Mine tanker om “Im sagen”, Udlændingeloven og Venstre

En syg lovgivning bliver ændret.

Der er indgået aftale mellem samtlige Folketingets partier, minus Dansk Folkeparti, om følgende:
Der er enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udlændings opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælle eller samlever dør.

Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens eller samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Der lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet“.

Den sidste formulering kritiserer Johanne Schmidt-Nielsen Enhedslisten, da hun siger det er en gummiparagraf, der  giver en masse muligheder for fortolkninger.

Hun siger: “Det drejer sig om danske børn – børn der er født i Danmark eller levet det meste af deres liv her og KUN taler dansk“.

Fakta om Im og hendes moders udvisning.

Im_nielsen

Stedfaderen døde af kræft, og så blev syvårige Im Nielsen og hendes thailandske mor udvist af Danmark i søndags via Kastrup Lufthavn til Thailand. Netop sådanne sager er yderst sjældne, men der er flere hundrede eksempler på, at små børn er kommet i klemme i den danske udlændingelovgivning.

Det undrer mig, at netop Im og hendes mor skabte så meget virak på Facebook og andre medier. Det undrer mig, det ikke er et af de andre godt 1.000 børn, der har skabt det mediebillede eller rettere sag – Medie hysteri!

Bjarne Laustzen (S) mf’er fra Nordjylland gik godt nok ind i udvisningssagen, men er det Venstre, der skabte konflikten/sagen for at få fokus væk fra formandens rejser og diæter?

Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, det er det sidste – sammenholdt med det er en ualmindelig dårlig behandling Im og hendes mor har fået af de danske myndigheder med baggrund i en urimelig undskabsfuld lovgivning fra VK(O)-regeringens tid.

Årsagen til den behandling skal tilskrives ændringer af Udlændingeloven i 2002, hvor Dansk Folkeparti fik strammet lovet om tilknytningskravet ganske alvorligt, som betaling for at stemme for VK-regeringens finanslov for 2002.

Alle Folketingets Partier – minus Dansk Folkeparti – ændrer nu lovgivningen.

Venstres holdning om Udlændingeloven
Venstre har stemt mod regeringens lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen:
Venstre stemte mod voldsramte kvinder kan blive i Danmark ved ægteskabets ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er  årsag til Im's udvisning af Danmark!

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er årsag til Im’s udvisning af Danmark!

Inger Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven.
Det er IKKE som Inger Støjberg (V) fortæller en lov fra regeringen Poul Nyrop Rasmussens tid i 1983 der er årsag til udvisningen af dem. Det er derimod hendes eget parti – Danmarks Liberale – Venstre. Men trods det er dokumenteret for hende af mig og andre, så fremturer hun fortsat ufortrødent med postulatet. Men det er desværre ikke usædvanligt for hende. Hun har tidligere pyntet sit CV med kompetancer og uddannelser , som hun ikke havde.

Dokumentation:
Det var i en ændring af udlændingeloven i 2002, kravene om tilknytningskrav blev ændret, nemlig lov nr. 365 af 6. juni 2002.
Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28895

Du kan læse lovforslaget med bemærkninger L 152 fra folketingsåret 2001-02, 2. samling her: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/lovforslag_som_fremsat/L152.htm.

Nu venter jeg på Venstres mediestunt, når Im og hendes mor vender tilbage til Danmark…….

Så er partiets hykleri komplet 😎

Dansk Folkeparti er mere ærlig end Venstre, for partiet står ved partiets gerning i 2002 og partiet vil IKKE ændre tilknytningskravet i Udlændingeloven, trods det enorme mediepres.

Share This Post

Skriv et svar