Borgerligt hykleri af værste skuffe……….

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2012

Vi skal bringe Danmark godt og trygt gennem krisen. Det har været regeringens vigtigste opgave, siden vi trådte til for ét år siden. Og det er fortsat vores vigtigste opgave. Det kræver en indsats på områder, der før blev forsømt. Det kræver handling i stedet for stilstand….     Læs mere

PioPio.dk skriver i den anledning:

“Danmark har mange små virksomheder. Og de skaber mange arbejdspladser. Derfor giver vi nu mulighed for nye lån til netop de mindre virksomheder – nye lån, som kan nå op på omkring 12 milliarder kroner. Så de kan købe nye anlæg og maskiner. Så de kan skabe endnu flere job.  Og vi skal ikke spænde ben for den teknologiske udvikling. Derfor har regeringen afskaffet den multimedieskat, som den tidligere regering indførte. Vi skal ikke hæmme virkelysten. Derfor har vi afskaffet den iværksætterskat, som den tidligere regering indførte. (..) Vores virksomheder skal have de bedste vilkår for at klare sig i en verden, der rykker tættere og tættere på.”

Igen og igen har regeringen måtte ligge øre til det borgerlige hylekor, som brokker sig over nye afgifter og skatter. Derfor er det befriende, at Thorning – endelig! – tager bladet fra munden og giver de borgerlige tørt på ved at nævne et par af de 224 skatter og afgifter, som VK-regeringen pålagde erhvervslivet. Ser man bort fra politiske drillerier er det glædeligt, at regeringen lægger på til nye støtteordninger til mindre virksomheder. Dette vil være et tiltrængt skifte fra den tidligere regering, der kun hjalp bankerne og landbruget, men lod de små erhvervsdrivende i stikken. Citat slut.

Men her stopper det borgerlige hykleri ikke.

Venstre og Dansk Folkeparti misbruger stadig Folketingets og statsministerens tid med de uendelige spørgsmål om Henrik Sass Larsens “manglende sikkerhedsgodkendelse“, som ikke er en godkendelse men et “sikkerhedstjek“.

De to partier har stillet spørgsmål til både statsminister og justitsministeren utallige gange i Folketinget og i Retsudvalget og fået svar på deres spørgsmål. Det er statsministeren der udpeger og afskediger ministre. Ministre skal IKKE sikkerhedsgodkendes, men ingen politiker har en ret til at blive minister, uanset hvor indflydelsesrig den pågældende er.

Det er min opfattelse at Henrik Sass Larsen selv trak sig på grund af et notat fra PET – eller subsidiært at han tabte en intern magtkamp i partiet ved regeringsdannelsen.

Det første er den mest nærliggende mulighed og vurderingen har givet været, at det skabte for megen virak for regeringen, hvis Henrik Sass Larsen skulle bruge sin finansminister tid på at svare på spørgsmål om sine relationer med rockere fra Køge.

Det andet kan også være årsagen, men det skal statsministeren ikke svare på, for det er statsministerens suveræne ret at udpege sine ministre. VK-regeringen og de andre regeringer før den har heller ikke oplyst om interne magtkampe i deres politiske bagland.

I SF fik Pernille Vigsø Bagge heller ikke en ministerpost hun selv mente sig berettiget til, hvilket hun var meget sur over ved dannelsen af regeringen sidste år. Det illustrerer at ingen – uanset sin politiske status – har krav på en ministerpost.

Nu udvider partierne med drillespørgsmål om en EU post, hvor Helle Thorning-Schmidt blev nævnt som kandidat som leder af EU-kommissionen. Det blev samme dag afsløret som rent tankespind fra en engelsk EU journalist.

Der er i dag stillet 10 tåbelige “drille spørgsmål” til statsministeren det af Peter Skaarup (DF), Jacob Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V),  Karsten Lauritzen (V) og Martin Geertsen (V) til besvarelse i Folketinget.

Det er en rendyrket kampagne fra Venstre og Dansk Folkeparti, som intet politisk formål tjener ud over at skabe baggrund for et karaktermord på statsministeren.

Men er det ikke bedre Venstre bruger deres politiske taletid til at skabe politik, der bringer Danmark ud af den krise der er skabt at en international krise og VK-regeringens overforbrug og ufinansierede skattelettelser gennem 10 års regeringstid?

Jeg vidste godt vælgernes hukommelse er kort, men at Kristian Thulesen Dahls hukommelse er så kort, at han ikke kan huske han sammen med De Radikale og VK-regeringen halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede optjeningsperioden til en ny dagpengeperiode fra 26 til 52 uger.

Det nærmer sig en “senil dement” diagnose for nyligt valgte landsformand for Dansk Folkeparti.

Det er usmageligt han forsøger at fiske stemmer fra regeringspartierne på sine egne misgerninger….

Share This Post

Ghettoer og integration?

Statsministeren vil rive bygninger ned i ghettoerne for at skabe åbenhed. Venstres ordfører vil indføre 0-tolerence i ghetto-områderne. Integrationsministeren vil favorisere mennesker der bor i ejerboliger med points til brug for familiesammenføring. Pia Kjærsgaard vil slet ikke tolere indvandring fra andet end Europa og USA.

Alt sammen lanceres som nye tiltag omkring ghettoerne og indvandringspolitikken i Danmark, men det er gammelkendte standpunkter, vi mangler bare at få relanceret et Burka-forbud.

Men for mig ligger løsningen ligefor:

  • Vi skal styre indflytningen i ghetto-områderne, så der sker en spredning af beboergrupperne fordelt på etnisk oprindelse, resource stærke og svage beboere.
  • Der skal være forskellige boligformer i ghettoen. Lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder.
  • Der skal være butikker og fælles facilliteter, som ikke er forbeholdt en bestemt beboergruppe.
  • De resourcestærke af etnisk dansk oprindelse skal opfordres til omgåes danskere af anden etnisk oprindelse.
  • Indvandrere bosat i ghettoen skal lære dansk og modtage undervisning i danske samfundsforhold.
  • Der skal tages kontakt til familierne med de “utilpassede unge”. De og deres mindre søskende skal inddrages i fritidsaktiviteter.
  • Alle unge skal inddrages i SSP arbejde, senest fra de starter i skolen.
  • Forældre af anden etnisk oprindelse skal have viden om de danske værdier og sprog.
  • Imamer og talsmænd for indvandrerne skal inddrages aktivt og tage medansvar for integrationen på de oplistede vilkår.
  • Institutioner og foreninger, der oppisker til had, drab og terror skal opløses straks.

Fremfor alt gælder der et krav om gensidig respekt for hinanden og mellem de forskellige etniske grupper. Der er behov for et opgør med Dansk Folkepartis og VK-regeringens indstilling til integrationspolitikken i Danmark.

Det nuværende folketingsflertal med VK-regeringen og Dansk Folkeparti i spidsen har haft over 9 år til at få styr på indvandring og integrationen af danskere af anden etnisk oprindelse. Aldrig har vi været så langt fra målet med at få indvandrerne integreret i det danske samfund!

Jeg tror kun der er en vej frem, det går over respekt for hinanden på tværs af etnisk oprindelse og forståelse for vores forskellighed samt en reel politik, der løser problemerne med integrationen, hvilende på de punkter, som jeg har opstillet herover.

Derfor siger jeg nej til Lars Løkke Rasmussen og hans politiske flertal forslag til løsning af integrationspolitikken, som der kommer til udtryk i forbindelse med åbningstalen i Folketinget i tirsdag.

Share This Post