Ensomhed er et samfundsproblem………

Jeg er medlem af Ældre Sagen, der skriver i dag på Facebook: “Ensomhed er tabu for de fleste. Men vi kan alle gøre noget. Start med at bryde tabuet ved at tale om ensomhed. Ensomhed trives nemlig ikke ret godt, når den hives frem i lyset.

Som Emilia van Hauen skriver: “Det særligt raffinerede ondskabsfulde ved ensomhed er, at jo mindre vi taler om den og deler den med andre, jo mere ensomme bliver vi.”

ensomhed_a

Jeg bringer et par uddrag af hendes kronik her:
Med dig bærer du måske endnu en bekræftelse på en fordom; nemlig at ensomhed mest er knyttet til ældre mennesker. Sådan er det ikke. Ensomhed rammer alle aldre. Også de voksne. Og de senere år mere og mere de unge. En undersøgelse, Rambøll/Analyse Danmark har lavet for JP, viser, at 40 pct. af de unge mellem 18 og 25 år føler sig ensomme.

Heldigvis gør nogen noget. Folkebevægelsen mod Ensomhed er en ny sammenslutning af over 40 organisationer og virksomheder, der har det erklærede mål at halvere antallet af ensomme fra 212.000 i dag til 106.000 i 2020. Det er et enkelt budskab, der er til at forstå. Og som bliver fulgt op af mange forskellige tiltag, der helt basalt set skal være med til at mindske afstanden mellem mennesker, der ønsker at mødes og skabe fælles liv og udveksle historier og identiteter.

Røde Kors har f.eks. den succesfulde besøgs ven ordning, og Ældresagen bidrager med et stort fællesskab med mange aktiviteter, hvor frivillige henter de ensomme, så de ikke selv skal bryde den første is, for noget af det sværeste som ensom er nemlig at møde op alene. Men deres vigtigste formål er måske i virkeligheden overhovedet at sætte emnet på vores fælles dagsorden.

Læs hele Emilia Van Hauens kronik på Jyllands Posten.

Personlig er jeg selv besøgsven via Ældre Sagen.

Dermed håber jeg, at jeg gør en forskel for mine medmennesker, ensomme eller ej. Det er også givende for mig personligt.

 

Share This Post

Skriv et svar