Lars Seiers utrolige talmagi…….

Lars Seier Christensen, administrerende direktør i Saxo Bank, medejer af 180grader.dk og ejer af Liberal Alliance, skriver på 180grader.dk:

Jo højere en indtægt du har, jo mere tenderer dit forbrug i retning af luksusvarer, der beskattes højere. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at den “varekurv”, der bruges af CEPOS eller staten, er repræsentativ, men har ikke kunne fremskaffe denne, så det må blive ved troen.

Men det er klart, der skal ikke ske meget i retning af f.eks. dyrere biler for at den sammensatte marginalskat på 68,2 pct. ender endnu højere. Danmarks Statistik siger, at blot 4,1 pct. af en dansk gennemsnitfamilies forbrug går til (højtbeskattet) køb af bil osv., mens 10,2 pct. går til (lavtbeskattet) køb af fødevarer – det forhold tror jeg bestemt ikke holder for en vellønnet dansker.

Hvis du allokerer blot 6 pct. mere forbrug, altså nu 10 pct. af dit samlede forbrug, til biler, stiger din samlede skat med ca. 1 pct. yderligere. Men døm selv.

Det følgende er kontroversielt, og derfor nævnte jeg det specifikt i interviewet.

Jeg regner budgetunderskuddet som en del af skatterne, fordi det kommer du også til at betale for. Ikke hvis økonomien vender, eller man finansierer det på anden vis, siger politikerne.

Det er rigtigt, men dertil kan jeg kun sige, at jeg skal være den første til at glæde mig, hvis staten gennemfører de nødvendige nedskæringer for at gå i nul eller fremmer væksten mere end i dag. Men i år forventes underskuddet altså at blive på 77 mia.

Det svarer til mere end 8 pct. oven i de skatter, staten allerede indkræver. Hvis du startede på 65 pct., og vi antager, at fordelingen bliver den samme, så kan du lægge yderligere godt 5 pct. oven i din skat. Lad os da bestemt håbe, at der vil være andre år, der trækker i den anden retning, men dette er virkelighedens verden anno 2012.”

Medstifteren af SAXO Bank er ude i et tvivlsomt, meget tvivlsomt, talcirkus på sit website 180grader.dk med et postulat om han og andre rige danskere betaler 80 % af deres indkomst i skat. Og så hører det med til den ufortalte historie, at Lars Seier Christensen IKKE betaler skat i Danmark.

Det er velkendt biler beskattes med 156% i registreringsafgift tillagt 25% moms, som øger beskatningen proportionalt med bilens indkøbspris, det gør en Porche 911 Carrera meget dyrere end en Toyota Aygo, men at henføre det til en brandbeskatning af danskerne, det er en påstand som kun Lars Seier, SAXO Bank og Liberal Alliance kan se!

I dagens politiske debat kører de borgerlige partier en forarget kampagne om regeringen har forhøjet marginalskatten med 0,2% og personfradraget med 900 kroner for at afskaffe sukker- og fedtskatten.  De  har selv indført fedtskatten i deres regeringstid. Men skatten udgør nu efter forhøjelse 51,7%, langt fra de 65% som Lars Seier påstår. Selv onde tunger kan ikke påstå det øger beskatningen i Danmark, for det skal modregnes i butikspriserne, hvis ikke producenter og butikker beholder provenuet af denne skatteændring.

Når man fra Lars Seiers og CEPOS (Liberal Tænketank og måske financieret af SAXO Bank) side forsøger at inddrage forbrugsafgifter i sine beregninger, så blander men æbler og bananer.

Hvad forbruger folket og hvordan er det sammensat? Selvfølgelig er den bedst stillede del af skatteyderne i stand til at købe en luksusbil, men de er IKKE forpligtet til det. Det er et personligt valg for den enkelte skatteyder. Lars Seier har valgt ikke at betale skat i Danmark og bruger formentlig penge på luksusvarer, hvor de fleste måske købes i skattelyet.

Og så det væsentlige i Lars Seiers talcirkus, det er han indregner statsbudgetunderskuddet på 75-77 mia. kroner og fordeler det propertionalt ud over alle skatteydere i Danmark.

Men det er den største vildfarelse i Lars Seiers talmagi, for der er ingen der ved hvordan det betales i fremtiden. Det sker formentligt ikke via skattestigninger, da den nuværende regering har overtaget den borgerlige politik på statsøkonomien.

Der to muligheder i min optik for betaling af statsunderskuddet på sigt.

Den ene er besparelser på Finansloven, der har regeringen indgået en skattereform, som giver mest til de bedst stillede skatteydere i Danmark, der er reformer på vej for SU og førtidspension, som også tager penge fra de “fattige” og ender hos “de rige” som skattelettelser forlangt af Venstre og Konservative, som betaling for stemmer til reformerne.

Den anden mulighed er aktiviteten og forbruget stiger i den kommende tid i Danmark, som gør det muligt at få balance på statsbudgettet.

Den sidste mulighed vil få Lars Seier Christensen i marken med flere talmanipulationer af skattetrykket i Danmark. Det skulle ikke undre mig at han via talmagi og kulørte bogførings tiltag kan få den danske skattetryk til at udgøre 99,9% 🙂

 

 

Share This Post