Ytringsfriheden under pres i Post Danmark A/S….

“Vi er en arbejdsplads og ikke en et forsamlingshus. Vi er her for at arbejde. Det skal ikke forstyrres af folks personlige holdninger via plakater, løbesedler eller trøjer, der kan skabe konflikter på arbejdspladsen. Derfor vil vi heller ikke have politiske valgmøder på arbejdspladsen”, siger Hans Erik Nielsen, personalechef i Post Danmark A/S, til Avisen.dk.
 
 Post Danmark A/S er ikke mere en etatsvirksomhed, men et aktieselskab under Dansk Industris faner med en statslig ejerandel på 40 %. Men at Post Danmark A/S går fra en åben arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for bruge arbejdspladsens kantine til oplysningsformål, til at være en arbejdsplads, hvor kun den borgerlige regerings og Dansk Industris synspunkter må fremmes, det mener jeg ikke Post Danmark A/S skal være eksponent for.

Et af de møder, der ikke måtte holdes, det var om efterlønnens afvikling, hvor alle politiske partier var indbudt. Det er så mere end tragisk, da Post Danmark A/S betaler medarbejdere over 60 år for deres fratrædelse, fordi der er ikke plads til dem i produktionen.

Det kan man da kalde for dobbeltmoral, både etisk og politisk!

Derfor Post Danmark A/S og Hans Erik Nielsen, så må der også i pauser samt i fritiden kunne holdes oplysningsmøder, som det har været kutyme i virksomheden tidligere.  I forhold til offentligheden, så er uniformen jo fastlagt og vil ikke udgøre et problem om politisk agitation overfor publikum.

Note:
Jeg er tidligere medarbejder i Post Danmark, fratrådt den 1. september 2009 fra Esbjerg V. Postkontor

Share This Post

Skriv et svar