Drop efterlønnen Carl Holst…….

Carl Holst, landets nuværende forsvarsminister og tidligere amtborgmester/regionsformand i Region Syd- og Sønderjylland, skriver på Facebook i dag:

I 15 år har jeg som amtsborgmester og regionsrådsformand – i præcis overensstemmelse med reglerne – fået et månedligt honorar, ligesom jeg har optjent den såkaldte efterløn, som har været omtalt de seneste dage. Efterlønnen er en del af den samlede aflønning, som jeg får for mit arbejde i amt og region, og den er blevet udbetalt helt automatisk.

carl_holst

Selvom efterlønnen først er blevet udbetalt efter, at mit arbejde for regionen er stoppet, så vedrører den alene mit arbejde i regionen og har altså ikke noget at gøre med den opgave, jeg nu er blevet betroet.

Der er derfor ikke tale om dobbeltløn. Reglerne omkring den såkaldte efterløn er og har været de samme fra før, jeg blev amtsborgmester.

Reglerne om aflønning af regionsrådsformænd er fastsat ved bekendtgørelse, og er naturligvis fulgt til punkt og prikke.

Et bredt flertal i Folketinget har nedsat en vederlagskommission, som skal se på, hvordan borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre fremadrettet skal aflønnes. Jeg synes, at diskussionen om mine lønforhold har vist, at det er klogt, at vederlagskommissionen er nedsat.

Jeg forholder mig til reglerne, som de er i dag, og lader kommissionen komme med anbefalinger til, hvordan reglerne skal se ud i fremtiden“. Citat slut.

Vejle Amts Folkeblad har via aktindsigt afsløret, at Carl Holst kan se frem til en efterbetaling på 833.040 kroner fra Region Syddanmark, selv om han er blevet minister med en grundløn på 1.176.595,56 kroner årligt.

Carl Holst, selvom du overholder reglerne til punkt og prikke, så er der intet til hinder for du fraskriver dig efterlønnen af moralske grunde. Du har selv valgt et nyt job som forsvarsminister med en løn der ligger over regionsformands lønnen.
Meningen med efterlønnen som amtsborgmester/regionsformand er en efterløn, når man ikke bliver genvalgt i embedet. Den er ikke ment som et supplement til en god ministerløn, som du også får efterløn for, hvis du er minister i over et år.
Derfor er mit råd til dig, drop den efterløn og fremstå som en troværdig politiker, som ikke er grådig.
Share This Post

One thought on “Drop efterlønnen Carl Holst…….

  1. Pingback: Det skal kunne betale sig at arbejde……… | Bjerggaards synspunkter

Skriv et svar