Nye Borgerlige vil spare 276 milliarder!!!

Nye Borgerlige vil frem mod 2025 lette skatter og afgifter for 120 mia. kr. Planen finansieres ved at beskære overførselsindkomster og den offentlige sektor. »Grebet ud af virkeligheden,« mener V-ordfører Jacob Jensen til Berlingske.dk/politiko i dag.

Derimod er CEPOS begejstret, for Mads Lundby Hansen, kalder Nye Borgerliges økonomiske plan “solid og ambitiøs“.

Man kan være politisk uenig i prio­riteringerne, men der er samlet set tale om en overfinansiering på godt 30 milliarder kroner. Desuden vil planen klart øge beskæftigelsen og væksten markant,” siger Mads Lundby Hansen. Han peger på, at en fjernelse af efterlønnen, højere pensionsalder, lavere SU samt skattetiltag forventes af øge beskæftigelsen med 100.000 personer.

Dermed må CEPOS troværdig været forduftet ud i den blå frostklare himmel på en lørdag formiddag.

Kontanthjælps loftet vurderes til at give 700 jobs i følge regeringen på en besparelse på 370 mill. kroner.

Løsningen er et kontanthjælpsloft, der skønnes at ramme 22.800 personer. Man laver udregningerne i fuldtidsstillinger. Dvs. at det reelt kommer til at berøre mange flere, da også folk på deltid eller på kontanthjælp i korte perioder vil blive berørt.

Det er et gæt når CEPOS fortæller os der skabes 100.000 jobs.

Det er sikkert rigtigt der er 100.000 personer, der skal have et job, hvis man afskaffer efterlønnen, indfører højere pensionsalder, lavere SU samt de skatte skattetiltag som “Nye Borgerlige” vil indføre. CEPOS og Pernille Vermund har ikke sat tal på de offentlige ansatte, der skal fyres i følge partiets økonomiske plan.

Derfor er det i min optik luftige planer “Nye Borgerlige og CEPOS har gang i, for der skal være jobs til de 100.000 personer plus de mange 100 tusindvis der fyres som følge af besparelserne i det offentlige.

Vi har i Danmark en infrastruktur der halter alvorligt.

Et par eksempler – Storstrømsbroen der er alvorligt nedslidt, så alvorligt der sker afskalninger af broen til fare for skibstrafikken, et DSB og Bane Danmark, der kæmper med dårligt materiel, forældede signaler og sporarbejder, der betyder forsinkelser af togdriften dagligt.

Dertil skal lægges der uden for de store byer ikke findes en offentlig transport efter klokken 20.

Jeg håber Mads Lundby Hansen på et tidspunkt lægger sine ideologiske briller væk og forholder sig til det samfund han vil skabe med besparelser på 276.000.000.000 kroner eller 25% af de offentlige udgifter. Hvis det sker, så tror jeg han bliver meget overrasket over det samfund og infrastruktur han står tilbage med.

De samlede offentlige udgifter (FINANSLOV) er budgetteret til 1.103 mia. kr. i 2016.

Kilde: Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik.

Share This Post

Skriv et svar