Dansk Folkeparti er farligt for dansk demokrati!

I dag behandler Folketinget et forslag fra Dansk Folkeparti, der har det formål at begrænse “Institut for Menneskerettigheder” mulighed for at deltage i den politiske debat.

Det betyder, at instituttet skal varetage følgende arbejdsopgaver i følge Dansk Folkepartis forslag:

  • bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder
  • indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling
  • offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

Dansk Folkeparti ønsker, at det i bemærkningerne til loven skal fremhæves og understreges, at instituttets virke alene er af forskningsmæssig karakter, og at alene juridiske argumenter og betragtninger vil være valide, idet enhver agitation af politisk karakter falder uden for instituttets virksomhed, som det hedder i beslutningsforslaget.

Forslaget er på forhånd dømt til forkastelse i Folketinget, selv partiet Venstre tager afstand fra forslaget. Men lur mig, om det lovforslag ikke dukker op igen med forhandlinger om den nye finanslov for 2012, som et krav fra Dansk Folkeparti, for at støtte yderligere sociale nedskæringer fra en VK-regeringen.

Da forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven foregår bag hermetisk lukkede døre og regeringen er afhængig af sit støtteparti til at gennemføre sin politik, viser efaringen det nemt kan blive vedtaget i et nyt Folketing efter valget.

Det afhænger dog af Lars Løkke ikke vælter ned af sin statsministertaburet ved Folketings valget.

Derfor er Dansk Folkeparti farligt for det danske demokrati!

Venstre er dog tvetydig i sin holdning.

Instituttet er i sin gode ret til konsekvent at være efter regeringen. Men så skal de ikke have statsstøtte. Men jeg har siden haft en god dialog med instituttets direktør, og vi må finde en løsning, så instituttes hovedfokus bliver alle de store problemer, der er ude omkring i verden“, understreger Michael Aastrup Jensen (V)

Det kaldes massivt politisk pres. Det Konservative Folkeparti er lodret imod Dansk Folkepartis forslag, så derfor er det ikke fremsat med regeringsstøtte.

Share This Post

Skriv et svar