Den omvendte Robin Hood fra Blå Blok………

Regeringen har bl.a. gennemført besparelser i kommunerne og stat via det såkaldte omprioriteringsbidrag og besparelser på kontanthjælpen. Samtidig har Regeringen sænket registreringsafgiften, fastfrosset grundskylden og genindført håndværkerfradraget i en ny version.

I analysen er der et overblik over regeringens initiativer, hvor der er set nærmere på det offentlige forbrug, besparelserne i kommunerne, kontanthjælpsloftet, geografiske beregninger af fastfrysning af grundskylden, hvor i landet håndværkerfradraget bliver brugt og ændringerne i registreringsafgiften.

At fastfryse grundskylden er først og fremmest en gave til boligejerne i Nordsjælland og København. Det vil være med til at øge de i forvejen store økonomiske afstande, der er mellem beboerne i det nordsjællandske whiskeybælte og de danske provinsområder. De 10 kommuner, der får mindst ud af fastfrysningen af grundskyld får tilsammen 8 mio. kr. Modsat får boligejerne i Gentofte mere end tre gange så meget, som de 10 kommuner, hvor boligejerne får mindst tilsammen. Alene Gentofte kan se frem til 28 mio. kr. Det er en forskel der er til at føle på“, siger AE’s direktør Lars Andersen.

AE’s analyse er værd at nærlæse og du finder den her…. http://www.ae.dk

Renser man regeringens skøn for det offentlige forbrug er nedjusteret med 3. milliarder og for øgede udgifter til flygtninge på 1½ milliard kroner og anvendes det seneste prisskøn, så ender realvæksten på MINUS 0,1 pct. i 2016.

Det fremgår af tabel 1 i AE’s seneste analyse om Dansk økonomi.

DF_finanslov

Det ligger langt fra Dansk Folkepartis valgløfte om en vækst på 0,8%. Under den tidligere regering kaldte man den adfærd for LØFTEBRUD!

DF_stol_paa_os

Den ene procent, som skal spares i kommunerne i 2016, svarer til 2,4 mia. kr. I 2016 er det aftalt, at
der skal tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016. Det betyder, at spareøvelsen for kommunerne i
2016 netto bliver på 500 mio. kr.
Efter 2016 er der ikke lavet nogle aftaler om tilbageførelse til kommunerne. Finansministeriet har regnet på konsekvenserne af omprioriterings bidraget for kommunerne i 2016, 2017, 2018 og 2019.
Beregningsteknisk er der lagt til grund, at der ikke sker nogen tilbageførsel til kommunerne i 2017-2019.
Besparelsen udgør i år 2019 7,5 mia. kroner, der i princippet i følge statsministeren kan bruges tilskattelettelser.
Grundskyld:
Tal fra Skatteministeriet viser, at fastfrysningen af grundskylden i 2016 er en skattelettelse på ca. 755 mio. kr. Skattelettelsen på grundskylden er skævt fordelt, da den følger grundprisen. Samlet er der tale om 8 mio. kr. til de 10 kommuner, der får mindst ud af det.
Modsat får boligejerne i eksempelvis Gentofte mere end tre gange så meget, som de 10 kommuner, hvor boligejerne får mindst tilsammen. Alene Gentofte kan se frem til 28 mio. kr. En finte er lejere IKKE får del i fastfrysningen af grundskylden, selvom den indgår i huslejen.
Kontanthjælp:
Den samme skævdeling sker i besparelsen for kontanthjælpen, hvor de store bykommuner mister mange penge.
Håndværkerfradraget bliver brugt af de rigeste:
I alt blev der givet fradrag ved håndværkerfradraget på knap 5,3 mia. kr. i 2013. 30 pct. af det samlede fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier.
Lavere registreringsafgift tilgodeser de rigeste:
Købere af de allerdyreste biler får i særlig grad glæde af ændringen i registreringsafgiften, mens det
slet ingen forskel gør, for købere af mikrobiler.
Afgiften på en gennemsnitlig bil i luksussegmentet reduceres med mere end 100.000 kr., mens afgiften på en bil i mellemklassen reduceres med 7.000 kr. og en mikrobil med 0 kr. Det fremgår af beregninger fra Skatteministeriet.

Dette blogindlæg bygger på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd analyse
Overblik: Regeringens besparelser og fordelinger. Regeringens politik øger opdelingen af Danmark“.

Udarbejdet af chefanalytiker Jens Sand Kirk, chefanalytiker Frederik I. Pedersen og analysechef

Jonas Schytz Juul, udgivet den 27. december 2015
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlowsgade 14, 1 sal.
1651 København V
33 55 7710

Andre udgivelser…….

Det danske Klassesamfund
klassesamfund
Share This Post

Kontanthjælp eller kassedame?

Der er mange tanker om kan arbejde betale sig?

Den borgerlige tænketank CEPOS er ikke i tvivl og kører en kampagne mod kontanthjælp og partiet Venstre sluger ukritisk tænketankens synspunkter og bruger dens konklusioner til at bygge partiets politik på. Det ligner et bestillingsarbejde til CEPOS fra Venstre.

Regeringen har med kontanthjælps- og skattereformen blandt andet sænket kontanthjælpen for dem mellem 25-29 år og hævet beskæftigelsesfradraget for at gøre det mere attraktivt at få et job.

Søndagsavisen har i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) undersøgt, hvor meget en kontanthjælpsmodtager får ud af at tage lavtløns job som kassedame.

Søndagsavisens beregning

Søndagsavisens beregning uden ATP og arbejdsmarkedspension.

Til sammenligning får en butiks ansat på startløn med 2 børn 2.425 kroner.

I følgende grafik er forskellen på CEPOS og AE tydelig.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Kilde: http://sondagsavisen.dk

Søndagsavisens og AE’s beregninger skal sammenholdes med den faktiske beskæftigelsesgrad og de faktiske jobmuligheder for de ledige.

Der er 154.177 som enten er i aktivering, i gang med et korterevarende uddannelsesforløb, eller helt almindeligt jobsøgende, behørigt registreret og nidkært kontrolleret af det lokale jobcenter. Uanset hvor langt ned CEPOS og Venstre får banket kontanthjælpen ned, så er der ikke jobs til disse ledige. Samtidigt er 34.000 ledige faldet ud af dagpenge- og kontanthjælp.

Der er flere undersøgelser der entydigt peger på danskerne vil arbejde.

I 2012 var der rigtignok 14.300 ud af 2,7 mio. danskere i arbejde, der får mere ud af at være på støtten end i arbejde. Det skyldes typisk at de har flere børn, og derfor får en række tilskud. Men dette tal vil falde til 8.100 efterhånden som regeringens skattereform indfases, da beskæftigelsesfradraget stiger, særligt for enlige forsørgere.

CEPOS og Venstre vil skære i kontanthjælpen for at løse et problem for 0,3% af den danske arbejdsstyrke, som der ikke er jobs til.

Dagpengesystemet indeholder mange sanktionsmuligheder for at straffe danskere, der ikke ønsker at tage et job.

Share This Post

Lidt for smart retorik fra Lars Løkke……….

Myterne står i kø. Der er ikke grænser for, hvor mange tusinde, der skal fyres, når vi kommer til. I hvert fald, hvis man ukritisk lytter til socialdemokraternes regnedrenge i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd“, sagde Lars Løkke på Venstres Landsmøde i weekenden og henviste til den skarpe kritik, som Venstres økonomiske strategi har fået.

Det citat forstår chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Martin Madsen ikke ……..

Jeg er selvfølgelig beæret over, at Lars Løkke bruger sin taletid på at nævne AE på landsmødet. Men ret skal være ret – det er Finansministeriet beregninger, som viser, at nulvækst til 2020 koster 24.200 offentligt ansatte jobbet i forhold til i dag. Det er ikke AE’s beregninger“, siger Martin Madsen til tv2.dk.

Han tilføjer: ” Det er bemærkelsesværdigt, at en tidligere finans­ og statsminister sår tvivl om Finansministeriets beregninger, som viser, at nulvækst til 2020 koster 24.200 offentligt ansatte jobbet i forhold til i dag.

Det viser endnu engang Venstres leder IKKE har styr på de politiske beregninger og hvor de kommer fra…….

Eller er det en bevidst manipulation fra Lars Løkkes side?

Lars Løkke Rasmussen er ikke kendt for de samme præcise politiske udmeldinger, som hans forgænger Anders Fogh Rasmussen, der altid havde styr på sine politiske udmeldinger og citater….

En lille “nødløgn” og bevidste politiske fordrejninger af politiske modstanderes synspunkter, det er derimod hans kendetegn…..

Share This Post