Konjukturbestemt arbejdstid er det realistisk???

Der er megen kritik af regeringens akut pakke. Venstres grå eminence Claus Hjort Frederiksen er i medierne med et budskab om regeringens forslag “bare rører rundt i gryden” og diskriminerer de korttids ledige og dimittender, der netop har afsluttet en universitetsuddannelse. Det har han nok delvist ret i, men målet helliger midlet, der er at undgå at få 12.500 mennesker der falder ud af arbejdsmarkedet inden for det næste halve år med permanent langtidsledighed og social deroute tilfølge…….

Den højtråbende tidligere finansminister og arbejdsminister glemmer fuldstændigt, det var ham og hans regering der halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede optjeningskravet fra 26 til 52 uger.

Det vil klæde Venstre og Claus Hjort Frederiksen, at de påtager sig et ansvar for den situation de har bragt landets ledige i ved årsskiftet 2013.

På Facebook kører der også en voldsom kampagne om regeringens uduelighed og manglende indsats.

Her hæfter jeg mig her kun ved en Facebook vens kritiske indlæg. Han har lov til at være kritisk :-).

Han skriver i dag på Facebook:
“Det beviser jo bare hvor meget fagbevægelsen ved om virkeligheden ?
Ikke en skid … luk dørene op og kom ud i virkeligheden !! “

og henviser til websiden…..

3F: Stort skridt i den rigtige retning – Fagbladet 3F
Ledige, der er truet af stop for dagpenge fra nytår, får nu hjælp fra 12.500 nye job. 3F er tilfreds med plan fra regeringen, der sikrer ledige indtægt og mulighed for genoptjening af dagpenge.

Lidt presset kommer han med et forslag til det regeringen skal gøre, nemlig indføre konjuktur bestemt beskæftigelse og dermed indrette A-kassereglerne efter det.

På WEBSIDEN “Behandl os ordentligt”, står der:

konjunktur bestemt arbejdstid (alle deles om det arbejde som er)
(Arbejdsmarked der kan rumme/give plads til alle)

Hvordan kan man få 750.000 ind på arbejdsmarked når der fyres folk rundt om i landet hver dag … den er svær.
Men det kan lade sig gøre og nøglen til det forjættede land med alle i arbejde hedder konjunktur bestemt arbejdstid.

1. Lav konjunktur skal folk arbejde mindre
2. Høj konjunktur arbejder folk mere (dog højest 37 timer)

Man kan ved at ændre loven til at vi skal have konjunktur bestemt arbejdstid fjerne en masse andre love og en masse bureaukrati.

Alt den refusion for aktivering, praktik, løntilskud samt alle de der bliver syge af at arbejde for meget eller for lidt, dette problem løser vi også og kort sagt får vi et bedre samfund for os alle. ”

Læs hele indholdet her……….. på “Behandl os Ordentligt”.

Dit (Min Facebook vens) forslag på din webside “Behandl os ordentligt”  ser rigtigt flot ud, men det koster 225 mia.kroner, hvis 750.000 ledige eller mennesker på overførselsindkomst skal i arbejde med bare en gennemsnitlig løn på 300.000 kroner årligt/25.000 kr. pr. måned……….

Jeg går ud fra det er prisen for at fordele arbejdet med den øvrige arbejdsstyrke og jeg står ikke på mål for at den anvendte gennemsnitslønnen holder, måske er den højere?

Dertil er der de øvrige lønomkostninger, der IKKE er indregnet, som ATP, feriepenge og pensionsordning med videre……. Dit forslag på din webside er godt, men Danmark har ikke råd til det selvom Venstre og den tavse Lars Løkke kommer til magten, desværre….. VK(O)-regeringen efterlod et gab/overforbrug på over 100 mia. kroner, den slås S-SF-R-regeringen fortsat med…..

Selvfølgelig skal de manglende udbetalinger til A-kasseydelser og overførselsindkomster fratrækkes her, men der er mindre beløb end indkomster for dem der arbejder får……..så der bliver en pæn milliard udgift tilbage…… Men det er konstruktivt du kommer med et forslag.

Jeg deler det gerne med mine kommentarer her.

Derfor dette blog indlæg…………

Share This Post

Skriv et svar