1. maj fest.

Vanligt tro fandt der 1. maj møder sted overalt i landet i dag.

Uddrag af Helle Thorning Schmidt’s  1. maj tale:
Samarbejdet mellem Venstre, konservative og Dansk Folkeparti har igennem de seneste 10 år gjort Danmark til et fattigere land, hvor store grupper danskere glemmes af samfundet”.

“Jeg er bekymret for, at vi er ved at tabe en generation af unge på gulvet. Jeg er selv vokset op i firserne. Det var dengang, vi talte om ungdomsledighed, langtidsledighed, praktikpladsmangel, tvangsauktioner og adgangsbegrænsning. Det var en tid, hvor modløshed blev til rodløshed!”

“Regeringen siger, den har en plan. Men den siger så meget. Kan I huske, hvordan vi sidste år fik at vide, at det lysnede, og at regningen var betalt? Det var dengang, at det var børnefamilierne, de arbejdsløse, de studerende og de ansatte i kommunerne, som skulle betale regningen”.

“Der gik et halvt år. Så viste det sig, at ikke alle bilag indgik i regnskabet. Det kom som en kæmpe overraskelse for regeringen, at olien i Nordsøen på et tidspunkt slipper op, og at der kommer flere ældre. Regningen var dobbelt så stor“.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvad Pia Kjærsgaard skal have for at stemme for flere tvangsudliciteringer og nedskæringer i hjemmeplejen. Skal den kriminelle lavalder sættes ned til 12 år? Eller skal vi endelig have det forbud mod paraboler?”

“Dansk Folkeparti prøver at få det til at se ud som om, det er åh så svært at løbe fra alle løfter. Men hvis det er så svært, kan de jo bare sige nej!”

Villy Søvndal (SF) havde et konkret forslag om uddannelse af 40.000 ufaglærte danske med på sine 1. maj møder. Det skulle være for folk over 30 år og skulle ske til fuld dagpengesats. Onde tunger siger det er et gammelt socialdemokratisk forslag, men det forhindrer ikke VK-regeringen i at bortdømme forslaget, der vil koste 3 mia. kroner.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen roser S-SF for forslaget om, at 40.000 ufaglærte skal have en uddannelse frem mod 2020. Det er den rigtige model, fordi de berørte personer ofte har stiftet familie og derfor aldrig ville tage en uddannelse på SU, mener Flemming Ibsen.

Han advarer dog om, at opgaven kan blive meget vanskelig, fordi mange af de ufaglærte ikke er motiveret til at tage en uddannelse.

 Lidt historie om 1. maj dagen:
1. maj er dag 121 i året i den gregorianske kalender (dag 122 i skudår). Der er 244 dage tilbage af året. Dagen kaldes Philip og Jacobs dag, Majdag, Valborgsdag, Valborgsmesse eller Voldermisse.

Dagens praktiske betydning i gamle danske landsbyer i Danmark var den faste bestemmelse, at i dyrkningsfællesskab med vangebrug skulle gærderne om bygmarken være lukkede til Majdag og disse gærder skulle blive stående indtil Mikkelsdag (29 september), ligesom det var skik i de gamle bondesamfund, at bystævnet på denne dag holdt årsmøde og valgte bl.a. oldermand. 1. maj og 1. november er desuden traditionel skiftedag for den gamle tids bondegårde, hvor karle og piger kunne skifte arbejdsplads/bondegård.

1. maj blev stiftet som arbejderbevægelsens internationale kampdag på Socialistisk Internationales kongres i 1889 – i 100-året for Den Franske Revolution. I Danmark fejres det stadig tidligt om morgenene i mange fagforeninger og i Socialdemokraternes, SF’s og Enhedslistens partiforeninger. Om eftermiddagen er der taler og sang og meget mere i alle større danske byer.

Share This Post

Skriv et svar