Skolestart med advokathjælp?

Anders Balle – formand for Skolelederforeningen – toner frem på TV2 Nyhederne og fortæller om forældre, der medbringer sin egen advokat til skole/hjem samtaler, for at få opmærksomhed om deres børns skolegang.

Jeg troede ikke jeg havde mine sansers fulde brug i behold efter den udmelding!

Jeg fik historien vertificeret i flere medier, så nu tror jeg på mine sanser igen 🙂

Men det er en alvorlig sag, at forældre sådan pacer på deres børn i Folkeskolen, at de truer deres skole med advokat for at opnå fordele for netop deres barn! Det burde ikke ske i Danmark!

Det er udelukkende deres børn, det handler om. De er sig selv nærmest og kræver særlige foranstaltninger til netop deres børn – uden hensyn til, at det faktisk er det gode fællesskab og samarbejdsklima, som gør, at børnene trives og lærer“, siger Anders Balle til 24.dk.

Der skal ikke altid meget til, før mor eller far klager, fortæller Niels Egelund, professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.

»Ofte drejer det sig om, at der er en vanskelig elev i klassen. Han tager for meget af den fælles tid fra deres barn. Andre gange er det rigeligt, at der er blevet hældt vand i en skoletaske – eller flået noget tøj i stykker, før vi har balladen,« siger han.

Hvad er det for en indstilling fra de unge forældre?

Jeg vil skarpt tage afstand fra deres adfærd og opfordre dem til at gå ind i et samarbejde med skolen, eleverne og de andre forældre for at skabe en skole, der tilgodeser hele klassen, for kun dermed, får vi en generation der er demokratisk indstillet, og som kan begå sig socialt og fagligt i en global verden i fremtiden! 

Jeg bor selv i Vestjylland, hvor kommunen forsøger sig med skolelukninger, dels med baggrund i at skabe bedre undersvisningsfaciliteter, men også for at skabe stordriftsfordele og dermed en billigere skolestruktur i kommunen.

Det medfører befolkningen i de ramte områder med loven i hånden danner friskoler med kommunale tilskud.

Selvfølgelig kan jeg godt se skolen, som et kulturcenter i landsbysamfundet, men er det ikke vigtige børnene får en god skolegang, hvor de tilegner social- og faglig viden, så de bliver gode samfundsborgere? Fremfor at opretholde en utidssvarende skole for at tilgodese nogle lokale behov? Der må være andre måder at skabe et kulturcenter på!

Med de økonomiske rammer, der er i Danmark i dag, så mener jeg alle midler skal bruges til at skabe en rigtig god Folkeskole i samarbejde med skoleelever og deres forældre.

Men ønsker forældrene deres børn skal gå i Friskole eller Privatskole, så mener jeg forældrene selv skal bære den økonomiske byrde ved deres skolevalg og uden tilskud fra staten eller kommunen.

 

Share This Post