Den dyre ældreminister Thyra Frank

David Trads bruger hårde ord mod Liberal Alliance og ældre minister Thyra Frank i Altinget.

Tænk engang, hvor rasende Joachim B. Olsen eksempelvis ville være, hvis der var tale om en kontanthjælps-modtager, der fik så meget for dårligt nok at stå til rådighed, skriver David Trads på Altinget.dk

Der er ikke en krone at spare i det offentlige, når LA selv får chancen for at bruge løs af andre folks penge – altså dine og mine skattekroner. Alt det, de brægede op om i opposition, er forsvundet. Økonomiminister Simon Ammitzbøll-Bille lader pengene fosse ud af statskassen.

Det begyndte allerede, da LA trådte ind i regeringen i november 2016 – for da valgte partiledelsen at skabe et offentligt finansieret beskæftigelsesprojekt til Thyra Frank, der ellers var blevet eftertrykkeligt vraget af vælgerne ved folketingsvalget i juni 2015.

Thyra Frank blev udnævnt til ældreminister – en nyoprettet post, der blev udskilt fra Sundhedsministeriet, og som i dag reelt består af en departementschef, en særlig rådgiver, et ringbind og en minister af navn, men overhovedet ikke af gavn.

De få gange, hun siger noget, går det galt. Citat slut.

Helt ret har David Trads dog ikke, for det er lykkedes for Thyra Frank at fremsætte tre lovforslag:

Ny lovgivning er nu på vej fra ældreminister Thyra Frank på vigtige områder for de ældre i Danmark.

Tre nye lovforslag er netop sendt i høring.

Lovforslagene drejer sig om:

  • En plejehjemsportal, der giver ældre borgere og deres pårørende bedre information om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, så det bliver nemmere at finde den rigtige bolig til den sidste tid.
  • Et nyt uafhængigt tilsyn, der skal føre tilsyn med kvaliteten af plejen og omsorgen på plejehjem og i hjemmeplejen.
  • En række initiativer, der skal forebygge konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer.

Vi har en god ældrepleje i Danmark, men der er også steder, hvor vi kan gøre det bedre. Ældreområdet har høj prioritet for regeringen, og vi vil i den kommende tid se en række nye initiativer på området. Det første er en plejehjemsportal, der skal gøre valget af den sidste bolig mere overskueligt og et nyt uafhængigt tilsyn med fokus på de plejefaglige forhold i ældreplejen“, siger ældreminister Thyra Frank.

Ældre Sagens 10 punkt plan sendt til Ældreminister Thyra Frank:

Ældre Sagen finder det positivt, at regeringen vil føre en ældrepolitik med afsæt i Ældrekommissionens grundlæggende værdier. Som følge deraf bør regeringen sikre, at kommunerne gennemfører kommissionens 43 anbefalinger.

Læs planen her….. Ældre Sagens 10 punkts plan.

Thyra Frank har endnu ikke sat politik på du nævnte punkter. Så David Trads ender måske med at haver ret i sin påstand!

 

 

Share This Post

Værd at huske…………

………. mens vi vinter på det kommende valg……..

Et gensyn med Dansk Folkepartis skræmme kampagne fra valgkampen i 2011……..

DF-annonce_aeldre_small_a

Politiko.dk skriver den 7. november 2010, følgende:
DF’s Søren Krarup mener, at det handler om taktik for at høste stemmer, når DF har indført en ældrecheck. En påstand, han selv kalder “en kættersk tanke”.

Når Dansk Folkeparti gang på gang i finanslovforhandlinger har krævet og fået gennemført en såkaldt ældrecheck, har det i virkeligheden mest handlet om at kapre stemmer.

Sådan lyder den opsigtvækkende påstand nu fra partiets Søren Krarup, der kommer med udsagnet i et interview i Politiken.

Her afviser Krarup i første omgang, at det har været hans projekt at få gennemført ældrechecken.

Og konfronteret med, at det trods alt er hans parti, der har fået den gennemført, svarer han:

– Ja, det er rigtigt, og det er nok mest en politisk-taktisk ting. Skal man være kynisk, kan man sige, at det formodentligt har drejet sig om at få flere vælgere til at stemme på Dansk Folkeparti og sikre en borgerlig regering“.

Dansk Folkeparti forsøgte i 2011 at skræmme ældre vælgere fra at stemme på Socialdemokraterne. Partiet påstod, at ældrechecken ville blive afskaffet.

Men siden den nye “Røde Regering” kom til i 2011, er ældrechecken forhøjet med 40 %, og pensionstillægget er blevet forhøjet

Det er interessant, at DF ikke stemte for, da ældrechecken blev forhøjet til 15.900 kroner …

Hvem var det egentlig der fik ældrechecken indført i 2003 . Ja, det var Dansk Folkeparti fordi der dengang var stemmer i det, hvilket Dansk Folkepartis Søren Krarup klart sagde det den 7. november 2010 til Politiko.dk.

Eksemplet med ældrechecken er parallelt med “Dagpengereformen“, der blev født af Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl over en gang flæskesteg med brun sovs og rødkål, sammen med den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i statsministeriet i forhandlingerneom finansloven 2011.

Der fortrænger Dansk Folkeparti sin indsats med halvering af dagpenge perioden til 2 år og fordobling af optjeningsperioden til 52 uger.

Nu forsøger Dansk Folkeparti at fremstå som partiet, “der vil redde de ledige”, der falder ud af dagpengesystemet. Endnu et eksempel på partiets forståelse for , hvor man henter stemmer. Men en sammenhængende troværdig politik er det langt fra.

Et andet eksempel på Dansk Folkepartis utroværdighed er partiets løfter om velfærdsforbedringer på 76 milliarder kroner, samtidig med partiet peger på Lars Løkke, der går ind for nul-vækst.

Dansk Folkeparti, ved man aldrig, hvor man har………..

Og det er så ikke rigtigt, for Dansk Folkeparti kan gå ind for at afskaffe dagpenge og ældrecheck, for så dagen efter at forhøje begge dele, hvis der er stemmer i sagen……

Det burde alle danskere forklare Dansk Folkepartis vælgere……

Hvordan kan vi så ændre vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti?

Svaret er klart, giv partiet et regeringsansvar, så vil der ikke gå lang tid før partiet har bevist, dets politik er et “fanta morgana” bedrag eller sagt på en anden måde urealistisk og uigennemførligt.

Share This Post

Maden til ældre medborgere skal have et socialt islæt…

Debatten om vakuum pakket mad  er voldsom på de sociale medier. Jeg kender den bedst fra Facebook, men mange bliver overrasket over omfanget af leveringen af vakuumpakket madpakker til vores ældre medborgere, jeg selv inklusiv. Det kom bag på mig, at min egen kommune er blandt dem der har skåret madleveringen ned til et ugentligt besøg.

Er din kommune grøn – serverer den vakuum-pakket smørrebrød. Hvis kommunen er rød- gør den ikke. Hvis din kommune er grå, så er den ikke vendt tilbage på TV 2 Nyhedernes henvendelse.

vakuum_mad

Kilde: Tv2 Nyhederne.

I første omgang, da det drejede sig om tre kommuner, nemlig Nyborg, Esbjerg og Faaborg Midtfyn og sagen ikke var gennemtænkt og tilstrækkelig belyst, da var jeg lodret i mod vakuum pakket madpakker til vores ældre og ofte ensomme medborgere.

Jeg skrev på Facebook 5. oktober 2014:
Kommunerne fik en milliard kroner til ældreforsorg, nu spiser de målgruppen af 9 dage gammelt smørrebrød. Jeg forarges oprigtigt. Og så påstår DR Nyhederne det er ligegyldigt om det er Helle eller Lars man stemmer på. De tre kommuner der indfører det gamle smørrebrød er Venstre kommuner“.

Efter at have deltaget i debatten på de sociale medier og dermed fået større indsigt, så har jeg ændret standpunkt ud fra saglige argumenter. Det holdt ikke med det alene er Venstre Kommuner. Der er over 30 kommuner af blandet politisk styre (Også fra Dansk Folkeparti), der serverer vakuum pakket mad til de ældre. Det er meget overraskende for mig.

Man kan være mod vakuum pakket mad. Man kan være for hjemmesmurt mad. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Bedre madhygiejne og mulighed for et større varieret udbud af brød og pålæg ved vakuum pakket mad.

Der er problemer med holdbarhed og variation ved ikke vakuumpakket mad i form af hjemmesmurt mad. Problemet er den ældre ofte ikke spiser så meget mad til frokost, at maden kan blive varieret og frisk i alle tilfælde. Og ofte er pensionen lille og kulturen er ikke til, man kasserer gammelt brød og pålæg.

Men det, som jeg ser som det største problem ved den vakuum pakkede mad, det er den manglende menneskelige kontakt, der er skåret ned til 1 til 2 minutter en gang om ugen. Nemlig den tid, det tager for medarbejderen, der kommer med maden, at sætte vakuum maden ind i den ældres køleskab. Og hvis den ensomme ældre så er heldig at få 1 times rengøring hver 14. dag, så er der reelt tale om 1 time og 4 minutters menneskelig kontakt på 14 dage.

Det er et stort problem, det kan vi ikke være bekendt.

Leveringen af vakuum maden ude i kommunerne, sker ikke med fokus på den ældre skal have en sund varieret og frisk mad til frokost og aftensmad, men det er alene et kommunalt besparelses projekt, derfor er jeg stadig modstander af kommunernes fremgangsmåde, der i høj grad er en yderligere isolering af den ensomme ældre medborger.

Sådan kan vi ikke handle i Danmark, samtidig med vi giver skattelettelser til rige danskere på 500.000 kroner og mere årligt.

 Et humoristisk indslag fra Politiken.dk

(Jeg håber på tilgivelse fra alle, set i lyset af alvoren i denne sag)

Kære pensionist.

Fra nytår lægger vi den kommunale madudbringning om, således at du 1. januar 2015 modtager frokostretter til resten af året.

Vort nye storkøkken er allerede gået i gang med produktionen, og vi kan godt love, at der er spændende ting på vej. For eksempel har vores gammelost aldrig været ældre, og leverpostejen er allerede nu så indtørret, at den uden problemer vil kunne anvendes som dørstopper frem til serveringsdatoen (12. september 2015).

For at bevare friskheden har vi vakuumpakket din mad under anvendelse af diverse gasarter, så vi beder dig venligst tage åndedrætsværn på, når du åbner plastikbakkerne, ligesom du bør undgå åben ild og vente med at tænde stearinlys, cerutter o.lign., til maden har været udpakket i nogle minutter.

Hvis du i løbet af året oplever problemer med at skære i dine rugbrødsmadder, kan du henvende dig til Hjælpemiddelcentralen og søge om at få udleveret en stiksav.

Med venlig hilsen
Kommunen

Kilde: ats@pol.dk

 

Share This Post

Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Jeg frygter med god grund at blive gammel……….

Et enigt Folketing besluttede i juni sidste år at nedsætte en hjemmehjælpskommission.

Kommissionen har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan de allerede tildelte ressourcer kan anvendes bedst muligt på området. Og hovedformålet har været at sikre ældre borgeres livskvalitet.

I dag udkommer kommissionens rapport.

Thomas Børner, formand for Hjemmehjælpskommissionen, siger i en pressemeddelse:
Der er behov for at gentænke måden at yde hjemmehjælp på. Ældre borgere, som har mulighed for at forbedre deres funktionsevne, skal først og fremmest have hjælp til at fortsætte med deres hidtidige liv.

Princippet om hjælp-til-selvhjælp i den sociale lovgivning skal have nyt liv, og vi bør gøre aktivt brug af teknologiske hjælpemidler. På den måde kan flere ældre få flere år uafhængig af hjælp.

Det er til gavn for de ældre, fordi det at være selvhjulpen og uafhængig giver mere livskvalitet, og det er med til at sikre, at hjemme plejens ressourcer kan bruges der, hvor behovet er størst.” Citat slut.

Den typiske hjemmehjælpsmodtager er en svækket enlig kvinde over 80 år, med så lav indkomst, at hun typisk modtager fuldt pensionstillæg. Desuden har denne gruppe af hjemmehjælpsmodtagere sædvanligvis aldrig brugt internettet. Derfor kan ny teknologi, som for eksempel en robotstøvsuger ofte fremstå skræmmende og ukendt. Kilde: Ældresagen.

I et år har Hjemmehjælpskommissionen arbejdet med at finde en løsning på, hvordan en forventet fordobling af antallet af ældre over 75 år – fra 400.000 i 2012 til 800.000 i 2042 – kan klares.

Det skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme. På den baggrund skal man læse kommissionens rapport, det er vigtigt at notere sig i den kommende politiske debat.
Ældre borgere skal i højere grad trænes op til at blive selvhjulpne, de skal “rehabiliteres” – (sagt med et fint ord) – til selv at kunne klare støvsugningen, gulvasken eller opvasken, skriver hjemmehjælpskommissionen i sin rapport.

Kritisk kan man sige, de skal ikke have menneskelig omsorg, hvilket er det vigtigste, for de mange ensomme mennesker, der sidder alene i deres boliger i det danske ganske land.
De er ensomme fordi deres venner, nærmeste familie er faldet fra på grund af alder. Børn og børnebørn besøger dem ikke hver dag, så det eneste lyspunkt er når hjemmehjælperen en gang, måske flere gange af hængigt af behovet for hjælp, dukker op i den ensomme ældres hjem.
De skal derfor have en robot støvsuger eller andre elektroniske hjælpemidler, som kan hjælpe med at fastholde dem i eget hjem og dermed i isolationen. Man kan ikke tale med en robotstøvsuger eller få en varmende kommentar! (Endnu – om det sker i fremtiden kan jeg kun gisne om!)

Jeg mener, at den ældres sociale behov er vigtigere end besparelser i kommunerne og samfundet. Det må man ikke sætte overstyr med elektroniske hjælpemidler. Den daglige kontakt for de ensomme ældre må ikke personificeres med en robotstøvsuger, men derimod mener jeg man skal se på om vores ældreboliger og plejehjem opfylder de behov, som vores ældre medborgere har i dag med den længere levetid danskere har i dag.
Selvom der er sket en udvikling af plejehjem, så er der behov for at se kritisk på den boligform, hvor de sidste års investeringer primært er gået på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte – ikke indretningen og værdien for beboeren….
Jeg præciserer, det er vigtigt med gode arbejdsforhold for de ansatte, men nu er der behov for at se på forholdene og beh0vene for beboeren – de sidste mange års tema om “Borgeren har det bedst i eget hjem“, det må og skal revideres med baggrund i nye boligformer for dem.
Det skal være sjovt at blive ældre………….

aeldre
Den ældre er ikke en belastning, men en ressource, som kan bruges i ældreforsorgen ved inddragelse af den ældre. Her må lovgivningen ændres, så de mange institutionelle regler og lovgivning ikke forhindrer det. I dag pacificerer man de ældre. De må for eksempel ikke deltage aktivt i madlavningen på grund af fødevarelovgivningen.

Citat fra Ældresagen: “Hjemmeplejen skal ses, som det, den er: En hjælp, der kan forbedre livskvalitet og trivsel for den svage ældre, der samtidig kan bevare indflydelsen og medbestemmelsen over eget liv“.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: (Kilde: Socialministeriets webside)
Hjemmehjælpskommissionens arbejde er et vigtigt bidrag til, hvordan fremtidens hjemmehjælp skal se ud. Kommissionens rapport bekræfter mig i, at vi kan gøre det bedre for de ældre, hvis vi vender hjemmehjælpen på hovedet. Frem for at yde lidt hjælp i flere år, så skal vi give intensiv hjælp i en kortere periode, så borgeren kan genvinde sine færdigheder og leve et liv mest mulig i overensstemmelse med sit hidtidige liv. Vi skal se borgeren som en aktiv medspiller frem for en passiv modtager af hjælpen. Det er for mig en værdig måde at blive ældre på. Det vil jeg tage med, når jeg til efteråret præsenterer et ældrepolitisk udspil.”

Socialministeriet skriver: “Regeringen nedsatte i Hjemmehjælpskommissionen i juni 2012. Kommissionen er sammensat af 12 personligt udpegede medlemmer. Den har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælps-området og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt“.

Læs rapporten her …….  i form af en sammenfatning af rapporten eller den fulde rapport her…….

Share This Post