Arbejd til du bliver 65 eller 67 år.

A-4 ugebrevet skriver i uge 51 – 2006, blandt andet f?de:

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats
Hverken den aktuelle mangel på arbejdskraft eller debatten om behovet for at arbejde i flere år i nævneværdig  grad seniorerne til at udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Efterlønnen lokker, og kun hver fjerde har planer om at arbejde, til de bliver 65, viser ny undersøgelse. Beskæftigelsesministeren efterlyser en holdningsændring.

TILBAGETOG. Selv om mange seniorer oplever, at deres muligheder for at blive i flere på arbejdsmarkedet er blevet bedre under det nuværende økonomiske opsving, lader de sig kun i meget begrænset omfang påvirke af arbejdskraftmanglen til at tage en ekstra tørn. Citat slut!

Jeg har ikke besluttet mig for hvornår jeg går på pension eller efterløn i skrivende stund. Men der skal ske noget drastisk, hvis tendensen skal vendes for 55-59 årige, som citatet omhandler.

Det er ikke forringelser af efterløn og pension der skal ske for at ændrer tendensen for tidlig pensionering for de 55-59 årige, men derimod en ændring af arbejdsvilkårene på den enkelte arbejdsplads. Her har både arbejdsgiver og fagforening en opgave til at ændre arbejdsvilkårene for de ældre medarbejdere.

For mit vedkommende – jeg er ansat i Post Danmark A/S – skal der ske en tilpasning af min arbejdsbyrde til min alder. Det er en arbejdsplads med et hårdt fysisk arbejde, der skal bringes 40-80 kilo post og ligeså mange kilo reklamer og aviser ud på en arbejdsdag. Det er nødvendigt med en tilpasning af arbejdet og arbejdstiden for at beholde de ældre medarbejdere i disse 5-7 år længere!

Jeg tror det gælder for mange medarbejdere i brancher med et et hårdt fysisk eller psykisk arbejde.

Share This Post

Skriv et svar