Venstres kampagne – en hetz mod svage samfundsgrupper

Venstres regnestykke om 800.000 på offentlig forsørgelse holder ikke, se Bettina Post profil, hvor hun angiver om 150.000, der reelt er på offentlig forsørgelse. Venstre regner folk på sygedagpenge og barsel med i tallet.

De 800.000 er nemlig et broget miks af forældre på barselsorlov, førtidspensionister, fleksjobbere, efterlønnere og kontanthjælpsmodtagere; mennesker, der ikke umiddelbart kommer i job, selv om man lokker med gulerødder og truer med økonomiske pisk.

De 800.000 er et broget miks af forældre på barselsorlov, førtidspensionister, fleksjobbere, efterlønnere og kontanthjælpsmodtagere; mennesker, der ikke umiddelbart kommer i job, selv om man lokker med gulerødder og truer med økonomiske pisk.

Vil Venstre afskaffe sygedagpenge og barselsorlov?

Venstre ved man, hvor man har……..
” Dem som har mindre, får mere mindre end meget mindre, mens dem som har mindre meget, får intet mere end meget mere”

Lidt fakta om Venstres tal.

Venstre bruger tallet 800.000, men hvordan er man kommet frem til det tal ? Der er faktisk hele 93.870 af dem, som arbejder.

De er i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleks- eller skånejob eller under uddannelse som voksenlærlinge. 2.049 er studerende på revalideringsydelse.

Derudover er der 13.028, som lever af ledighedsydelse, fordi deres fleksjobbevilling ikke kan omsættes til et job. 2.957 holder ferie med feriedagpenge og 49.576 modtager barselsdagpenge. 62.997 er sygemeldte og modtager sygedagpenge.

90.793 er kontanthjælpsmodtagere, som er vurderet ikke-arbejdsmarkedsparate. 228.644 modtager førtidspension, og andre 103.316 har trukket sig tilbage for at gå på efterløn.

Endelig er der 154.177 som enten er i aktivering, i gang med et korterevarende uddannelsesforløb, eller helt almindeligt jobsøgende, behørigt registreret og nidkært kontrolleret af det lokale jobcenter. Og sådan kom tallet op på 801.407.

Tallene er som Venstres kampagne tal fra april 2014.

Jeg anbefaler denne artikel i Information specielt til Venstres medlemmer og mulige vælgere.

Kære Inger Støjberg, jeg råber til dig hernede fra bunden.
http://www.information.dk/527135

Share This Post

Skriv et svar