Post Danmark

Nyhedsbrevet 3F skriver følgende i dag:
Et selskab under Post Danmark skal står for omdelingen af den islandsk ejede gratisavis, Nyhedsavisen, som fra efteråret vil udkomme i og omkring København, Odense og Århus. Til det formål skal der skaffes over 1.000 bude.

I forvejen har Post Danmark svært ved at rekruttere folk – især i de store byer, hvor man slås med store overarbejdspukler. Først og fremmest kan det blive et problem at skaffe stabile folk.

Alene sidste år ansatte Post Danmark 9.000 nye medarbejdere, svarende til mere end en tredjedel af den samlede stab. Den store medarbejderudskiftning er fortsat ind i 2006, og det altoverskyggende problem er at finde lørdagsafløsere.

Det ejes i fællesskab af Post Danmark og den islandske koncern bag Nyhedsavisen, 365 Media Scandinavia. På sigt er det planen, at budene også skal udbringe reklamer, ugeaviser og andre adresseløse forsendelser, som i dag fylder i postbudenes tasker.Det kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet og gøre indhug i overarbejdet. Men vi skal også være opmærksom på, at vi på den måde flytter dagarbejde til natarbejde, citat slut.

Min mening er:
Post Danmark begynder bevidst at konkurrere med sig selv. Vi ser meget hurtigst en flytning af dagsarbejde fra Post Danmark med omdeling af adresseløse, breve og blade til datterselskabet. Det betyder mindre arbejde i dagtimerne og generelt meget hurtigt en dårligere indtjening for de nuværende medarbejdere i distribution.

Oven i det Post Danmark har valgt side i gratisavisernes kamp på Nyhedsavisens” side, så tvinger det Bladkompaniet til at starte et indhug i Post Danmarks nuværende distribution af breve og blade for at kunne overleve.

Jeg vil mene det var bedre Post Danmark i første omgang sørgede for bedre arbejdsvilkår ivirksomheden med ansættelse af det relevante antal lørdagsafløsere!

—-> Med venlig hilsen Flemming

Share This Post

One thought on “Post Danmark

  1. Pingback: Søgemaskineoptimering

Skriv et svar