En rigtig trist udvikling for samarbejdet i Europa.

Jeg er oprigtig ked af det på EU’s og Englands vegne…………..

Det engelske nej til EU med 51,9% af de afgivne stemmer, der betyder England melder sig ud af EU er et kedeligt resultat for både os i det kommende nye EU, men også for det engelske folk.

Det er ikke et voldsomt stort flertal, der nu tvinger den engelske regering og EU kommissionen og Rådet ud i forhandlinger om Englands udtræden…………….

De danske EU modstandere har ret i England får en aftale med EU, men det er meget uklart hvilke præmisser den vil bygge på, for EU får store indre problemer, hvis England får gode vilkår for sin udtræden.

I et fællesskab som EU giver vi selvfølgelig – lille Danmark eller store Storbritannien – afkald på lidt suverænitet. Til gengæld undgår vi, at vores unge dør på kontinentets slagmarker” skriver Rasmus Trads i sin kronik på Jyllands Posten.

Det er så ikke den 500 år med krig i Europa jeg vil hæfte mig ved, men derimod de 65 år med fred i Europa og de den økonomiske fremgang og de mange danske arbejdspladser, som er skabt af EU.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Modstandere af EU og især Dansk Folkeparti, der nu mangler en platform til at forføre de danske vælgere på, har kastet sig over et krav om en lignende dansk folkeafstemning om EU.

Det er bestemt en udfordring for det danske samfund, for vi skal ikke melde os ud af EU på baggrund af  populistiske standpunkter…..

Det engelske valgresultat kan betyde et opbrud for Great Britain samfundet (UK), for Skotland vil forblive i EU, der er stærke kræfter i Nordirland, der vil indgå i union med Irland. Australien har længe ønsket et opgør med det engelske statssamfund Commonwealth, så valgresultatet kan få store personlige konsekvenser for englænderne.

Udmeldelse vil ske over en årrække, se proceduren her…… (Kilde: Folketinget)

Hvis der ikke er kommet en aftale på plads efter to år, er Storbritannien tvunget til at forlade EU, uden man har aftalt, hvad der skal ske fremover. UK vil have samme status som alle tredjelande, EU ikke har aftaler med.

Hvad er den engelske folkeafstemning et udtryk for?

Min påstand er, det er et udtryk for mistillid til den engelske regering anført af David Cameron og IKKE MINDST et ukendskab til institutionen EU!

Hvad var det englænderne stemte om? Google har svaret.

I det første 14 timer efter valglokalerne lukkede, spurgte englænderne om:
1. “Hvad betyder det at forlade EU?”
2. “Hvad er EU?”

Det dokumenterer min påstand. Og er de danske modstander partier anført af Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og især Dansk Folkeparti i stand til at føre en oplyst og bedre valgkamp end de engelske partier har gjort?

Mit svar er nej, tænk tilbage på afstemningen om EU retsforbeholdet den 3. december 2015.

Er det den form for Folkeafstemning vi skal have om EU i Danmark?

EU modstanderne er meget aktive på Facebook for at få en dansk folkeafstemning. Deres argumenter er ikke lige saglige…… se den her.

eu_rule

Det har intet med EU at gøre, det er resultatet af en borgerlig regerings politik i England gennem årtier, samt ikke mindst den globale økonomiske udvikling, der gør stål- og værftsindustrien ekstremt billigere i Asien. De borgerlige partier i Danmark har som deres politik at sælge ud af statens aktiver, så det samme sker i Danmark, uden at det er EU’s skyld.

Jeg er enig med dem, der mener der er behov for en folkeoplysning om EU og de vilkår som unionen skaber for danskerne.

Der er ikke behov for en dansk folkeafstemning, for jeg kan ikke se et sagligt grundlag for den. En folkeafstemning vil køre af sporet, som vi så det den 3. december 2015.

Der fik Dansk Folkeparti debatten væk fra retsforbeholdet og til at dreje sig om for eller i mod EU, det lider den danske EU politik under i disse timer.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Share This Post