Hvad vil lærerne med folkeskolen?

Lærerkonflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening fortsætter nu på 2. uge.

Kravl ned af træet Bondo.....

Kravl ned af træet Bondo…..

Formanden Anders Bondo Christensen udtaler i dag, at han ikke ser nogen mulighed for at mødes med KL’s topforhandler Michael Ziegler. Lærerformanden har udtalt flere gange i den forgangne uge, at han opfordrer til et hurtigt regeringsindgreb, samtidig med Danmarks Lærerforening ivrigt støttet af den sure forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, fortæller danskerne at den danske model er i fare!

Intet er mere falsk og det er kun en del af strategien for at bevare en utidssvarende overenskomst for Danmarks Lærerforening.

KL (Kommunernes Landsforening) skriver på deres webside “meretidsammen.dk“:
Lærerne skal ikke arbejde mere. Lærernes arbejdstidsregler skal blot ”normaliseres” og indrettes som for alle andre medarbejdergrupper, så reglerne blot sætter den ydre ramme om arbejdstiden, men ikke definerer, hvad arbejdstiden skal bruges på. Hvordan lærerne anvender arbejdstiden skal i stedet tilrettelægges af ledelsen på skolen – i dialog med lærerne – så det tilgodeser lokale behov. Nøjagtig som vi kender det fra alle andre moderne arbejdspladser“.

KL skriver videre:Lærernes arbejdstidsregler dikterer, hvor meget lærerne må undervise, og hvor meget tid de har til andre opgaver. Arbejdstiden er dermed låst fast, den er ens for alle lærere og kan kun bruges til bestemte formål. Det hindrer, at der kan skabes mere tid sammen mellem elev og lærer. Fx underviser lærerne i dag kun under halvdelen af deres arbejdstid (40 pct.) pga. arbejdstidsreglerne“.

Det er mig ubegribeligt at Danmarks Lærerforening stædigt fastholder, det er fagforeningen, der fastsætter arbejdstiden via en overenskomst for lærerne lokalt, via en fastlåst overenskomst indgået centralt mellen Danmarks Lærerforening og KL.

Danmarks Lærerforening indkalder til demonstration den 11. april 2013:
Lockoutede lærere fra hele landet vil demonstrere på Christiansborg Slotsplads torsdag den 11. april.
 “Lærerne er de første – Hvem bliver de næste?” er overskriften, når lockoutede lærer med opbakning fra andre fagforbund mødes på Christiansborg Slotsplads på torsdag.

Talere:
Dennis Kristensen, FOA og Anders Bondo Christensen, DLF”.

Jeg mener, det er bedre Danmarks Lærerforening kravler ned af træet og genoptager overenskomstforhandlingerne med deres arbejdsgivere på et realistisk grundlag………

For selvfølgelig skal lærerne arbejde i 37 timer. Lærernes primære opgave er at undervise. Der skal være tid til forberedelse. Der skal være tid til opgaver hjem/skole i forhold til den enkelte skoleelev og forældres behov.

Men der er INGEN naturlov, der forhindrer det sker i et lokalt samarbejde mellem lærerne, skolelederne, forældrene og kommunerne. Selvfølgelig kan Folkeskolen drives i et samarbejde mellem lærer og skoleleder. Tiden er løbet fra faste rammer for tid til undervisning, forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet med forældre, uanset hvad det lokale behov reelt er!

Ingen skoler er ens sammensat med homogene lærere og elever, der er forskel på de enkelte klasser, der er forskel på de enkelte skoler, lærerne er forskellige, forældrene er forskellige og sådan kan man fortsætte i en uendelighed. Der er intet der taler for faste timer og kasser til de enkelte aktiviteter. Og informationsteknologien er forbedret væsentligt siden den nuværende overenskomst blev forhandlet på plads i år 2005. Det medfører kortere tid til informationsøgning for læreren.

Lad os få en Folkeskole der er fleksibel, der tager hånd om den enkelte skole og dens elevers behov. Selvfølgelig skal den enkelte lærer have indflydelse på sin egen arbejdssituation, men det skal ske i samarbejde med skolelederen, som det sker på alle andre arbejdspladser i Danmark.

Det forhindrer IKKE motiverede og AKTIVE lærere i Danmarks Folkeskoler………….

Gymnasie lærerne er omfattet af ændrede arbejdstidsregler med indgåelsen af deres overenskomst i år. Det burde Danmarks Lærerforening skele til!

Kravl nu ned af træet og tag ansvar for Danmarks Folkeskoler Anders Bondo Christensen.

Share This Post

Skriv et svar