DA og Jørn Neergaard Larsen forsømmer deres AKUT aftale med regeringen………

DA understreger, at det altid skal kunne betale sig at sige “ja” til et job.

Det kan det ikke i dag – blandt andet på grund af ydelserne på kontanthjælpsområdet“, siger DA-direktør Jørn Neergaard Larsen. Han peger på, at der er brug for “en markant reform af kontanthjælpen i løbet af de kommende måneder“, hvis Danmark skal klare sig bedre i den internationale konkurrence.

kontant_for_hoj_small

Kontanthjælpen er for høj, mener DA opg Jørn Neergaard Larsen. Kronik i BT.

Hvorfor påtager DA og Jørn Neergaard Larsen sig ikke opgaven med at besætte akut jobs med danskere, der er på kontanthjælp, som organisationen har indgået en aftale om med regeringen?

Er der danskere på kontanthjælp, der ikke vil arbejde for den danske mindsteløn, så er der sanktioner for den enkelte kontanthjælpsmodtager. Men det forudsætter en dialog mellem arbejdsgiveren og Jobcenteret.

Ved utallige efter prøvninger af de konkrete hændelsesforløb, viser det sig ofte at arbejdsgiveren end ikke har været i kontakt med jobcenteret eller A-kassen, for det er nemmere og billigere at ansætte en polak eller en anden østeuropæer…….

Jeg ønsker DA, Jørn Neergaard Larsen og de danske arbejdsgivere ikke piver over danske (mindste) lønninger, men bruger A-kasser og de danske jobcentre til at ansætte danskere i danske jobs og dermed støtter op om det danske samfund. Det er i alles interesse også for arbejdsgiverne.

Drejer det sig kun om at få tyske sulte lønninger i Danmark?
Jeg tror det det sidste der budskabet fra DA og Jørn Neergaard Larsen. Kom nu i gang Jørn Neergaard Larsen og lev op til aftalen du har indgået med regeringen om akut jobs, der er masser af danskere, der vil arbejde………..

I tyskland er det ikke usædvanligt med lønninger på 30-40 kroner i timen, er det det DA og Jørn Neergaard Larsen reelt ønsker?

Det handler ikke om, at danskerne ikke vil tage jobs. Det handler om, at de ikke får dem,” 3F citat på DR.dk.

Share This Post