Flagets dag og soldaterne hjem……..

Politikere fra Rød Stue og Blå  Stue er ved at falde over hinanden for rose danske soldaters krigsindsats i primært Afghanistan.

Men burde det ikke siges på en bedre måde med nedenstående billede? Kort og godt!

Lånt på Facebook af  Linda Moshage.

Lånt på Facebook af Linda Moshage.

Træk dem hjem, hvad laver de i Afghanistan?

 

Share This Post

Danske lystsejlere i Somalia…………

Piraterne i Somalia har taget 688  gidsler
I sidste uge vurderede EU’s antipirat-styrke, at piraterne holder 31 skibsfartøjer og 688 personer som gidsler. Nu er der 7 danske lystsejlere indlemmet i flokken af gidsler.

Jeg kan så ikke forstå danskere sejler lystsejlads i dette farvand og slet ikke med Dannebrog i agterenden af sejlbåden. Piraterne er overvejende muslimer, så derfor er danskere et angrebsmål på grund af “den gale dansker og tegnerKurt Westergaard” og ikke mindst Jyllands Postens offentliggørelse af hans tegninger.

Jeg ved ikke hvorfor de danske sejlere ikke har benyttet den metode som de fleste lystsejlere i dag bruger, at sejle gennem piraternes farvand på dækket af et større fragtskib?

Prisen på et gidsel ligger på 1 million dollars, læser jeg, så vi håbe den danske stat er parat til at frikøbe dem? Ellers kan det blive svært at slippe ud af piraternes varetægt, så en indsamling blandt Kalundborgs borgere batter som en nål i en høstak. Vi må håbe Udenrigsministeriet kan forhandle en stor rabat hjem for dem.

Men bortset fra den umulige situation danskerne befinder sig i lige nu, så er det meget uholdbart der er pirateri i det omfang i et verdens mest besejlede områder.

Problemet må løses af verdenssamfundet ved indgriben direkte i Somalia gerne med FN som aktør sammen med stormagterne. Somalia er i dag et fattigt lovløst samfund med mange stridende militser og derfor har piraterne frit spil med at operere fra Somalias kyster. Der er behov for at indsætte et demokratisk regerring og skabe et retssamfund i Somalia, for at komme piraterne til livs.

Jeg ser hellere Danmark deltager i en sådan aktion fremfor i den meningsløse krig i Afghanistan.

Share This Post

Slaget er tabt i Afghanistan!

En anonym højtstående dansk officer fortæller i Politiken i dag:
I hundredvis af unge danske drenge vil blive sendt til Helmand frem mod 2014. De har ret til at kende den virkelige risiko. Politikerne og forsvarstoppens fortælling om, at det går fremad både civilt og militært, passer ikke“.

Sidste år blev 8 danske soldater dræbt og der vil ske flere tab af danske soldater frem til år 2014, hvor Afghanistan selv skal varetage sikkerhedsarbejdet for deres egen nation.

Flere tilfælde af terrorforsøg i Danmark og andre europæiske lande viser, at terroristerne er velintegrerede unge, der udøver en hellig islamisk gerning ved at angrebe en tegner i Aarhus og andre lignende personligheder i Europa.

Dermed er den reelle begrundelse for at føre krig i Afghanistan faldet bort, for det er reelt kun tale om en en arv fra de to krigsgale mænd, vennerne G. W. Bush og Anders Fogh Rasmussen, der er årsag til Danmark er i krig!

Peter Viggo Jakobsen,  fra Københavns Universitet, udtaler efter at have set militærets hemmelige kort: “Kortet viser, at Taleban kontrollerer området, og de danske soldater reelt ikke er kommet ud af stedet“. Kilde: EB.dk

Hvorlænge vil den danske regering, forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og den danske forsvarskommando holde os hen i uvidenhed om den manglende succes i den danske krigsindsats og manglende udvikling hen mod en permanent fred i Afghanistan?

Min uforbeholdne og oprigtige opfordring til den danske regering er – træk de danske soldater ud straks – det er meningsløst Danmark fører krig i Afghanistan!!!

Share This Post

Ny vin på gamle flasker……..

Så kom den længe ventede nyhed ud i primetime på TV. Statsministeren afskaffer efterlønnen.

En valgtale fra Marienborg.

En valgtale fra Marienborg.

Uddrag af statsministerens nytårstale:
Danmark står ved en skillevej. I dag er kun halvdelen af alle danskere i arbejde. Samtidig er milliardindtægterne fra vores Nordsøolie hastigt på retur.

Derfor må vi enten indstille os på at skære i udgifterne til kernevelfærden som for eksempel sygehuse, skoler og støtten til de allersvageste. Eller også skal vi prioritere vores ressourcer og stille skarpt på efterlønnen.

Hvad med dem der ikke har kunnet får arbejde, smeden, mureren, tømreren, slagteriarbejderen, jord og betonarbejderen og mange flere?

Jeg kender mange, der i de seneste år er gået på efterløn, fordi de ved fyreseddel ikke har kunnet skaffe sig et nyt arbejde. Skal de fremover 2½ år på dagpenge og derefter på kontanthjælp i fremtiden?

Jeg støtter Villy Søvndals forslag om at undersøge vilkårene for efterlønnen,  hvem bruger den? – og hvorfor går de på efterløn?

Jeg tror Lars Løkke forregner sig, når han tror, der kan spares 16 milliarder på afskaffelsen af efterlønnen.

 senere i nytårstalen…….
Hvis vi passivt lader udviklingen fortsætte, vil vi støt og roligt blive trukket i retning af usund økonomi, voksende gæld, højere renter og tab af arbejdspladser. Og vi vil blive nødt til at skære i kernevelfærden. I sygehuse og skoler. Det ønsker jeg ikke. Det ønsker ingen af os. Tværtimod. Vi vil gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Vi vil løfte en god folkeskole ind i en fremtid, hvor danske børn skal kunne måle sig med de bedste i verden.

Det er altsammen flotte ord og det hører hjemme i en festtale. Men hvad er der sket i de godt 10 år hvor VK(O) regeringen har haft magten? Der er gennem alle årene skåret i uddannelsen, trods løfter om det modsatte. Mange arbejdspladser er tabt til det globale arbejdsmarked. Hvor er de konkrete planer for at undgå det?

senere i nytårstalen…….
Vi har brug for alle danskere. Også for jer, der er kommet til Danmark fra andre lande. Danmark er et åbent samfund – på en klog måde.

Den kloge måde er en pointsløsning, hvor kun Dansk Folkeparti tør stå ved, det drejer sig om at holde indvandrere fra ikke vesteuropæiske lande ude af Danmark!

Desværre rammer det mange danskere, der har forelsket sig i en udlænding. Lars Løkkes regering går ind for statskontrolleret kærlighed.

senere i nytårstalen…….
Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorisme. Det gælder vores egen sikkerhed. Derfor skal Danmark fortsat være til stede i Afghanistan, sammen med vores internationale partnere. Men efter 2014 skal det danske bidrag være uden kampsoldater.

39 danske soldater er dræbt i denne ulykkelige krig. Jeg har ikke kunnet finde hvor mange der kommet hjem som krøblinge, hårdsåret og med alvorlige psykiske mén.  Der tale om rigtig mange danske unge soldater, der har fået ødelagt deres liv i Afghanistan.

Og til hvad nytte?

Den Afghanske kultur ligger langt fra den danske og er den Afghanske befolkning tjent med at blive påtvunget vores vestlige kultur? Personligt mener jeg, vi når meget længere, hvis vi bruger vores militærudgifter i Afghanistan til at forbedre levevilkårene i den 3. verden. Dermed fjerner vi grundlaget for terror.

Jeg mangler……
….  konkrete løsninger i statsministerens nytårstale på en forbedring af Danmarks konkurrence evne, vækstplaner for erhvervslivet, uddannelsesmål, mål for den økonomiske udvikling af Danmark og mål for vores skattepolitik.

Der malede statsministeren med så bred en pensel, at det vist blev glemt i hans nytårstale………..

Men talen er vel designet for at dæmme op for Liberal Alliance og Anders Samuelsens indhug på de borgerlige vælgere, hvor Ventre har tabt hver 4. vælger siden sidste valg.

Men talen er også et valgoplæg og et ønske om sætte dagsordenen for den politiske debat frem til valget.

Lykkes det? Jeg tror det løber vores statsminister af hænde, som det har gjort så ofte før.


Share This Post

Danske soldater har en farlig arbejdsplads!

I går blev endnu en dansk soldat såret i Afghanistan! Han var heldig, for 34 danskere er indtil nu dræbt i krigen til ingen hverdens nytte, for krigen vindes ikke med magt, heller ikke i år 2014, hvor de krigsførende nationer måske trækker deres soldater ud. Der kommer mange flere dræbte soldater til i de næste 3 år.

Danmark er i krig! En håbløs krig uden vi har udsigt til at vinde den. Træk os ud af den krig Lars Løkke, inden flere danske soldater dræbes!

Hvor mange krigsinvalider sidder der rundt i de danske kommuner? Og hvor mange soldater sidder i deres hjem eller lever i skoven med Post Traumtisk Stress Syndrom eller andre psykiske lídelser på grund af den krig?

Jeg har ikke antallet, men jeg tror der er mere end et 3 cifret.

Jeg mener aldrig den krig vindes med magt, men den kan vindes, hvis vi får udviklet Afghanistan med infrastruktur, uddannelse, udvikling af produktion og øgning af den enkelte afghaners levestanddard, men så skal Danmark som krigsførende nation i Afghanistan bruge ligeså mange penge på udvikling og mere til, end Danmark bruger på soldater krudt og kugler!

Den eneste måde Taleban ødelægges på er den skitserede løsning, krig fremmer Taleban!

Men det er i modstrid med den nuværende politik og indsats i Afghanistan, som den tegnes af den sorte krigsmager Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Jeg har svært ved at acceptere jeg er borger i en krigsførende nation. Jeg håber det får en hurtig ende og Danmark igen kun bruger sine soldater til fredsbevarende opgaver!

Share This Post