Så længe de stærkeste klarer sig, så må fanden tage resten…….

….. det synes at være de unge radikales indstilling.

Det har været kendt længe De radikale har været på vej mod en mere liberal holdning frem for den sociale liberale holdning partiet har stået for gennem en menneskealder manifesteret ved deltagelse i mange regeringer sammen med socialdemokraterne.

Det tydeligste bevis for det var partiets enegang sammen med Dansk Folkeparti og VK-regeringen, hvor man halverede dagpengeperioden og fordoblede optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger, dertil kom forringelsen af efterlønnen, som de også var aktive deltagere i.

De Radikales arbejdsmarkedsordfører hylder DjøF’s Akademikernes A-kasse enegang og udmeldelse af A-Kassernes Samvirke, fordi formanden aktivt har fortalt politikerne om konsekvenserne ved dagpengereformen sammen holdt med forringelserne af kontanthjælpen.

Det må man ikke mener de velaflagte Djøf’ere, det er utidig politisk arbejde……….

Jeg kalder det, at have en sund politisk indstilling og samtidigt varetager Verner Sand Kirk (Formand for A-kassernes Samvirke) jo kun A-kasse medlemmernes interesser.

Men De Radikales arbejdsmarkeds ordfører Nadeem Farooq hylder DJøF’s indstilling på Twitter:

 

aldrig_akasse

Med den indstilling fra den radikale ordfører, så er det IKKE så sært regeringen har mere end svært ved at finde en løsning på dagpenge problemerne. Det er trist!

Præstedatteren Margrethe Vestager (Formand for De Radikale) er vokset op i trygge kår hos præsten faderen i Ølgod og har ikke følt til arbejdsløshed på egen krop.

Derfor siger hun til kontanthjælps- og A-kasse problemet: “Sådan er det jo”……. En arrogant holdning over for de mennesker, der mister sin indtægt og dermed meget ofte deres forsørgelsesgrundlag.

Peter Hummelgaard Thomsen (Erklæret socialdemokrat) skriver på Facebook
De Radikale har sammen med Socialdemokratiet i mere end 80 år udgjort rygraden i skabelsen af et solidarisk og stærkt samfund. Er jeg den eneste der bliver mere og mere angst og bekymret over tænkningen hos dele af vores radikale venner?

De Radikales arbejdsmarkedsordfører føler behov for at hylde, at den stærkeste gruppe på arbejdsmarkedet melder sig ud af et fællesskab, som også varetager de lavest lønnedes og kortest uddannedes interesser når ulykken rammer og jobbet forsvinder. Så længe de stærkeste klarer sig, så må fanden tage resten…

Socialdemokraterne og De Radikale har et politisk og historisk slægtskab. Det skal også vare ved.

Så kære Radikale, please fortæl mig at det her ikke er udtryk for en bred holdning i jeres parti?”

For mig virker det som om De Radikale ikke deltager helhjertet i regeringsarbejdet og det er tydeligt partiet holder en dør åben for at “skifte hest i vadestedet” efter det kommende valg. Det begrunder jeg med partiets enegang i sidste valgperiode sammen med Dansk Folkeparti og VK-Regeringen med de tidligere nævnte forlig, der borede dybt i det socialistiske hjerteblod for både SF og Socialdemokraterne.

Om min spådom bliver til virkelighed beror på, (hvis regeringen ikke får genvalg), om der kan dannes en regering uden om Dansk Folkeparti, som De Radikale har det svært med primært med baggrund i Dansk Folkepartis udlændingepolitik og i nogen grad skolepolitikken.

 

 

Share This Post

Borgerlige konkurrence om besparelser på dagpenge systemet

barfoed-og-lkke

 

Beskæftigelsessystemet i Danmark er for dyrt og for dårligt. Kort og godt“, siger de konservatives formand, Lars Barfoed, der vil have udgifterne ned på niveau med gennemsnittet for OECD-landene og dermed spare mere end dobbelt så meget, som Venstre lægger op til. Det skriver Ugebrevet A4.

Allerede i vores 2020-plan lægger vi op til at spare fire milliarder kroner, og så siger jeg bare, at vi formentlig vil kunne spare endnu mere, uden at det går ud over effekten“, siger han til UgebrevetA4

Tidligere har venstre spillet ud med at ville spare 4 milliarder kroner, hvilket beskræftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og Arbejdsmarkedsstyrelsen skudt ned, da Venstres forslag kun giver 200 millioner kroner i besparelser.

Selvfølgelig er Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen af den opfattelse, at det er bestilt arbejde fra ministerens side, men reelt er det endnu et politisk overbud fra Venstres side.

Men han vil ikke ind i nærmere redegørelse af hvordan Venstre når frem til 4 mia. kroner i 2020 udover de 200 mill kroner suppleres af de ledige kommer i arbejde og derfor skal der ikke betales a-kasse bidrag fra staten.

Hermed har Hans Andersen anerkendt indirekte, at der er tale om “duer på taget“, da besparelsen på 3,8 mia. kroner er betinget af de ledige kommer i arbejde!

Nu kommer Lars Barfoed med et overbud på 10 milliarder kroner……….

Vi har et beskæftigelsessystem, som gennem mange år har været under stærk kritik, ikke mindst fra de ledige, som finder det meningsløst. Ledige føler, de er til grin over at deltage i kurser og aktiviteter, som de ikke oplever, bringer dem videre. Og når vi ser på økonomien i det, må vi sige, at vi bruger betydeligt flere penge end et gennemsnitligt OECD-land“, siger Lars Barfoed.

Den Konservative partiformand henviser til, at vismændene i deres efterårsrapport 2012 slår fast, at Danmark hvert år bruger 16 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Og han hæfter sig især ved, at Danmark bruger knap tre gange så stor en andel af bruttonationalproduktet (BNP) på arbejdsmarkedssystemet som gennemsnittet i OECD.

Det afgørende er, at der ikke er nogle, der lukrerer på de betydelige midler, vi bruger på beskæftigelsessystemet. Der må være et krav om, at det også fører til nogle resultater, hvis vi skal bruge penge på det. Private aktører skal skabe resultater, hvis de vil have ordrer,” siger Lars Barfoed.

Der mangler i højgrad anvisninger på hvordan Lars Barfoed vil effektuere de 10 milliarder kroner. Han kommer med nogle almindelige synspunkter om effektivisering og samarbejde på tværs af jobcentre og aktører på området. Disse effekter har Arbejdsmarkedsstyrelsen beregnet til 200 millioner korner i forbindelse med Venstres overbud på området, så de konservative og deres leder Lars Barfoed har en stor opgave med at spare de mange penge på systemet.

Det vigtigste argument er et OECD gennemsnit, som giver et facit på 6 milliarder kroner.

Men er det et konservativt ønske de ledige må sejle deres egen sø? Arbejdsmarkedet er ikke ens i OECD området, vi har et A-kassesystem, der er bygget over et flexibelt arbejdsmarked, hvor det er vanskeligt at fyre medarbejdere i for eksempel Tyskland og Frankrig, så derfor kan ikke bare tilrettelægge dansk arbejdsmarkedspolitik ud fra et OECD gennemsnit.

Det er paradoksalt at Venstre og Konservative angriber Jobcentrene og dagpengesystemet så voldsomt, fordi VK(O) regeringen gennem “nullernes årti” har omlagt dagpengesystemet voldsomt, for at ødelægge fagforeningerne. Fagforeningerne fik frataget formidlingsretten og det blev lagt ud i kommunerne af ideologiske grunde af en Venstres arbejdsminister.

Jeg venter spændt på at Det Konservative Folkeparti og dets partileder kommer med et bud på hvordan partiet vil spare de mange milliarder.

Indtil da opfatter jeg Lars Barfoeds politiske udmelding, som et desperat forsøg på at sætte en dagsorden for partiet, så det kan hente de tabte stemmer hjem fra Liberal Alliance og Venstre.

Den 1. juli 2013 skrev Berlingske og Radio 24/7:Loftet skal væk, så højtlønnede i højere grad har gavn af a-kasseforsikringen“, mener de konservatives leder.

Hvordan det skal ses i forhold til den nye holdning, det kan jeg ikke gennemskue……..

Share This Post

300.000 danskere kan ende i gældsspiral!!!

Politiken skriver i dag:

300.000 danskere kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp

Ni ud af ti, der ikke er medlem af a-kassen, kan ikke få kontanthjælp.

Du kan være en fyreseddel væk fra økonomisk kaos.
Du kan være en fyreseddel væk fra økonomisk kaos.

De kan ende i en økonomiske katastrofe, der kun er en fyreseddel væk.

De kan nemlig hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister jobbet. Det viser helt nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet).

Det svarer til, at hver syvende dansker i arbejde står helt uden indtægt, hvis han eller hun bliver arbejdsløs.

For nogle er det et bevidst valg om, at de kan klare sig selv. Men for mange kommer det som et chok, at der ikke er noget sikkerhedsnet fra samfundets side. Det tror de fleste“, siger chefanalytiker Jonas Schytz Juul fra AE-Rådet.

Især boligejere uden a-kasse skal være mere end almindeligt søde ved både deres arbejdsgiver og deres ægtefælle. Bliver de fyret står ni ud af ti af dem nemlig uden indtægt.

De kan ikke få kontanthjælp, fordi de har formue eller friværdi. Boligejernes ægtefæller tjener også mere end gennemsnittet. Hver tredje boligejer skal forsørges af ægtefællen.

Kan de ikke betale renter og afdrag på huset, kan de være tvunget til at sælge eller sende huset på tvangsauktion.

Det er resultatet af mere end 10 års borgerligt styre med Dansk Folkeparti, som den “socialt ansvarlige” samarbejdspartner for regeringerne under først  Anders Fogh Rasmussen og sidst under “vikaren” Lars Løkke Rasmussen, hvis nogen efter de nye oplysninger kan se det socialt ansvarlige i 300.000 danskere kan ende i en gældspiral?

Selvom dagpengereglerne er forringet med accept og medvirken fra Dansk Folkeparti, så er det en god ide at melde sig i en A-kasse for at sikre sig socialt i den kommende tid, medmindre ægtefællen ikke har risiko arbejdsløshed og samtidigt kan forsørge dig! Dertil skal du tillægge en gæld ved en eventuel tvangsaktion af din bolig!

Læs Politikens artikel om 300.000 danskere uden A-kasse og uden ret til kontanthjælp.

Share This Post

Hestekur for de ledige!

Det lyder uskyldigt når “Lille Lars fra Græsted” og hans bonveninde i dansk politik, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, nedsætter dagpengeretten fra 4 år til 2 år!

Men det kan for mange danskere, især blandt de ufaglærte, blive en hård hestekur, som ødelægger deres tilværelse på meget kort tid. De uheldige kan komme ud for en social nedtur, som kun meget få borgere i dag forestiller sig.

Her kommer en kort beskrivelse om kontanthjælp:

Kilde: www.borger.dk

Hus og bil skal sælges:
En af de mest markante regler er, at hverken du eller din ægtefælle må have en formue på mere end 10.000 kr., og det gælder også, hvis formuen er i form af en bil eller et hus.

Ægtefælles indtægt:
Din eller ægtefællens øvrige indtægter trækkes – med visse undtagelser – krone for krone i din kontanthjælp.

Loft:
Efter seks måneder rammer du et “loft”, og din kontanthjælp nedsættes.

Udeboende:
Kontanthjælpssatsen for en udeboende modtager, ældre end 25 år er 9857 kr. om måneden, eller 13.096 kr. hvis du har forsørgelsespligt. Som udeboende under 25 år, er kontanthjælpen 6351 kr. om måneden.

Tab på 10.000 kroner pr. måned:
På dagpenge får du 3760 kr. om ugen svarende til omkring 16.338 kr. om måneden.

Hvis du er under 25 år og går fra dagpenge til kontanthjælp, går du altså omkring 10.000 kr. ned i indkomst om måneden.

Ferie:
Som kontanthjælpsmodtager kan du i princippet heller ikke holde ferie.

Du skal i princippet altid stå til rådighed for aktivering eller et tilbudt job med dags varsel. Du kan dog, hvis du har været uafbrudt i aktivering i 12 måneder – efter aftale – holde en måneds fri med kontanthjælp.

Aktivering:
Alt efter din alder sendes du senest i aktivering efter 13 uger (25 – 30 år) eller ni måneder (over 30 år). Aktiveringen varer mindst fire uger.

Kilde: Borger.dk

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan der går i dit tilfælde, hvis du bliver arbejdsløs i for eksempel 3½ år med de vilkår for kontanthjælp.

Derfor mener jeg det er kostbart forlig for de arbejdsløse, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået. Det hjælper ikke de arbejdsløse, at Pia Kjærsgaard håner oppositionen. Hun burde i stedet tage forliget af bordet.

Jeg tror ikke en smed eller metalarbejder er en dag mere arbejdsløs end han/hun er tvunget til, da de fleste i Metals a-kasse mister 55% af deres indkomst på dagpenge!

I denne måned fik Danmark 35.000 flere i arbejdsløshedskøen og den officielle arbejdsløhed udgør 116.000 mennesker. Heraf er der 10.000 langtidsledige, som allerde nu er omfattet af kontanthjælpsreglerne. Det tal vil stige markant efter det indgåede forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti!

Hvis man tager udgangspunkt i de reelt arbejdsøgende, så er ledigheden markant højere, nemlig på 230.000 arbejdssøgende.  (De officielle ledighedstal omfatter kun dem, der modtager dagpenge eller andre overførselsinkomster – Kilde: epn.dk)

Men i forligsparternes termologi, så er de dovne og gider ikke arbejde – i bedste fald – så er der arbejde om 2 år, når forligsreglerne gælder for dagpenge! Og WUPTI, så er der intet problem fortæller Pia Kjærsgaard og regeringen.

Det er i høj grad en due på taget!

Der er ikke forliget andet end besparelser. Det gælder også for den efteruddannelse, som de ledige kan bruge til at opkvalificere sig til at skifte branche.

Forestil dig at leve for 9.857 kroner om måneden. Nej det er sku’ da under det man normalt forestiller sig som under fattigdomsgrænsen og så rammer der måske en mistet børnecheck oven i? Denne indkomst rammes også af en forhøjet skattebetaling i årene 2011-2013!

Nej det er ikke et socialt forlig, som Dansk Folkeparti har indgået med regeringen, men et tyveri af dagpenge, som almindelige danske lønmodtagere skal “belønne forligspartnerne med på valgdagen“.

Share This Post

Det går mod efterløn……

Der er mange papirer der skal udfyldes for at få efterløn!

Efterløn er den rene svir - tænk at fri hver dag, bare min kone ikke læser det?

Først skal min arbejdsgiver have en opsigelse, så skal derudfyldes papirer til statspensionen og så kommer en tro og love erklæring til min A-kasse for at få efterlønnen.

Det drejer sig om fraværserklæring, ansøgningsskema, skema om overarbejde, lønsedler for 14 måneder, skattekort, afskedspapirer, pensionsoverversigter, bankoplysning om tillægspension, stillingtagen til fortsat ATP bidrag med 31 kroner pr. uge, som så lige giver det, jeg mangler, når jeg går på pension som 65 årig.
Så har jeg måske glemt noget?

Men jeg har oplevet en meget venlig betjening i STA, Middelfart, som er min A-kasse.

Jo der kan gå gå en formiddag inden det er på plads, men nu ligger kuverten på bordet og jeg mangler en tur på posthuset før den er sendt.

Det giver en lettelse i sindet, når det er på plads med pension og efterløn, så nu er det kun at afvente, hvormange supplerende oplysninger de offentlige instanser nu måtte ønske sig?

Nu går tiden og jeg nærmer mig den 31. august 2009, som betyder jeg går på efterløn og dermed indleder jeg “Den Tredie Alder” med alle de glæder det indebærer….


[adrotate group=”1″]


Share This Post