“Det danske demokrati har spillet fallit”.

Men jeg har en anden indgangsvinkel end Pia Kjærsgaard…………

Danske politikere er alt for optaget af enkelt sager, det gælder især for Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, der systematisk udnytter muligheden for en masse ukritisk pressedækning på dem. Ingen journalist tør stille sig op mod den danske “jernlady” med kritiske spørgsmål. Som et højtråbende vedhæng kæmper Venstres Inger Støjsender Støjberg at gøre Pia Kjærsgaard kunsten efter med svingende succes.

anmeldt_Hoyer

Jeg håber inderligt, at Sam Mansour (boghandleren fra Brønshøj) får frataget sit danske statsborgerskab og bliver udvist, ” Inger Støjberg (V) på sin åbne Facebook side den 4.12.14 kl.15.31, altså inden dommens afsigelse.

Det danske demokrati har spillet fallit.” Så hård var den verbale dom fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, da Retten på Frederiksberg torsdag afsagde sin dom i sagen om den islamistiske Sam Mansour (Boghandleren fra Brønshøj), hvor man undlod at fratage ham statsborgerskabet og give ham en udvisningsdom.

Det er utroligt, at Said Mansour kun har fået fire år, og at han oven i købet får lov til at blive i Danmark. Hvornår får man så frakendt sit statsborgerskab? Der var stor uenighed i nævningetinget, hvor syv stemte for, at han skulle beholde sit statsborgerskab, og fem imod. Jeg håber, at sagen går om!” – Pia Kjærsgaard (DF) på sin åbne facebookside den 4.12.14.
Hvis vi ikke skal være fuldstændig til grin, så må han ud!” – Pia Kjærsgaard på sin facebookside den 4.12.14 kl. 9.45, altså før dommens afsigelse.

Til Ritzau har hun udtalt: “Jeg er folketingspolitiker og har ret og pligt til at sige, at hvis ikke retten er klar nok om, hvorvidt man kan fratage statsborgerskab for sådan en person. Så er jeg som folketingspolitiker virkelig berettiget til at kigge på det her, forsøge at blande mig og forsøge at skærpe loven.”

I Ekstrabladet den 5.12.14: “Jeg synes, vi er til grin, og at det danske demokrati har spillet fallit. Vi er fuldstændig til grin på en sørgelig måde, og det er oprørende“, har Pia Kjærsgaard sagt,” jf. http://ekstrabladet.dk/112/retspraesident-truer-kritiske-politikere/5341585.

Der er indgivet politianmeldelse mod Pia Kjærsgaard(DF), Peter Skaarup(DF), Martin Henriksen(DF), Inger Støjberg (V), Trine Bramsen (S) og Karsten Lauritzen (V).

Politianmeldelsen kommer som en appelsin i turbanen for Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, for det har medført en enorm ukritisk pressedækning i medierne for hende og partiet.

Thorkild_Hoeyer

Forsvarsadvokat Thorkild Høyer.

Som bekendt har jeg (Thorkild Høyer) indgivet en anmeldelse mod en række politikere for overtrædelse af retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, der er sålydende:

“Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed:

3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse.”

Anmeldelsen kan ses her: https://www.dr.dk/…/F66B2A3…/6046448/Anmeldelse_dec_2014.pdf.

Jeg har valgt ikke at udtale mig om sagen, idet jeg mener, at politiet skal have arbejdsro, men de mange hade-mails, som jeg har modtaget, og de mange ligeså hadefulde opslag på fb, gør det nødvendigt for mig at præcisere:

Jeg er beskikket forsvarer for Mansour, hvis meninger jeg i øvrigt ikke bryder mig om. Som beskikket forsvarer er det efter retsplejeloven min pligt at varetage hans interesser. Dommen er ikke endelig, men kan ankes af ham eller anklagemyndigheden, hvilket betyder, at jeg stadigvæk må varetage hans interesser, også når det ikke er populært.
Den forpligtelse har jeg også når det drejer sig om når politikere, der ikke vil respektere magtens tredeling, som fastsat i grundloven, og overtræder den førnævnte bestemmelse i retsplejeloven.
Jeg synes på ingen måde, at det er morsomt at modtage hade-mails, hvoraf nogen har en truende karakter, men må holde mig til de forpligtelser jeg har som beskikket advokat.
Det ærgrer mig, at der ikke er en almindelig forståelse herfor”. Citat slut.

Man kan have mange meninger om “boghandleren fra Brønshøj”, men politikkernes lyst til at kommentere domme er ikke hensigtsmæssig og man skal ikke lovgive ud fra enkeltdomme/sager, men ud fra en helhedsbetragtning.

Desværre har især Dansk Folkeparti benyttet sig af at få god pressedækning på enkeltsager og det har fået et tiltagende omfang i de senere år.

Venstres højtråbende Inger Støjberg konkurrerer med Dansk Folkeparti på at kommentere enkeltsager, samt lovgive ud fra dem.

Jeg håber, vi fremover får politikere, der lovgiver ud fra overordnede hensyn til befolkningens og samfundets tarv. Det er deres opgave.

Fri os fra enkeltsager og populistiske politikere, der muligvis høster stemmer på øjeblikkets “hotte sager”.

Når det er sagt, så kan jeg ikke forstå “boghandleren søger til et muslimsk land med sharia lovgivning, når han er utilfreds med den danske retsstat.

Han skal fjernes fra “Domsmands Listen”.

thomas_jaskov

Han er en trussel mod den danske retsstat. Man skal ikke dømme på grundlag af en folkestemning men med baggrund i juraen, hvilket han ikke er i stand til ud fra sin Facebook kommentar.

Share This Post

Skriv et svar