De “dovne forkælede” unge studerende………

De fleste studerende er afhængige af studiearbejde, lån eller andre indkomster for ikke at skulle møde røde tal, når de logger på netbank. Ifølge Ann Lehmann Erichsen er det kun hver fjerde, der kan overleve på deres SU.

su-budget

Min kommentar: Ydelsen er 5.839 kroner før skat. Skatten udgør 764 kroner. Der kan fås 414 kroner i boligstøtte, såfremt nettohuslejen udgør 2.500 kroner.

Budgettet er ifølge Ann Lehmann Erichsen “ret stramt“, og hun kan ikke genkende billedet af forkælede unge, der bruger deres SU på rejser og café latté.

Den mindre støtte fra forældregenerationen betyder ikke, at de studerende går ud og låner pengene. Tværtimod. Andelen, der tager studielån, falder fra 27 procent til 22 procent, mens andelen, der har andre forbrugslån til at dække leveomkostningerne, falder fra 3 procent til 1 procent. Kilde : Politiken.

De studerende har udsigt til en større indtægt efter endt uddannelse end den ufaglærte, men det forudsætter uddannelsen gennemføres og den giver det planlagte job eller et tilsvarende efter endt uddannelse.

Jeg undrer mig over der ikke er indeholdt boligstøtte i eksemplet og der skal betales en skat på 764 kroner af SU-ydelsen på 5.839 kroner. Det kunne forbedre den studerendes levevilkår, hvis en indkomst på under 72.000 kroner er friholdt for skat.

Sammen med boligydelsen på 414 kroner og skatten på 764 kroner ville balancen for den studerende udgøre minus 792 kroner, hvilket bestemt er et fortsat stramt budget.

Hvorfor fritages indtægter på 72.000 årligt ikke for skat?

 

 

 

 

 

Share This Post

Skriv et svar