Ranglistning af skoler er dårlig ide.

“Et utrygt barn gider ikke løse andengradsligninger”

 

Før berygtet og belastet, nu tiljublet af alle. Amager Fælled Skole med sine mange elever fra fattige hjem har trodsigt modarbejdet et omdømme som taberskole.
 
Amager Fælled Skole er blandt de 214 skoler i Danmark, hvis elever har den svageste socioøkonomiske baggrund, viser en rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, som har holdt skolernes karaktersnit op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Tallene viser, at mange af de såkaldte ‘taberskoler’, løfter eleverne til et højere snit, end man ville forvente i forhold til elevernes baggrund. Efter flere års krise er Amager Fælled Skole blandt succeshistorierne.
 
En af skolens beundrere, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V), har omtalt den som et mindre “mirakel”. Selv mener skoleleder på Amager Fælled Skole, Yasar Cakmak, at succesen er skabt ved, at skolen har gennemført en vision om faglighed og trivsel.

»Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Hvis børnene er utrygge, gider de ikke løse andengradsligninger. Men samtidig kan man heller ikke kun fokusere på trivsel uden faglige krav, for så bliver det hele for lalleglad en omgang,« siger han.
Kilde: Information.

Yasar Cakmak har fat i en pointe her med trivsel og tryghed for eleverne, som årsag til skolens fremgang, som burde samles om af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren vil rangordne skolerne ud fra elevernes gennemsnitskarakterer i 9. klasse, så forældrene kan vurdere skolerne ud fra undervisningsministeriets ranglister.

Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.
Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.

Udover undervisningsminister Troels Lund Poulsen får afprøvet sine matematiske evner når ud over den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaards ditto, så vil en ranglisteordning være endnu et bureaukratisk borgerligt element i folkeskolen, som kun kan sprede forvirring omkring forældrenes skolevalg.

Skolekarakterer er et samspil mellem lærer, elev og en eventuel censor og den kan variere meget fra lærer til lærer og skole til skole, hvilket absolut dokumenterer en gennemsnits karakterer for en Folkeskole ikke er et objektivt kriterie for en sammenligning af landets folkeskoler på tværs af kommuner og landsdele.

Derfor kan jeg godt forstå lærernes landsformand Anders Bondo Christensen reagerer mod disse ranglisteordninger, men jeg kan ikke stille et andet system op for en sådan bedømmelse af Danmarks skoler.
Og er det overhovedet nødvendigt med ranglister???

Er det ikke bedre at forfølge Amager Fælled Skolens eksempel med trivsel, tryghed og faglighed, samt udbygge et godt samarbejde mellem skole, lærere, elever og forældre i dagligdagen!

Men Troels Lund Poulsen har, som en hidtil meget anonym undervisningsminister, et behov for at markere sig selv og regeringen på skoleområdet, men hvorfor skal det ende med mere bureaukrati for en forvejen meget bureaukratisk styret Folkeskole?

En minister med baggrund i Venstre, som kalder sig et liberalt og frihedselskende parti, burde give folkeskolerne frihed til at søge nye veje i forhold til indlæring, pædagogik og rammer, for netop deres skole.

Men ministeren vælger den nemme metode med talmagi omkring karakterer og ranglister for skolerne, for så han da gjort noget………………..

 

Share This Post

Skriv et svar