Dansk Folkeparti i nyt løftebrud!

 
 

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Sociolog Henrik Dahl skrev på sin Facebook profil for en del dage siden om Dansk Folkeparti:Jeg synes der sendes ALT for få bebrejdelser mod Dansk Folkeparti, når det gælder 10 års almindelig, økonomisk letsindighed og pasivitet i forhold til at reformere velfærdsstaten”.

Om det er den udmelding fra Henrik Dahl, som Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter har læst, det må stå hen i det uvisse. Men Dansk Folkeparti er parat til at følge den borgerlige regerings afskaffelse af efterlønnen, så der kan skabes råderum for skattelettelser til de rige og regeringens kernevælgere.

Mange økonomer ser skeptisk på en afskaffelse af efterlønnen og ser ikke det løser regeringens budgetunderskud. Regeringens underskud er på minimum 13 milliarder kroner i dag. Det er baseret på nulvækst i den offentlige sektor og fuld indregning af provenuet ved afskaffelsen af efterlønnen.  Ingen økonomer, bortset fra dem, der er betalt af regeringen eller bonkammerater med den, anser det for at være en realistisk politik! 

Det senarie støtter Dansk Folkeparti nu, selvom partiet for kort tid siden indtog et forsvar for efterlønnen og velfærdsforliget fra 2006. Men partiet er parat til alt for at bevare magten. Men det er godt Dansk Folkeparti har tonet rent flag i efterrlønsdebatten inden valget bliver afholdt.

Jeg må give Henrik Dahl ret i, at Dansk Folkeparti ikke er parat til lave de store reformer, der gavner det danske samfund, men forfalder til lappeløsninger sammen med regeringen, der kun øger arbejdsløsheden og tillige er en faktor der giver løntrykkeri. Det er derfor Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri går så varmt ind for afskaffelsen af efterlønnen.

Jeg tror, det vil gavne alle, der sker en ekspansiv øgning af jobs og erhvervsvirksomheder, så vil det automatisk tilpasse antallet af medarbejdere, der går på efterløn. Jeg vil anbefale Pia og hendes løjtnanter i Dansk Folkeparti at indlede forhandlinger med oppositionen om en ekspanssiv beskæftigelses- og erhvervspolitik. Hun kan starte med at tale med SF og Villy Søvndal, der har ideer om en sådan politik!

Kovendinger er ikke ukendt for Dansk Folkeparti. Dem der kan huske partiet gik mod skattelettelser til de rige, husker også partiet alligevel stemte for disse skattelettelser, der gav 465.000 kroner i tegnebogen til Peter Straarup, direktør i Danske Bank! Så var der dagpengereformen, der halverede dagpengeperioden fra 4 år til 2 år…. Der kan nævnes mange andre eksempler på Dansk Folkepartis støtte til VK-regeringen, som strider mod partiets egne vælgeres interessser…….

Men partiet afviser kritikken med den berømte frase: “Det var blevet værre uden os“!!! Man skal være fanatisk tilhænger af Pia og Dansk Folkeparti, for ikke at gennemskue den retorik.

For det er da lige meget om det var blevet “værre for den arbejdsløse”, der efter 2 år endnu ikke har fået et job og skal på kontanthjælp, hvis der overhovedet sker en udbetaling kontanthjælp? Det kan betyde tab af bolig, bil, opsparing og en sund økonomi for den arbejdsløse, så barsk er den politik, som Dansk Folkeparti er medansvarlig for.

Share This Post

Skriv et svar