Ideologi over arbejdspladser!!!

Danske virksomheder får stadig sværere ved at klare sig i konkurrencen med andre lande.

I år er rapporten ikke så behagelig læsning for Danmark. For tredje år i træk går vi tilbage på ranglisten over de 144 lande. En 12. plads er det blevet til, men det er fire pladser dårligere end sidste år, da Danmark var placeret på en 8. plads. I 2010 var Danmark med helt i top med en 3. plads.

World Economic Forums danske partner er Teknologis institut, og rapporten bekymrer centerchef for analyse og Erhverv, Hanne Shapiro.

“Vi er i frit fald, og det kan ikke bare forklares med krisen, for i 2010 var krisen i fuld gang”, siger Hanne Shapiro til DR Nyheder.

Det går godt med den teknologiske parathed, her ligger Danmark på en tredjeplads. Men når det gælder uddannelse ligger Danmark på en 29. plads. Folkeskolen er ikke god nok, og på de højere uddannelser er vi ikke tilstrækkelig skarpe på matematik og naturvidenskab.

“Og vil skal holde fast i den danske arbejdsmarkedsmodel. Den er afgørende for, at vi løbende kan komme til at omstille os. Det er nødvendigt”, siger Hanne Shapiro.

Flexicurity er blevet et koncept som i stigende grad ses som et af svarene på at bevare europæisk konkurrenceevne og samtidigt sikre den enkeltes rettigheder – vejene kan være mange – blandt andet betinget at det enkelte lands traditioner og politikker på en række områder.

Uanset hvilken vej der vælges, spiller den offentlige beskæftigelsesindsats og organiseringen af denne en helt afgørende rolle.

Teknologisk Institut har sammen med ledende europæiske forskningsmiljøer på området fået til opdrag at undersøge, hvordan den offentlige beskæftigelsesindsats forvaltes i EU i forhold til de grundlæggende idéer bag flexicurity konceptet og med henblik på at pege på reformtiltag som kan medvirke til at realisere den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti ødelægger den danske flexicurity model og dermed dansk konkurrence evne, men det er de to partier ligeglade med, for dem betyder ideologi mere end danske arbejdspladser....

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti ødelægger den danske flexicurity model og dermed dansk konkurrence evne, men det er de to partiere ligeglade med, for dem betyder ideologi mere end danske arbejdspladser ….

Derfor undrer det mig meget, at Venstre og Dansk Folkeparti har indgået et partner skab om at ødelægge den danske model, hvor netop flexicurity konceptet har været det bærende element i mange årtier.

Nu har de to partier fået Teknologisk Insttuts ord for de ødelægger dansk konkurrence evne med deres ideologiske felttog mod “Den Danske Model”

Share This Post

Skriv et svar