Alle ønskes en rigtig god jul 2014

god_jul_2014

Hermed sender jeg ønsket om en rigtig god jul til alle, der kommer forbi min blog i disse travle juledage.

Samtidigt sendes der en special hilsen til de danskere, der har bidraget til indholdet. Også til dem jeg har været uenig med i løbet af året og jeg dermed har omtalt på min blog.

Jeg håber, det vil fortsætte i en fordragelig og fredelig ånd med respekt for alles holdninger. Vi skal værne om det danske demokrati, der giver plads til alles holdninger, uden man risikerer en fængselsdom eller at blive myrdet, som det sker mange steder i verden i dag.

Jeg vil holde ferie fra bloggen til efter jul.

Vi ses igen til nye politiske indlæg i den kommende tid. Der står et vigtigt valg for døren i det kommende år. Det er IKKE ligegyldigt om det er Lars eller Helle, der får nøglerne til statsministeriet efter valget, selvom det vil fremgå af mediemøllen.

En venlig julehilsen
Flemming Bjerggaard.

PS!
Har du problemer med julestegen, så er der en løsning på min juleside. Mangler du teksten til julesalmen eller sangen finder du en der.

Share This Post

En tom demonstration……..

Informations Anna Ullman, der er  musikanmelder og kulturskribent på avisen, skriver i en klumme samme sted:

Et hurtigt historisk blik over skulderen viser, at arbejderbevægelsen har en lang tradition for protestformer som strejke, sabotage og arbejdsnedlæggelse. Protestformer, man kunne kalde afbrydelsens politik. Og det er i forlængelse af den tradition, vi skal anskue fløjteaktionen: som en slags kommunikativ strejke, der går efter at afbryde magtdiskursen. Den politiske tale i dag er jo ikke en tale, der vil forandre, men en tale, der skal sikre, at ingenting sker. I den afmægtige situation kan den eneste mulighed være at kaste en svensknøgle i maskineriet“.

Hun tilhører en forkælet generation, der har fået en uddannelse betalt af den “arbejder”, som hun dybest set intet har tilovers for. Og hvis hun skulle have overset det, så var arbejdernes kampe på “Fælleden” en kamp for bare at overleve. Deres mål var at få ordentlige arbejds- og lønforhold, så de kunne overleve dagen og vejen.

Hun tager grundlæggende fejl, når hun postulerer at initiativtagerne bag fløjtekoncerten i går repræsenterer arbejderbevægelsen eller den frustrerede “arbejder”. Hun havde det meget svært på DR2’s Deadline klokken 22:30 i går med at forklare sine synspunkter i sin klumme i Information “Afbrydelsens Politik“.

Her var hendes synspunkt klart defineret som hørende til på den yderste venstrefløj, endda til venstre for Enhedslisten, som hun kritiserer i sin klumme, for ikke at støtte fløjtenisterne.

Om hun ønsker sig “Krim tilstande” i Danmark, står for mig hen i det uvisse, men jeg forstår ikke hendes synspunkt at en fløjte demonstration og dermed en voldsom chikane af indbudt talers indlæg på Arbejdernes festdag, skulle have et politisk synligt mål. Hvis man derimod var kommet med mishagsytringer under statsministerens  tale under de synspunkter, som man er uenige i, så var det en seriøs og politisk synlig politisk kritik af hende og magthaverne.

Initiativtagerne til fløjtedemonstrationen er tilknyttet Enhedslistens ungdomsorganisation og samtidigt studerende, der påberåber sig at repræsentere “arbejderne”. Intet er mere forkert!

Og hvad deres mål er med at forhindre landets statsminister i at holde sin 1. maj tale, det er der ingen, der kan forklare, heller ikke Informations kulturmedarbejder, der ellers har skrevet en “klumme” om det “retfærdige” i aktionen.

I “Dårligt nyt” med Anders Lund Madsen blev aktivisten Mikkeline Liv Rask-Hellensten sur over DR 2’s interviewer brugte fløjte over for hende, så hun ikke kom til orde. (Se det her https://www.bjerggaard.dk/?p=7198 )

Anna_ullman

Nu ender Arbejdernes festdag på Fælledparken som en gold politisk demonstration af mindre end 800 studerende, som ingen kan forstå (Heller ikke fru Anna Ullman).

Aktionen er arrangeret af studerende med eller uden arbejder baggrund i deres opvækst, der “kloger sig” på “arbejdernes” vegne!

I virkeligheden er de sure over SU-reformen.

Det er fair nok, men det skal de ikke tage arbejderne til gidsel for på deres festdag.

Det skal med her, at Statsministerens tale gik fint igennem på DR2 på trods af fløjtenisternes ihærdige fløjteri på “Fælleden”.

Du kan læse den her……..

 

Share This Post

Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Det ærlige postvæsen – “The Zealand Post Office”.

EPN.dk skriver i dag:

Den elektroniske æra i form af online kommunikation og opkrævning over internettet, har fået sat en stopper for brevomdelingen. Betaling af fakturer og andre regninger over nettet, lever i bedste velgående, så godt at regeringen i New Zealand har valgt, at ændre på aftalen med landets postvæsen, The Zealand Post Office. Aftalen ventes, at træde i kraft juni 2015, der betyder, at de fleste borge i New Zealand kun vil få omdelt post tre gange om ugen.

Det er primært byområderne, som bliver berørt. Landdistrikterne vil få deres postlevering indskrænkes med en dag til fem dage om ugen, da de har større tendens til stole på, de fysiske postomdelere“.

Regeringen i New Zealand og landets postvæsen, “The Zealand Post Office” er ærligere end det danske postvæsen og det danske folketing, for i Danmark får danske borgere maksimalt post 2 gange om ugen, med mindre borgeren holder Information, Kristeligt Dagblad eller andre postomdelte dagblade.

Det er en udvikling der er fremmet af en aktiv portopolitik, hvor portoen i dag udgør 8,00 kroner for et brev under 50 gram. Det stiger forøvrigt igen. Den elektroniske æra har selvfølgelig også skubbet til udviklingen hen mod 2 dages omdelingen, som er en realitet for mig…………..

Forleden dag skulle jeg sende et brev, men jeg kunne ikke finde posthuset………

Jeg kørte rundt i Gørlev på Vestsjælland, der ligger 12 kilometer syd for Kalundborg…… hvor der forøvrigt heller ligger et “Postkontor”, uden at finde andet end en postkasse……….. der ikke dur, hvis man IKKE har et frimærke….

Jo, det kongelige danske postvæsen gør det ikke nemt at sende et “snail mail” brev til dyr fragt af 8 kroner.

Efterfølgende har jeg via Google fundet et postindleveringssted i Gørlev, det meget anonymt i den lokale legetøjsbutik, det er ikke lige det sted en 64 årig mand kommer mest 😉

Og nu har jeg tillige fået en APP’S “Mobilporto” til min iPhone4S, så nu kan jeg sende et brev fra den lokale postkasse, der forøvrigt IKKE bliver tømt om lørdagen!

Private må fra udgangen af 2013 undvære A-post om mandagen. Samtidig vil B-post blive omdelt over fire dage i stedet for de nuværende tre. Så mit A-brev bliver 4 dage gammelt, når det lægges i postkassen fredag/lørdag!

Post Danmark sætter nu portoen i vejret 1. januar 2014. Frimærket på et A-brev stiger med en krone – eller 12,5 pct. – til 9 kroner. På ti år er prisen fordoblet.

Post Danmark selv hjælper gevaldigt med til at afskaffe sig selv og de mange arbejdspladser for ufaglærte i omdelingen, for det ender med man selv skal hente sin post!

På pakkeområdet er Post Danmark godt i gang med pakkeautomater i butikscentre og på gaden, hvor modtageren selv kan hente pakken. Koden til pakkerummet sendes via sms.

I New Zealand kan man også hente sine forsendelser selv…….

afhentning

….. som man også kan i Danmark……

Der er sket meget i Post Danmark, siden 1. september 2009, hvor jeg stoppede som medarbejder i virksomheden…… Desværre afvikler virksomheden kun….. og der bliver derved også på den kant færre arbejdspladser for ufaglærte……. husk det unge mennesker.

Share This Post