Regeringens luftkasteller brister!!!

Efterlønsordningen koster 16 milliarder. Det siger regeringen. Men staten sparer kun 6-6½ milliard kroner ved at afskaffe den. Og måske slet ingenting. Det siger professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet til Avisen.dk.

Han har forsket i efterlønsordningen:
En besparelse på 16 milliarder er et rent luftkastel. De siger, at det er hvad efterlønsordningen koster, men det forudsætter jo, at alle kommer i arbejde.

For fire år siden kunne økonomerne ikke engang se, at der kom en finanskrise. Nu siger de, at de kan se ti år ud i fremtiden, at der vil være fuld beskæftigelse. Det er tankevækkende!

Bent Greve, professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, siger til Avisen:
Først skal man se på, at de 16 milliarder er en bruttoudgift. Det er, hvad staten betaler i efterløn til borgerne. Så betaler borgerne 5, 5 milliarder kroner i skat af beløbet, og dem får staten tilbage. Så er den mulige besparelse allerede nede på 10-11 milliarder.

Præmien er på op til 141.000 skattefri kroner per person (der ikke går på efterløn), og der er ingen dokumentation for, at det virker. De mennesker, der får præmien, ville sandsynligt været blevet ved med at arbejde til folkepensionsalderen alligevel. Præmierne koster to-tre milliarder om året.

Et andet problem er, at der ikke er nogen dokumentation for, hvor mange, der skal på førtidspension, dagpenge, kontanthjælp eller andre ydelser, når man fjerner efterlønnen!

Der er mistet 170.000 private arbejdspladser og den seneste opgørelse jeg har haft adgang til fra KL viser der er fjernet 14.000 arbejdspladser i kommunerne. Det tal vil stige i årene fremover, når VK-regeringens besparelser i form af nul-vækst i kommunerne slår igennem på de kommunale budgetter 2012-2015. Dertil skal lægges faldende beskæftigelse på sundhedsområdet i regionerne.

Der er en stor ungdomsarbejdsløshed, manglende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelserne og det store frafald af unge på uddannelserne generalt, så vi er meget langt fra målsætningen på 95% af de unge skal have en uddannelse. 

Behøver jeg at skrive, at Finansminister Claus Hjort Fredriksen er uenig med de nævnte økonomer?

Share This Post

Skriv et svar