Fortsat tog i Vestjylland

Tillykke til Varde  Kommune og borgerne langs Vestbanen. Vestbanen vil køre de næste 25 år i det vestjyske, det sikrede et flertal på 21 mod 19. Det var S, SF og Dansk Folkeparti, der fik strikket et forlig sammen i sidste øjeblik mod den borgerlige junta, der gik ind for nedlæggelsen af Vestbanen i år 2012.

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Togmateriellet skal moderniseres, hvis banen fortsat skal overleve, men er det borgerlige fleretal indstillet på det?

Forligsteksten lyder som følger:
Togdriften på Vestbanen fortsætter efter den 30 juni 2012 i nuværende køreplanomfang, idet Vestbanen videreføres fra Varde til Esbjerg gennem samdrift med Arrivas tog på denne strækning.
Det årlige tilskud til drift af tog og infrastrukturforvaltning sker indenfor en forventet årlig ramme på 24 mio. kr. (PL 2010).
Vestbanens nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur sker gennem låneoptagelse, med Region Syddanmark som garant. Låneoptagelsen sker i Vestbanen A/S med et samlet provenu på 113,2 mio. kr. Region Syddanmark tilfører nettoydelsen på lånet fra optagelsesperioden i en periode på 25 år.
Region Syddanmark undersøger i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen.
Region Syddanmark undersøger endvidere i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck.
Denne undersøgelse skal være afsluttet ultimo 2011“.

Nu står der tilbage regionsrådet formelle daglige flertal lever op til beslutningen om at fortsætte driften i en posetiv ånd og borgerne så benytter Vestbanen i de kommende år. Jeg tror det sker, hvis der indsættes tidssvarende moderne tog, der kører når behovet er tilstede.

Men et stort tillykke til borgerne i Varde Kommune.

Share This Post

Skriv et svar