En typisk Messerschmutter………..

TV2 beder Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt om at finde en dansk virksomhed, der er imod patentdomstolen.

Se her hvordan det gik.

Udgivet den 22/04/2014

Linco Foods Systems er tysk virksomhed med en filial i Danmark og den mindre danske virksomhed “Expanite” er tilhænger af en fælles EU patent domstol……………

Men det er typisk for Dansk Folkeparti, for med den modstand deres spidskandidat har kørt mod patentdomstolen, så burde der være masser af virksomheder han kan bruge som eksempler.

Jeg anbefaler varmt man støtter danske virksomheder ved at stemme ja til EU patent domsolen den 25. maj 2014.

 

En anden “Messerschmutter”

En anden messerschmutter fra EU, hvor han bunder mødeprocenten trods hans mange fortællinger om det store arbejde han udfører i EU parlamentet.

En anden “Messerschmutter” fra EU, hvor han bunder mødeprocenten trods hans mange fortællinger om det store arbejde han udfører i EU parlamentet.

De brænder igennem på skærmen, og de fleste vælgere kan nævne navne på EU-parlamentarikere som Morten Messerschmidt (DF) og Jens Rohde (V). Men når man ser på de kolde fakta, topper de også listen over de mest fraværende danske politikere ved afstemningerne i Europa-Parlamentet.

Jens Rohde har været væk ved 22 procent af afstemningerne, mens Morten Messerschmidt har været fraværende ved næsten 17 procent. Det viser en opgørelse, som Søndagsavisen har foretaget på baggrund af Votewatch.eu.

Messerschmidt uden indflydelse

Men også når det gælder indflydelse på lovgivningen i EU, står især Morten Messerschmidt uden for indflydelse. Han har som den eneste danske europaparlamentariker ikke været ordfører på en rapport, som er den vigtigste del af lovgivningsarbejdet i EU, vurderer adjunkt ved Center for Europæisk Politik – Caroline Grøn.

 

 Morten Messerschmidt har gjort kampen for at stoppe EU’s rejsecirkus til sin mærkesag.

Da han 5. januar i DR’s udsendelse “Europa lige nu”  blev spurgt om, hvad det vigtigste var han havde bedrevet i 2013, lagde han ikke fingre imellem.

Noget af det vigtigste, selv om vi ikke er i mål endnu, er opgøret med flyttecirkusset“, sagde han og forklarede, at han havde “arbejdet meget hårdt” med at samle et markant flertal for at få det stoppet.

Ved et nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at man ikke kan finde tegn på, at han har bidraget til den rapport, som han selv kalder sit vigtigste arbejde i 2013.

Han har ikke stillet et eneste af de 124 ændringsforslag, der er blevet stillet af medlemmerne af Forfatningsudvalget.

Da udvalget 8. juli 2013 behandlede første udkast til rapporten, var han ikke til stede.

Han deltog heller ikke, da udvalget 17. september 2013 forhandlede om de 124 ændringsforslag. På samme møde var en anden rapport, som han selv var hovedordfører også på dagsordenen. I mødereferatet er det noteret, at han har meldt afbud, og at Ashley Fox tog over.

Da udvalget 26. september behandlede syv kompromisforslag, stod hans stol også tom.

Hans meget hårde arbejde bestod i at han mødte til den endelige afstemning om rapporten 14. oktober 2013.
Kilde: BT.dk

Er der nogen der tror Morten Messerschmidt tager aktivt del i EU Parlaments arbejdet, så tager de grundlæggende fejl. End ikke på hans mærkesager deltager han i arbejdet!!!

Men EU betaler en god hyre til Morten, der måske hjælper til driften af hans samlevers butik på Dyrehavsbakken?

 På energi og miljøområdet går det helt galt for Morten Messerschmidt!!!

votes_EU

Sølle 20% kan den hårdt arbejdende Morten Messerschmidt fremvise, som han har deltaget i, hvis du mener energi og miljø er en vigtigt område, så er det ikke Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, du skal stemme på til EU valget den 25. maj 2014.

Share This Post

Skriv et svar