Landbruget vandt, miljøet tabte…………..

I dagens aviser annoncerer “bæredygtigt landbrug”, der består af dybt bekymrede landmænd, der har investeret i landbrug, som gerne vil i kontakt med resten af Danmark, mens vi kan. Det er deres egne ord!

Jeg vil gerne i kontakt med Dansk Landbrug og ikke mindst de bekymrede landmænd i “bæredygtigt landbrug”, der annoncerer flittigt i Danmarks landsaviser og ikke mindst kører Danmark rundt i deres traktorer :-).

Jeg vil appelere til Jer, de bekymrede landmænd – og ikke mindst til VK(O)-regeringen:
Jeg mener ikke regeringen og miljøminister Karen Ellemann har handlet rigtigt i denne sag, selvom hun og regeringen (især Venstre på grund af frafald af potentielle kernevælgere i landbruget) har været udsat for et stærkt pres fra denne alternative landbrugsorganisation (bæredygtigt landbrug).

Det er ikke miljøkravene, der er det største problem i bæredygtigt landbrug, men derimod gældsbyrden!

Gælden i Dansk Landbrug er perioden årene 2000 – 2009 steget med 115%  (117.780 til 254.120 mia.kr. – heltidslandbrug) Gælden er fortrinsvis med variabel rente. (Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut.) En reel bombe under Dansk Landbrug, hvis renten stiger eksplosivt.

Samtidigt er priserne på landbrugsejendomme faldet med 27% fra år 2008 til nu.
Det må betyde højere risiko for långiver = højere rente for låntager.
I perioden årene 2000- 2009 er prisindex steget med 19,7 %.  (Kilde: Danmarks Statistik.)

Er der ikke brug for “bæredygtigt landbrug”, landbrugets organistationer og fødevareministeren focuserer på gælden i landbruget og lader miljøministeren gennemføre et bæredygtigt landbrug, der lever op til kravet på 19.000 tons mindre kvælstofudledning? Samtidig skal regeringen presse nabolandene, for de lever op til miljøkravene.

Når man ser på kornudbyttet, så er det perioden årene 2000 -2009 steget med 10% og det samlede høstudbytte – minus såsæd og gartnerier – steget med 9,5%.

Disse tal råber på fornuft i Dansk Landbrug, hos deres rådgivere og ikke mindst i regeringen. Der er samtidig øgede indtægtmuligheder ved salg af gylle til biogasanlæg, salg af halm til Halmvarmeværker samt overgang til økologisk landbrug, der giver mulighed for at kompensere for et fald i produktionen på grund af en reduktion på 19.000 tons i kvælstofudledning.

Det er muligt der skal ske en ændring af lovgivning på landbrugsområdet og for deres følgevirksomheder, samt laves omstillingspuljer til de berørte landmænd, men er det noget problem?

Hvad klynker I for i “bæredygtigt landbrug”.
Naturen har brug for miljøministeren gennemfører miljøplanen i sin oprindelige form.

Derfor er mit opråb til Jer:
Bliv ansvarlige i “bæredygtigt Landbrug” og i regeringen – snart er det forsent at redde den danske natur!!!

Kopi af tekst sendt til websiden : http://www.baeredygtigtlandbrug.dk , bestyrelsen for “bæredygtig landbrug”, miljøministeren og fødevareministeren.

Share This Post

Skriv et svar