Hvad sker der i oppositionen…………

Danmark er på vej i isolation i Europa med en ekstrem indvandringspolitik.

Den seneste opstramning af 24 års reglen, der er iscenesat af Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven er paradoksal, for den rammer flere “etniske danskere” end den rammer mennesker af “anden etnisk herkomst”.

Der er ikke længere en mulighed at bo sammen med sin udvalgte i Danmark. Vi har fået indført statsreguleret kærlighed i Danmark, selv ikke DDR – “det gamle Østtyskland” – ville man statsregulere deres borgeres kærlighedsliv.

Vil en dansker have en kvinde/mand med asiatisk, sydamerikansk, muslimsk eller pakistansk baggrund, så skal han/hun ikke forvente at få sin elskede til Danmark, for her står Pia Kjærsgaard og afviser dem med lovgivning ved grænsen. Hvis det ikke holder, så kan hun stramme op igen ved næste finanslovsforhandlinger.

Hun skal dog lige vinde det næste valg inden!

Oppositionen slås internt om at overgå regeringen og dets støtteparti om en stram indvandringspolitik, dog med modstand fra Det Radikale Pati og Enhedslisten, der vil det anderledes, men bliver de hørt ved den kommende regeringsforhandlinger?

Og så sker det!

Socialdemokraterne, melder ud via formanden Helle Thorning Schmidt, at det på trods af deres nølende opbakning til VKO flertallets pointvurdering af indvandrere og senere deres helt eget pointsystem, så er det slut med flere opstramninger på indvandringspolitiken!

Jeg er forvirret, men glad!

Nu har de, Socialdemokraterne og SF haft flere uger til at komme med et alternativ til den førte indvandringspolitik, men de har forpasset det i intern ævl og kævl, det er skammeligt!

Men hvad er så oppositionens politik på indvandrerområdet?

Når lederen af oppositionen melder ud i søndagsavisen om ændringer af sin indvandrerpolitik, så burde der samtidigt meldes et klart alternativ ud til VKO’s førte politik, der indeholder en humanitær politik på området med vægt på integration, men nej det forpasser man!

Det kalder jeg dårlig timing af de politiske budskaber på indvandringspolitikken.

Heller ikke i den borgerlige lejr er Pias stramninger af 24 års reglen gået stille af.

Der har været mudren i Venstres folketingsgruppe med Britha Schall-Holberg og Eivind Hesselbo, der blev banket på plads af gruppeformand Kristian Jensen.

Det konservative Folkeparti har haft deres kritik med tidligere mf’er Paul Fisher. Og løsgængeren Pia Christmas-Møller går så langt, som at anbefale vælgerne ikke at stemme på VKO. Det er hård kost for de borgerlige.

Det posetive i den storm er, at der er håb om at alle politiske partier – minus Dansk Folkeparti –  nu indser vi nu er blevet for rabiate i vores indvandringspolitik.

Jeg håber, det er starten på en ny indvandringspolitik, der værdsætter det enkelte menneske og en human integration af indvandrerne i Danmark, så jeg igen kan blive stolt af at være dansker.

Share This Post

Bal i den borgerlige

EDet er tankevækkende tre tidligere konservative folketingspolitikkere undsiger pointsystemet i forv´bindelse med moderniseringen af 24 års reglen.

Den tidligere konservative toppoliti­ker, nu løsgænger, Pia Christmas-Møller, tager i sjælden grad bladet fra munden, når hun skal forholde sig til den nye udlændingeaftale, der strammer reglerne for familiesammen­føring i Danmark.

Pia Christmas-Møller

Pia Christmas-Møller, løsgænger , der anbefaler et nej til sin tidligere regering

Hun siger til TV2 nyhederne – GENVÆLG IKKE V+K!

Per Ørum Jørgensen siger det ikke er Kristen Demokraternes politik, men han er nød til stemme for for loven, da det er en del af Finanslovsforhandlingerne.

Paul Fisher, tidligere et fremtrædende konservativt medlem af Folketinget, undsiger den nye 24 års regel

Men hvad betyder det reelt for magtmenneskene fra Venstres og Dansk Folkepartis top, når de alligevel stemmer for loven for at beholde deres medlemsskab af Folketinget og dermed deres job.

Eivind Hesselbo var ude med en skjult kritik, men han bleb´v banket på plads med den store smedehammer af Venstres næstformand Kristian Jensen, så ham hører vi ikke mere til i denne sag.

Men sagen vil rumle videre i den kommende tid indtil den er stemt på plads i Folketinget.

Læs hele artiklen http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-35074575:christmas-genvælg-ikke-v-og-k.html

Share This Post

Fiinanslovens pris…..

Dansk Folkeparti fik sin betaling for at levere stemmer til finansloven 2011.

Mandat nr. 90  for Kristen Demokraterne – Peter Ørum Jørgensen  – kunne ikke forhindre en forringelse af lovgivningen, trods han forsøger at give sin stemme til finansloven en social profil! 

Det blev ikke til en 28 års regel for sammenføring af familie, men noget der er endnu strammere, nemlig en 24 års regel med et point system, der i praksis vil hindre en dansker, der forelsker sig i en udlænding,  vil kunne påregne at bo med sin kæreste i Danmark! Kæresten skal kunne tale dansk, have en universitetsgrad og have en stor indsigt i danske samfundforhold samt et arbejde i Danmark, før man kan gøre sig håb om familiesammenføring i Danmark.

Dansk Folkeparti jubler! Men de vil bygge en uigennemtrængelig mur om Danmark, så der ikke sker indvandring. Det mål er nærmere med den nye lovgivning.

Det eneste mandfolk i regeringen, den tavse integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, truede med at gå af, hvis der blev indført en 28 års regel for familiesammenføring. (Kilde: Politiken.dk)

Men er den nye pointsordning indeholdt i 24 års reglen bedre Birthe Rønn Hornbech?

Nej, den forhindrer i praksis forelskede danskere i at bo i Danmark med deres udenlandske kæreste og det er ikke værdigt for Danmark og slet ikke for de forelskede danskere, der tvinges til udlændighed.

Birthe Rønn Hornbech ønsker ikke at kommentere Politikens oplysninger om, at hun truede med at gå af som minister, som hun dog heller ikke benægter.  Hendes kommentar: “Jeg truer med at blive. Det gør jeg altid“.

Dansk Folkeparti er heller ikke længe om kommentere sin sejr. Peter Skaarup (DF) siger til Politiken: “Birthe Rønn Hornbech er Birthe Rønn Hornbech. Hendes personlighed er helt hendes egen“.

Tilbage står Danmark med en uværdig lovgivning om familiesammenføring. Regeringen skal tage taktstokken i den anden hånd og få udlændingepolitikken frigjort af finansloven.

Vil Dansk Folkeparti ikke acceptere det, så må regeringen finde et flertal til anden side i Folketinget.

Jeg har tidligere skrevet om Dansk Folkeparti og regeringens indvandrerpolitik, at den gør mig flov over at være dansker, nu mangler jeg ord for det!!!

Share This Post

Hvor blev politikken af Lars?

Venstres formand og landets statsminister Lars Løkke Rasmussen har på Venstres Landsmøde i dag indledt valgkampen med sin tale til Landsmødet. En sand peptalk med meget lidt politisk indhold, men med en masse retorik og valgkamps temaer.

Venstres formands landsmødetale er en lang gang tale om “Socialdemokraterne er dumme” og “Socialdemokraterne lyver”.

Jeg har aldrig hørt magthavere, som klynger sig til taburetterne med så få idéer til at forbedre det danske samfund, som Venstres formand, næstformand og politiske ordfører har udtalt i forbindelse med landsmødet.

Uddrag af Lars Løkke Rasmussen tale til Venstre landsmøde i dag:
Der er meget på spil. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti står parat med dusinvis af nye
forslag til, hvordan man kan indskrænke danskernes frirum. Hvordan man kan tage ansvaret fra
mennesker og flytte det over i systemer. Skridt for skridt. Regel for regel. Forbud for forbud.

Tænk på et hvilket som helst problem og I kan være sikre på, at S og SF – og de radikale for den sags
skyld – allerede for længst har tænkt på et forbud
.

Venstre siger ja til mere omtanke, ja til mere frihed under ansvar – og nej til flere forbud. Ingen bliver rigere af flere forbud. Ingen bliver klogere af flere forbud.

Lad os opmuntre folk til at tænke selv. Lad os stole på, at folk kan tænke selv. Det er grundlaget for varig velfærd.

Venstrefløjen vil rulle mange af de borgerlig-liberale sejre tilbage:
Væk med skattestoppet.
Væk med frit-valgs-garantien for, at alle patienterne kan blive behandlet inden for en måned.
Væk med kravene til øget faglighed i skolerne.
Slut med arbejdsmarkedsreformer
Mere formynderi og mindre frihed.
Og væk med den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik.

Jamen dog “Lille Lars fra Græsted” – hvor får du det fra?

Skattestoppet er ikke reelt, for der er givet skattelettelser, som tilgodeser de højeste indtægter i Danmark, og som øger skattebyrden for enlige pensionister uden egen pensionsordning.

S+SF har bebudet arbejdsmarkedsreformer, men det sker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Her kan du lære meget Lars for din regering gennemfører reformer uden det samarbejde!
Se hvad det betyder – arbejdsanvisning og jobaktivering er endt i kaos.

Dit 360 graders eftersyn af Folkeskolen er endt i en konflikt med Danmarks Lærerforening.

Og så den sædvanlige retoriske tale om “mere formynderi og mindre frihed” – som er ren Venstre retorik fremsat siden Socialdemokratiet blev stiftet. Man bliver skuffet, hvis denne floskel ikke indgår i en venstremands tale.

Og så den sidste om udlændinge politik. Regeringen er ved mange finanslovsforhandlinger dikteret stramninger af udlændingepolitiken af Dansk Folkeparti, som betaling for deres deltagelse i finansloven. Der er mange i Venstre som krummer tæer i deres sko over den førte udlændingepolitik.

Som det sidste skud på stammen strammer regeringen 24 års reglen for at behage Dansk Folkeparti og for ikke at blive til grin over, den endnu engang kryber til korset for at få finansloven igennem. Forskellen denne gang er, at Lars Løkke bebuder det som sit forslag på Venstres Landsmøde!

Det er ikke uden grund 157.000 vælgere har vendt Venstre ryggen siden sidste valg.

Samtidig sætter Venstre på sin hjemmeside tryk på valgkampsretoriken med følgende tekst:
Aldrig har Danmarks offentlige sektor været større, og aldrig har vi brugt så mange penge på velfærd. I 2010 er der godt 769.000 fuldtidsansatte i den offentlige sektor, og det offentlige forbrug udgør 28 pct. af BNP. Det er historisk meget. Vi bruger omkring 74 mia. kr. mere på velfærd i 2011 end vi gjorde i 2001. Det er særligt på de borgernære områder som sundhed, uddannelse, ældrepleje og børnepasning, vi bruger velfærdspengene.

Der står intet om sygehusene lige nu er gang med at fyre over 3.000 medarbejdere og de tidligere hen over sommeren har fyret personale, der ikke indgår i Venstres statistik.

Kommunerne fyrer mange medarbejdere på skoler, børnehaver, plejehjem, forvaltninger i forbindelse med budgetforhandlinger for 2011. Hvor mange det drejer sig er ikke opgjort, men det betyder Venstre må ændre den ovenstående tekst, hvis Venstre fortsat skal være troværdig, senest den 1. januar 2011.

Men en ting er sikkert, det går op for vælgeren inden valget udskrives, det kan Lars og Venstre være sikker på.

Share This Post