V(K)O til kamp mod de fremmede!

Regeringen arbejder på 28 nye forslag, der gør op med retten til lægehjælp, sociale ydelser og uddannelse. Hvad bliver det næste?…………….

………… et ti meter højt hegn rundt om hele Danmark med pigtråd på toppen og Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti og hendes medløbere i porten, der kun lukker “etniske danskere” ind, der har betalt skat i 45 år til deres folkepension?

For mig er det uværdigt, vi ikke tager bedre mod dem der vil bosætte sig i Danmark og bidrage til det Danske Samfund. Regeringen, med finansministeren i spidsen, skruer landets underskud på finansloven for 2010 op til det dobbelte for at få EU til at fortælle Danmrk, at konvergens kravet på 3% er overskredet, for regeringen kan få et alibi for at afskaffe efterlønnen og dermed få flere hænder til arbejdsløshed!

Det problem løser regeringen ved at nedsætte dagpengeprioden fra 4 til 2 år!!!

Og så laver den samme regering højere og urimelige krav for indvandring, det er utåleligt at være danske med en sådan VK(O) regering! Heldigvis ser det ud til det er blev for meget for Det konservative Folkeparti, hvor Helle Sjelle (C)inspireret af DA adm. dir. Jørn Neergaard Larsen går mod tankerne om optjeningspligt for sociale ydelser.

Det er særligt beskæftigelsesminister Inger “Støjsender” (V), som gennem de seneste måneder har slået på tromme for optjeningsprincippet. Hun står i spidsen for udvalgsarbejdet og har ved flere lejligheder betegnet det som “grundlæggende forkert”, at “skattekisten åbner sig med det samme”, når udlændinge kommer til Danmark.
(Kilde: Berlingske)

Så kammer min kæde over, for hvad er det reelle billede? Jeg har ikke set dokumentation for de påstande? Jeg har tidligere hørt Dansk Folkepartis ukronede dronning Pia Kjærsgaard støttet af sine løjtnanter komme med disse påstande!

Lad os få dokumentation på bordet, så der ikke lovgives bare for tilgodese Dansk Folkepartis paranoia mod de fremmede…….

Udvalgsarbejdet ventes drøftet på et møde i Regeringens Økonomiudvalg i morgen, og på forhånd har både S og SF meldt blankt fra og klandrer udspillet for at være et brud med den solidariske, skandinaviske velfærdsmodel.

Det er et skifte fra debatbogen “Forsvar for fællesskabet” skrevet af Helle Thorning-Schmit og Morten Bødskov og seks andre forfattere i 2002, hvor bogen lægger afstand fra rettighedsegoismen og op til optjeningsprincippet.

»Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab for eksempel efter syv år«, skriver forfatterne i bogen.

Morten Bødskov (S) siger nu:Det er et forslag, der stammer fra en debatbog, som er næsten ti år gammel nu. Det er et forslag, som skulle dæmme op for problemer, der allerede på anden måde er dæmmet op for i dag. Så det har ikke sin relevans mere.

Morten Bødskov fortsætter:Forslaget var tænkt ind i en kontekst, hvor der var behov for at få dæmmet op for tilgangen af udlændinge til Danmark. Der er lavet en række opstramninger, som tager højde for nogle af de problemer, som var for ti år siden. Derfor har forslaget ikke sin relevans mere.”

Det er tid til at trække i håndbremsen Lars. Vi skal ikke have dit super liberalistiske samfund, hvor enhver er “sin egen lykkes smed“. Men vi skal have et samfund, hvor de “fremmede” skal føle sig velkomne i Danmark. De vil bidrage økonomisk til deres uddannelse, sociale ydelser og lægehjælp, hvis vi behandler dem anstændigt.

***************************

Forlaget skriver om bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Endelig nyt fra centrum-venstre i dansk politik: En bog der kommer med det, der ofte efterlyses i debatten – en vision for samfundets udvikling og et politisk projekt for de kommende år. Her gribes om de “ømfindtlige” emner – her tales om, hvordan vi sikrer samfundets sammenhængskraft”.

“Forsvar for fællesskabet en debatbog af: Tine Aurvig Brøndum, næstformand i LO – Morten Bødskov,MF, Socialdemokratiet – Villy Dyhr, medlem af SFs hovedbestyrelse – Helle Thorning-Schmidt, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet – Lars Olsen, journalist og kommentator ved Politiken“.
(Pris 198 – Bogen er udsolgt fra forlaget.)

Det skrev Helle Thorning Schmidt (Europalamentariker) i bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Her kritiserer hun blandt andet, at begge ægtefæller ved en familiesammenføring modtager bistandshjælp, hvis der sker en “social begivenhed” – for eksempel arbejdsløshed.

“Og både i kommunerne og i indvandrerkredse berettes der om typiske eksempler, hvor folk har midlertidigt arbejde på onklens pizzeria, indtil der er bevilget familiesammenføring – derpå bliver de ledige og begge ægtefæller får kontanthjælp.

Det skal ændres. Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab – for eksempel efter syv år. Indtil da må ægtefællerne forsørge hinanden.

Den ene ægtefælle vil typisk have boet længe i Danmark og kan derfor modtage kontanthjælp til én person. Men den nyankomne må tage et job – eller forsørges af ægtefællen”.
Kilde: Ritzau


Share This Post

Skriv et svar