Efterløns “reform” og regeringens økonomiske morads!!!

Vi skal sikre vores velfærd i de nye tider, hvor olien slipper op, kun halvdelen arbejder, og hvor vi mærker effekterne af den globale krise“, sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen, at efterlønnen afskaffes for personer under 45 år og pensionsalderen sættes op.

Han fortsætter: 
Regeringen foreslår at fremrykke dele af Velfærdsaftalen med fem år. Efterlønsalderen vil derfor gradvist blive sat op fra 2014, og folkepensionsalderen gradvist fra 2019. Det er nødvendigt for at sikre mere arbejdskraft og dermed plads til udvikling af velfærden“.

Lars Barfoed forsøger at sælge “reformen” som værende mere ambitiøs end velfærdsforliget fra 2006. Man kan kalde besparelser for meget, men det er vælgerbedrag at kalde det for en reform.

Regeringen foreslår:

  • Hel afskaffelse af efterlønnen for alle under 45 år.
  • Gradvis aftrapning af efterlønnen for dem, der er mellem 45 år og 57 år.
  • At fremrykke dele af Velfærdsforliget, så pensionsalderen gradvist hæves til 67 år i 2022 – som den var frem til 2004. Når vi lever længere, har vi ikke råd til at pensionere os tidligere.
  • At indføre en Seniorførtidspension, der gælder alle og ikke kun dem, der er tilmeldt efterlønsordningen.

Jeg mener statsministeren har et problem for han udøver brandslukning med fjernelsen af efterløn og senere pensionsalder, samtidigt forsømmer han at udvikle samfundet med ambitiøse planer for vores erhvervsliv og offentlige sektor.

Regeringen går mere op i besparelser, nedskæringer i velfærdssamfundet og skattelettelser til de rigeste.  

Statsministeren lægger i forelæggelse talen op til et kasseeftersyn af Danmarks økonomi, samtidig angriber finansminister Claus Hjort Frederisksen oppositionen for at mangle 25 – 47 milliarder kroner i deres skatteplan.

Skatteministeren misbruger embedsmændene i finansministeriet for at føre sin og Venstres valgkamp. Det samme arbejde er sat i gang i bekæftigelsesministeiret og skatteministeriet.

Det er moralsk og etisk forkert at bruge skatteyder kroner til at fremme sin valgkamp, men værst er det finansministeren fremkommer med løst formulerede angreb på opposistionen om manglende økonomisk ansvarlighed.

Sandheden er, at både statsministeren og finansministeren ved fremlæggelsen af 2020 planen (økonomisk kasseeftersyn) om kort tid, skal erkende afskaffelsen af efterlønnen samt ændringen af pensionsalderen forslår som en “skrædder i helvedet” på regeringens økonomiske morads!

Regeringens forslag fremsat den 25. januar 2011.

Regeringens forslag fremsat den 25. januar 2011.

Share This Post

Skriv et svar