den sidste uge af fremtrædende venstrefolk.

Hvor stor opbakning nyder kulturminister Per Stig Møllers tanker om at genindføre et højreradikalt Landsting igen med 6 års valgbarhed, for at dæmme op for Folketingets vidtløftighed?

VK(O) regeringen er på vej med et klippekort til det sociale velfærd i Danmark. Regeringen arbejder med et lovforslag om optjening af velfærdsydelser, hvor Inger Støjberg er minister ansvarlig.

I “GO’ Morgen Danmark”  i dag dyssede hun det ned med, at det “kun” skulle drøftes. Men det er måske heller ikke det bedste valgkort/trumf at komme med lige nu?

Share This Post

Skriv et svar