Bjarne Corydon begår en alvorlig fejl………..

Der føres en voldsom debat af statens salg af  Dong aktierne. Regeringen, primært den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon, er under voldsom beskydning af sine egne partimedlemmer.

De Radikale og Margrethe Vestager ligger som sædvanligt “lunt i smult vande” uden at blive inddraget i debatten, selvom de helhjertet støtter salget.

De borgerlige partier Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er totalt tavse i denne debat, selvom de faktisk er enige og deltagere i forliget om salget af Dong aktierne.

Også her er Dansk Folkeparti populistisk og en utroværdig forhandlingspartner. Selvom partiet er aktiv deltager i forliget om salg af Dong Aktier, så flygter Dansk Folkeparti fra aftalen, da partiet opdager folkestemningen går mod aktiesalget.

Goldman Sachs køber 19% af aktierne i DONG for otte milliarder kroner.  Samtidig skal pensionskasserne ATP og PFA indskyde 2,2 milliarder kroner og 800 millioner i DONG, der er økonomisk trængt. Dong er prissat til 31,5 milliarder, hvilket “eksperter” mener er for lavt sat.

Bjarne Corydon har følt det nødvendigt at informere medlemmerne i det gamle parti.

Der har de seneste uger været debat om den aftale om kapitalindskud i DONG, som et bredt flertal af partierne i Folketinget har tiltrådt, og som Finansudvalget nu behandler og forventes at bekræfte i næste uge.

Baggrunden for kapitaltilførslen er enkel. DONG har de seneste år været økonomisk udfordret og er nødt til at få tilført yderligere kapital, hvis det skal være muligt for selskabet at virkeliggøre sit investeringsprogram, der bl.a. satser massivt på at udnytte selskabets viden inden for havvind. Baggrunden for de økonomiske problemer er bl.a. betydelige tab på gasmarkedet, som følge af nye gasfund. DONG’s aktuelle udfordringer viser med al tydelighed, at energiinvesteringer ikke er risikofrie.

Derfor skulle vi som politikere tager stilling til, om man skulle bremse selskabets investeringsplaner i havvind eller tilføre kapital, der kunne muliggøre investeringerne.

Jeg synes så afgjort, at der skulle tilføres kapital, da selskabet også klart mente, at havvind var et forretningsområde med et stort potentiale. Det tilsluttede den brede kreds af partier sig, der står bag forliget om DONG – dvs. regeringen, V, K og DF.

Regeringen har derefter gennemført en proces, hvor potentielle investorer kunne byde ind. På den baggrund er det besluttet at modtage kapitalindskud i DONG fra investeringsbanken Goldman Sachs, ATP og PFA. Den beslutning er alene truffet ud fra, hvad der var det bedste tilbud for DONG og staten. Investorerne bliver medejer, men staten beholder aktiemajoriteten og har dermed bestemmende indflydelse i DONG. For at sikre sig at strategien holdes, får investorerne nogle vetorettigheder – blandt andet i forhold til investeringer. Det har været drøftet i offentligheden og er kort kommenteret i dette notat.

Enkelte har talt for, at staten og dermed skatteyderne blot selv skulle have tilført de over 10 mia. kr., som DONG nu modtager fra private investorer. Det synes jeg ikke, så længe vi fortsat kan have aktiemajoriteten. Det er rigtigt, at staten kan låne billigt, men når pengene skydes ind i energiinvesteringer, løber vi også en risiko for at tabe penge. Derfor synes jeg, det er godt, at vi allierer os med private investorer, der kan påtage sig en del af den risiko, der er for at tabe pengene. Det tror jeg, at vi, der både er skatteydere og tilhængere af massive investeringer i havvind, er bedst tjent med”.

Mvh.
Bjarne Corydon

Hvorfor sælge?
dong

Jeg forstår ikke regeringen i denne sag, for hvad er de fire milliarder kroner som Goldman Sachs risikerer at miste ved en hypotetisk Dong Fallit?

Burde regeringen ikke foretrække en dansk investor som Dansk Pension i stedet for eller selv indskyde beløbet? Regeringen (Skatteyderne) hæfter faktisk for godt 7 milliarder kroner ved en Dong fallit,  som Goldman Sachs indskyder i Dong ved det planlagte aktiekøb.

Det er en fornuftig investering, så hvis man ikke kan skaffe danske investorer til Dong, så burde ejeren selv indskyde pengene, for de kommer hjem igen i form af udbytter på sigt. Allerede i 2015 har Dong et fornuftigt overskud igen og det fortsætter i årene fremover, selvom gasprisen ikke er i det høje leje mere.

Dong’s direktør er inhabil i denne sag – for ikke at sige utroværdig i aktiesalget til Goldman Sachs. Han og 250 ledende medarbejdere i Dong har en personlig interesse i at få Dong aktierne solgt, da de ved salget får et pænt stort beløb til deres personlige bankkonti.

Goldman Sachs kommer med 8 milliarder og mister kun fire, hvis Dong går fallit. De danske skatteydere betaler så de 7, så Corydons argumentation lyder hult……. om de danske skatteydere ikke mister penge ved Dongs hypotetiske fallit.

Det er en “ommer” Bjarne Corydon.

Stop børsnotering!

Og så burde regeringen gøre op med en kommende børsnotering af Dong, der i realiteten er det samme som et salg til Goldman Sachs, for der kommer aktierne ud i frit salg – også til spekulative investeringsforeninger, der KUN går efter kortsigtet profit og gemmer overskuddet i skattely.

Et bevis for min påstand er de politiske erfaringer ved salg af TDC og Københavns Lufthavn.

Share This Post

Skriv et svar