Regringen har gennemført………

Venstre forsøger at skabe et billede af regeringen begår løftebrud og er handlingslammet, men det er ikke sandheden, for se den nedenstående liste, der ikke er fyldestgørende, men den giver et godt billede af regeringens resultater.

Liste over gennemførte love/ændringer af den nye regering:

 • Slut med høje lønninger til Flexjob. Gevinst 1,9 Mia.
 • Leasingfidus med biler er lukket. Gevinst 1,1 Mia.
 • Den ubrugelige rangliste over folkeskolerne er afskaffet.
 • Tests i folkeskolen, som ikke har haft nogen effekt på børnenes niveau, er afskaffet.
 • Gruppe eksamen er genindført.
 • Grænsekontrol er afskaffet.
 • Udlændingeloven er ændret, så man nu skal tage en prøve i dansk, fremfor at svare på spørgsmål, som alligevel er ubrugelig/unyttig viden.
 • Pointsystemet er afskaffet.
 • Det forlangte beløb på 100.000 er sat ned til 50.000 (udlændingelov).
 • Fradrag på private sundhedsforsikringer er fjernet.
 • Fattigdomsydelserne (starthjælp) er afskaffet.
 • Kontanthjælpsloftet er fjernet.
 • Forringelser på fertilitetsbehandling er rullet tilbage.
 • Afsat penge til 1500 flere pædagoger.
 • Hævet kriminel lavalder til 15 år igen.
 • Muligheden for at give 12-årige fodlænke på er fjernet.
 • Ændringer i knivloven, så man ikke længere kan komme ind at brumme for at have en hobbykniv på sig.
 • Afsat flere penge til psykiatrien og nedsat en styregruppe til at sikre bedre kvalitet i arbejdet med psykisk syge.
 • Afsat penge til flere praktikpladser.
 • Forbud om vielse af homoseksuelle i folkekirken er ophævet.
 •  Kollektiv trafik: Der bliver afsat i alt 1 mia. kr. om året, til billigere og bedre kollektiv trafik. 500 mio.kr. til
  billigere billetter og 500 mio. kr. til bedre og mere kollektiv trafik.
  Samtidig nedsættes en hurtigt arbejdende kommission, der skal komme med et bud
  på, hvordan vi bedst løser trængselsproblemerne i København.

Listen er opdateret d. 28/2-2012. Kilde: Tommy Sørensen og Rikke Keller, Facebook.

Dertil kommer reform af førtidspension, flexjob, skattereform, 3 parts forhandlinger, som er bebudet af regeringen.

Share This Post

Skriv et svar