Varde Kommune trodser miljøet

Jyske Vestkysten skriver i en kort artikel i dag:

Med stemmerne 4-3 vedtog et Venstre-flertal i plan og teknik i Varde Kommune, at en kvægbruger må udvide sin bedrift til over 800 malkekøer, selv om det overskrider miljøkravene. Landmanden har i dag dyrene på to gårde og vil samle dem på Rolighed.

1.192 køer i en stald, hvilke miljøproblermer giver det?

1.192 køer i en stald, hvilke miljøproblermer giver det?

Læser kommentarer giver udtryk for stor forvirring om artiklens indhold.

Det undrer mig, for Jyske Vestkysten er ikke ligefrem kendt for at være et progressiv dagblad, der kæmper for det lokale miljø ………

Jeg er forvirret over udvidelsen af dyreholdet. Er det en udvidelse eller er det en sammenlægning?

Er de to nuværende besætninger også ulovlige, eller er det kun efter udvidelsen/sammenlægningen, at besætningen er ulovlig?

Hvis man går ind på dagsordenen for Varde Kommunes Plan og Teknik udvalge, den 18. januar 2011, så står der klart, der er tale om en sammenlægning og endvidere en udvidelse, der svarer til 1406,57 dyreenheder, samt en overskridelse af miljøbelastningen, der ikke er i overensstemmelse med den hidtidige forvaltningspraksis udøvet af Varde Kommune og der er praksis for i Miljøklagenævnet. Der står videre, at man er indstillet på det skal danne præsedens for fremtidige miljøafgørelser i kommunen.

Så der er god grund til at klage over kommunens behandling af sagen, hvor udvalgsformand Preben Olesen underkender sin forvaltnings indstilling til udvalget.

Der er tale om 1406 dyreenheder, et mammut landbrug, eller en mælkefabrik.

Den Store Danske skriver om dyreenheder:
dyreenhed, DE, enhed, der anvendes ved opgørelsen af en husdyrbestands størrelse ud fra dyrenes produktion af kvælstof i afføring og urin, idet 1 DE svarer til 100 kg kvælstof. Dyreenheder anvendes bl.a. ved vejledning mht. udbringning af husdyrgødning på marker. En jersey-malkeko svarer pr. år til 1 DE, og tungere racer til 1,18 DE.

Det betyder Varde Kommune giver tilladelse til 1406;57 : 1,18 = 1.192 køer på denne mælkefabrik.

Det er en ommer både til journalisten, men ikke mindst til Varde Kommune og dets udvalgsformand Preben Olesen og hans flertal i Plan og Teknik udvalget.

Jeg kan ikke agitere nok for en underkendelse af denne beslutning, da miljøet i Varde kommune er belastet nok i forvejen.

Link til udvalgsreferatet:
(Se sagsid:501701) http://publikationer.vardekommune.dk/vk/plan_teknik/37/1/

Share This Post

Skriv et svar