Kvindernes Internationale kampdag…..

fokus

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Ideen om en international kampdag for kvinder kom til verden i København i 1910 under en international kvindekonference. Emnet var ligestilling og indebar, at kvinder skulle have politisk indflydelse, uddannelse og arbejde på lige fod med mænd. I første omgang var det stemmeret for kvinder, som var hovedformålet med dagen.

Har Kvindernes kampdag overlevet sig selv?

Burde Danmark ikke i stedet for indføre en kampdag for ligestilling af kvinder og mænd?

I kort form er der ikke ligestilling i bestyrelseslokalerne i de danske virksomheder, i tilkendelse af forældremyndighed i ved skilsmisse, i straffesager om vold, værnepligt og valg til Folketinget. Der kan nævnes mange andre ting, end dem jeg har nævnt, men blandt de nævnte ting går den manglende ligestilling begge veje.

Kvinderne er underrepræsenteret i Folketinget, kommunalbestyrelser og politiske nævn og ikke mindst i bestyrelseslokalerne i de store danske virksomheder.

Mændene kan vanskeligt opnå forældremyndighed ved skilsmisse, med mindre moderen er uduelig eller frivilligt afgiver den. I voldsager bliver manden nærmest pr. automatik dømt for vold uanset hvad der er sket, selv i selvforsvar overfor kvinden bliver han dømt.

Der er behov for ligestilling mellem kønnene.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager fra både mænd og kvinder, der mener at være blevet udsat for kønsdiskrimination inden for og uden for arbejdsmarkedet.

I 2012 afgjorde nævnet 129 sager om kønsdiskrimination, heraf 60 klager indgivet af kvinder.

De forskellige sager spænder vidt og handler blandt andet om frisørpriser, rejser kun for kvinder, annoncer om “rengøringspiger”, afskedigelser af gravide og forældre på barselorlov, ligeløn, kvinder i bestyrelser og kvindelige professorer. Alle afgørelserne kan ses på nævnets hjemmeside.

Selvom der er sket meget siden 1910, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret, viser afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, at både mænd og kvinder stadig bliver udsat for kønsdiskrimination, også i 2012.

Henrik Buchholtz Pedersen skriver på Facebook:
I anledning af kvindernes kampdag forlanger jeg komplet ligestilling. Kvinder skal således som mænd indkaldes til session og tvungen værnepligt og hvorfor skal kvinder løbe langsommere ved optagelsen på politiskolen :-p Rigtig god kampdag og glæder mig til at se hvem der vinder i mudderbrydning selvom man ikke kan spille på det på oddset :-p”

Britta Thomsen (S), EU parlamentsmedlem, skriver i sit nyhedsbrev:
Efterspørgslen på sexkøb skal ned.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

For mig er menneskehandel noget af det værste der findes. I slutningen af februar stemte vi i Europa-Parlamentet for, at det kan være en del af en samlet indsats mod menneskehandel at kriminalisere sexkøb. Det kender man allerede fra vores nabolande Sverige, Norge og Island.

Vi skal sætte ind overfor efterspørgslen og en af måderne kan være at kriminalisere kunden. Europa-Parlamentets vedtagelse er ikke et forslag om at tvinge Danmark til noget som helst, men blot en opfordring om at overveje muligheden.

Regeringens kurs, hvor man slår hårdt ned på bagmænd og hjælper de piger, som kan nås, er en del af den endelige løsning. Men vi kan se, at det desværre ikke er tilstrækkeligt.

Derfor synes jeg, at vi igen skal overveje et forbud i mod sex køb. Fordi vi kan se, at det er det, der virker.”

Det er fint nok, men forbud mod sex køb afskaffer ikke prostitution, der for øvrigt omfatter begge køn! Men det har Britta Thomsen endnu ikke opdaget for hendes indlæg kun omhandler  piger. Forbud fjerner kun sex køb fra det offentlige rum og dermed kan Britta Thomsen og andre “bryste sig med”, det er afskaffet, undskyld udtrykket 🙂

I Sverige er resultaterne mere end tvivlsomme, selv kristelige svenske politikkere er taget med bukserne nede i forbindelse med sex køb af det svenske politi.

Jeg tror den danske regering og Mette Frederiksen (S) (Tidligere bannerfører for et forbud mod sex køb) har erkendt at et forbud ikke er vejen frem, men en aktiv indsats mod tvangs prostitution og menneske handel er vejen frem, samtidig med en massiv oplysningskampagne mod køb af tvangshandlede kvinder og mænd.

Det er IKKE en nem fremgangsmåde, det erkender jeg…….. Men erfaringerne fra Sverige er ikke overraskende for mig!

Købesex-forbud virker modsat hensigten i Sverige
Det går ikke godt i Sverige. Loven som forbyder at købe sex, har vist sig at virke meget negativt, hvor sikkerhed, netværk og forholdene er blevet væsentligt forringet for sexarbejderne.

Justitiekansler og undersøgelsesleder Anna Skarhed fortæller desuden, at prostitutionen ikke er faldet siden lovens indførsel i 1999 og at trafficking er steget. Samtidig klargører hun helt tydeligt, at loven ikke er til for at formindske skader for sexarbejderne, men i stedet udgør et forbud mod prostitution. Læs citaterne længere nede på siden, sammen en lang række dokumentation og kildehenvisninger. (Links åbner i ekstern webside)

Den svenske løsning er en “hovsa-løsning”. Et nytteløst, moralsk forbud, til skade for både de udsatte og alle sexarbejdere. Erfaringerne fra Sverige viser, at omfanget af prostitution ikke er væsentligt ændret. Derimod er levevilkår og sikkerhed forringet for alle sexarbejdere – også de mange som arbejder med sex af fri vilje og lyst.
Kilde: http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html.

Jeg mener:
Menneske handel og tvangsprostitution er usmageligt, det hører ikke hjemme i Danmark. Det skal bekæmpes med alle midler og prioriteres højt af politiet og de danske myndigheder i samarbejde med de lande – i primært Østeuropa, hvor bagmænd leverer og udnytter kvinder og mænd.

Helt Normalt!

8. marts bør være: "De Lige Køns Internationale Kampdag", hævder det omdiskuterede nævn og overvejer at opløse evt. kommende kampdage med magt, skriver "Helt Normalt"

Kilde: “Helt Normalt”

 

Stærke kvinder gennem tiden:

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger, den første kvindelige socialdemokratiske minister.

Anna Sophie von der Hude

Bodil Koch f. Thastum, var en dansk politiker og minister.

Lise Nørgaard, er en dansk journalist, forfatter og manuskriptforfatter.

 

 

Share This Post

Skriv et svar