Tillykke Post Danmark!

Post Danmark A/S har  skabt et overskud i år 2008 på 965 mill. kroner. Mod et overskud i 2007 på 713 mill. kroner. Tillykke til medarbejderne, er der vist grund til at sige. Men der bliver ingen gaver til dem i år 2009.

Jagten på besparelser stopper ikke, nej den intensiveres i årene fremover.

Guldkalven – det belgiske postselskab, De Post – La Poste,  er solgt fra og overskuddet i 4. kvartal 2008 udgjorde beskedne 91 mill. kroner.

Kerneforretningen er faldet i årene 2004 -2008 fra 1.206 til 817 mill. kroner eller 32,3 %. 

1.100 medarbejdere har fået sin afsked, som tak for det gode resultat, sådan kan der skabes overskud i Post Danmark.

De fleste er aftrådt ved naturlig afgang, men dem der er tilbage overtager en del af deres arbejde. Herved opstår en produktivitetsforbedring, som snart, og om ikke nu har nået smertegrænsen.

Året 2009 vil betyde store nedskæringer i medarbejderne begrundet i faldende trafik på et af de basale områder, nemlig brevposten…. og i nogen grad pakkerne.

Jeg kan ikke se ud af mine oplysninger, hvor stor en del De Poste – La Poste har skabt af Post Danmarks overskud, men den del af overskuddet skal skabes ved andre opgaver i Post Danmark A/S.

Kan virksomheden det?

Jeg tvivler, så derfor venter jeg spændt på regnskabet for år 2009, som skal reddes af salgssummen fra det belgiske postselskab DE POSTE – LA POSTE!  Men det er en engangspost og hvad så?

Jeg ønsker medarbejderne i Post Danmark A/S et godt arbejdsår i 2009. Der bliver brug for det.

Share This Post

Skriv et svar