Falck overtager lægeklinikker

I de næste minimum fire år skal Falck stå for driften af lægehusene i Hurup, Frøstrup, Brovst, Dronninglund og Frederikshavn, mens konkurrenten Nordic Medicare skal drive lægehuset i Thisted.

Det er resultatet af et udbud i Region Nordjylland, der er ramt af akut mangel på praktiserede læger. Med udbuddet bliver 25.000 borgere sikret lægedækning.

Det skaber bekymring hos de praktiserende læger. Man frygter, at det kan blive endnu sværere at finde yngre læger til at slå sig ned i Nordjylland, fordi de yngre læger hellere vil arbejde i Falck-klinikker.

Vi har ledt efter nye læger til klinikken i 5 – 6 år nu. De to andre læger, vi havde i klinikken, blev her længere end beregnet, fordi vi ikke kunne finde nogen nye“, siger praktiserende læge Thomas Kirk Kjærsgaard fra “Lægerne i Tårs i Vendsyssel” til DR.dk .

Falck tilbyder en løn på omkring 22.000 kroner om ugen til læger, som vil være hos dem i en enkelt uge, og hvis de binder sig for længere tid, kan lønnen komme op på 25.000 kroner om ugen.

Praktiserende læger i Danmark tjener godt. Faktisk lå der 63 pct. mere i danske familielægers lønningsposer i 2005 end i deres svenske kollegers. Danskerne tjente således også over en halv gang mere end læger i Frankrig og Finland, hvorimod kun tyskerne og briterne overgik os med henholdsvis 3 pct. og 54 pct. højere lægelønninger.

PLO’s seneste omkostningsundersøgelse viser at lægernes omkostninger udgør 53,6 procent af deres indtjening, og dermed har en praktiserende læge ifølge PLO’s omkostningsundersøgelse en gennemsnitlig årlig nettoindtægt på 1,1 mio. kr. om året.

PLO har i deres medlemsundersøgelse fra februar 2012 spurgt lægerne om deres ugentlige arbejdstid. Her har lægerne selv opgivet at de er i klinikken 37,7 timer ugentligt. Herudover beskriver medlems-undersøgelsen at lægerne bruger tid på at læse faglitteratur, tage lægevagter og anden lægelig aktivitet.

En tilsvarende undersøgelse i Region Midtjylland fortæller at lægerne i gennemsnit arbejder 36,7 timer ugentligt. Kilde: http://www.regioner.dk.

Falck har drevet klinik i Sunds (Region Midtjylland) siden 1. januar 2015.

Jeg mener det vigtigste er at sikre lægehjælp til borgere, der ramt af en almen lægepraksis ikke kan sælges eller overtages af en anden praktiserende læge. Her skal regionerne sikre sig, at der ikke bliver et gennemtræk af læger i det enkelte lægehus til gene for patienterne.

Share This Post

Skriv et svar