Vi kan gøre det bedre……. Ja vi kan, hvis vi vil….. !

information_31_12_2015


 

Verden oplever i disse måneder en flygtningekrise af historiske dimensioner, men svaret fra det internationale samfund er utilstrækkeligt. Mens nærområderne til verdens brændpunkter er ved at knække sammen under presset, sætter EU alle midler ind på at holde flygtninge ude af de europæiske landes territorium, hvor de ville have krav på at få deres sag behandlet efter konventionerne.

Den danske regering med Inger Støjberg i spidsen skærer 2,5 milliarder på udviklingsbistanden, samtidig med der iværksættes 34 eller flere opstramninger af flygtningenes levevilkår i Danmark.

Flygtningene må ikke arbejde i Danmark.  De skal sidde 8-10 måneder i flygtningelejre (Nogle af dem skal bo i telte), inden de kan få behandlet deres asylansøgning. Samtidig ønsker Inger Støjberg flygtningene skal have sine værdier indraget af en tyveknægt i form af en hæderkronet dansk politibetjent. Flygtningene er i forvejen bestjålet og udnyttet af menneskesmuglere i flugten fra Syrien og til Danmark.

Jeg kan IKKE som dansker acceptere politiet skal stjæle ( Fjerne) de sidste værdier fra mennesker, der er i nød. Selvfølgelig skal flygtningene kunne leve i Danmark med støtte fra den danske stat. De skal også bidrage til vores samfund på kort sigt, hvis de får lov!

Europas Mutti” Angela Merkel fortæller det tyske folk, at flygtningene er en ressource for det tyske samfund. Jeg mener det kan overføres direkte til danske forhold, hvis vi ikke ødelægger integrationen ved flygtningens ankomst til vores land med fremmedhad, dårlige levevilkår og mistro til dem.

Regeringen taler om hjælp i nærområderne, men gør intet for at komme flygtningelejrene til hjælp. Som det fremgår af Informations artikel i dag, så er en stor del af årsagen til den syriske flygtningestrøm netop mangel på penge……. også fra Danmark!

Information skriver 31. december 2015:
FN’s konklusion er, at det frem for alt var økonomisk smalhals og især FN’s halvering af den humanitære støtte til de tolv millioner syriske flygtninge i Mellemøsten, som udløste den episke folkevandring fra Mellemøsten til Europa i år.

I løbet af foråret 2015 blev både madrationerne og den økonomiske støtte til flygtningene stadig mindre.

Ifølge FN’s flygtningehøjkommissariat var 4,4 millioner syrere på det tidspunkt flygtet til Tyrkiet, Jordan, Libanon og Egypten. Andre syv-otte millioner var interne flygtninge i Syrien, heraf halvdelen børn, oplyser FN’s kontor for koordinering af humanitære anliggender”.

Kan vi være det bekendt – og kan vi ikke gøre det bedre?

Jeg mener……. Vi kan, hvis vi vil!

Vi kan gøre det meget bedre. Det er en stor mundfuld at håndtere 25.000 eller flere flygtninge i Danmark i 2016, men det kræver udgangspunktet, at vi ser på flygtningene med respekt og en tro på at rigtig mange af dem vil arbejde og bidrage til vores samfund, så tror jeg på, vi kan klare opgaven.

Men den danske regering (med hjælp fra Socialdemokraterne)  er i gang med at ødelægge den fremtidige integration med beskæring af ydelserne og vilkårene for dem i en sådan grad at jeg ikke kan huske fortilfælde. Konsekvensen er, at det er sker i disse timer, det er man er i gang med at skabe ghettoer, vold og aggressivitet i et sådan omfang, at jeg ikke kan overskue, de problemer, det vil skabe i fremtiden mellem indvandrere, flygtninge og danskere om bare få år.

Desværre er Socialdemokraterne med Mette Frederiksen i spidsen støtte for den politik.
Jeg forstå IKKE man fra det “førhen” socialt bevidste parti kan lægge ryg til en europæisk konkurrence om hvilket land i Europa, der kan skabe de mest ringe vilkår for mennesker i nød.

Fra 2013 til 2014 faldt nødhjælpen ifølge Udenrigsministeriet fra 387 til 329 millioner kroner. I år har Danmark foreløbigt bevilget 206 millioner kroner. En USD koster i dag 6.83 DKK, det svarer til vi hjælper 48.804 flygtninge årligt i nærområderne!

FN_hjælp_2015

Det er fuldstændigt absurd, at vi ikke bruger pengene de steder, hvor vi får mest for midlerne, og hvor flest har brug for hjælp“, sagde Michael Aastrup Jensen (V) Udenrigsordfører til Altinget i sommeren 2015, men hidtil er det kun blevet til flotte ord og meget få penge fra Venstre regeringen.

Personligt håber jeg på Venstre og Socialdemokraterne kommer til fornuft og fører en flygtninge politik, der både skaber bedre integration af dem i Danmark og samtidigt Danmark bruger flere penge til hjælp i nærområderne ud over de penge som EU har bevilget.

Mit håb er at Venstre opgiver besparelsen på 2½ mia kroner på Udviklingsbistanden. Det er ikke godt at spare her, for det vil skabe indvandring af flere migranter.

Det er værd at bemærke denne flygtninge strøm er et forvarsel på, hvad der sker fremover, hvis den globale opvarmning fortsætter med uformindsket kraft i de kommende år. Der vil komme mange mennesker på flugt fra de lande, der indskrænkes på grund af tørke, udvidelse af ørkner og oversvømmelser.

Godt nytår 2016.

 


 

Lidt fakta om levevilkårene i flygtninge lejrene:

I 2013-14 fik over en halv million syriske flygtninge i Jordan hver måned udbetalt 34 dollar på et særligt humanitært kreditkort, som de kunne bruge til at betale husleje, lægebesøg og andre fornødenheder.

I perioden januar-marts 2015 blev beløbet næsten halveret til blot 19 dollar om måneden. Og det samme skete for hundredtusindvis af syriske flygtninge i Libanon og Tyrkiet.

Kort efter blev fødevarerationerne også beskåret. For flygtningene internt i Syrien blev rationerne skåret ned til 14 dollar per person, mens rationerne for andre grupper af flygtninge kom helt ned på ti dollar om måneden.

Ifølge Abeer Etefa, talsmand for WFP i Mellemøsten, vurderes 27 dollar om måneden at være det absolutte minimum for at opretholde livet.

FN vurderer, at antallet af syrere, der har behov for en eller anden form for humanitær bistand i 2016, vil stige til 13,5 millioner. Heraf skal mindst 8,7 millioner syrere brødfødes, hvilket er en million flere end i 2015. Denne udvikling vil lægge yderligere pres på donorlandenes budgetter.


 

Hvor, hvem og hvor meget? (Kilde: Fakta boks i Information 11.9.2015.)
Fordelt på lande er der fra dansk side siden 2012 ydet i alt godt 235 millioner til Syrien, til Syrien-regionen godt 590 millioner, godt 86 millioner til Libanon, godt 36 millioner til Jordan, godt 31 millioner til Irak, og godt 28 millioner til Tyrkiet.

Den største enkeltmodtager er FN’s fødevareprogram WFP, der til anvendelse i Syrien og i Syrien-regionen har fået godt 226 millioner. FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR har fået 170 millioner til brug i Syrien, Syrien-regionen og Tyrkiet, mens FN’s børnehjælpsorganisation UNICEF har fået 58 millioner til indsats i Libanon og i Syrien-regionen. Endelig har FN’s humanitære kontor OCHA fået 45 millioner.

Blandt de største private enkeltmodtagere er Dansk Røde Kors, der har fået 109 millioner. Dansk Flygtningehjælp har fået godt 88 millioner, Folkekirkens Nødhjælp godt 30 millioner, Røde Kors Internationale Komite har fået 45 millioner, mens Caritas har fået godt 21 millioner.

Oversigten viser også størrelsen af den humanitære danske indsats år for år. I 2012 gav Danmark knap 160 millioner. Året efter steg beløbet til 387 millioner, og i 2014 faldt den danske humanitære hjælp til 330 millioner. I 2015 er der foreløbig ydet 136 millioner.

 

 

Share This Post

Lars Løkke mindre populær end Mette Frederiksen

Markant flere vælgere foretrækker Mette Frederiksen (S) frem for Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, viser ny måling.

ingen_effekt

Det viser en ny meningsmåling foretaget af Norstat for Altinget.

I målingen svarer 35 procent, at de foretrækker Mette Frederiksen som statsminister, mens kun 26 procent peger på Lars Løkke Rasmussen. Det er det samme niveau for Løkke som tilbage i juni under valgkampen, skriver Altinget i dag.

Det overrasker mig ikke, for Lars Løkke er ikke og har aldrig været statsministeren, som danskerne vil have. Derimod er han kommet i statsministeriet første gang som vikar for Anders Fogh Rasmussen, der hellere ville være chef i NATO.

Næste gang blev han statsminister fordi den borgelige lejr ikke havde andre alternativer, der ønskede at være statsminister. Det skete med et meget smalt regeringsgrundlag på 34 mandater af Folketingets 179 mandater. For at sætte sagen i yderligere  relief, så gik partiet Venstre tilbage ved valget fra 47 mandater til 34!

Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti ville ikke statsminister trods en fremgang fra 22 mandater til 37 mandater og dermed blev det største borgerlige parti. Dansk Folkeparti tror partiet får større indflydelse udenfor regeringen.

Men har har partiet (DF) gjort regning uden vært, for det har Mette Frederiksen (S) under Socialdemokraternes sommermøde 2015 afvist, for partiet vil kun indgå politiske aftaler, hvor regeringen er deltager.

Dermed eksisterer Dansk Folkepartis alternative flertal ikke.

Om det holder i praksis vil de kommende folketingssamlinger vise, for Kristian Thulesen Dahl er en særdeles god taktikker. I første omgang har har han tilbudt Mette Frederiksen at gennemføre takstnedsættelse på  færgefarten til de danske øer, en ting som den “røde regering” ikke fik gennemført inden valget og som Venstre og regeringen ikke kan finde penge til.

moral

Jeg mangler at høre Søren Pind (V) udtale sig om Danmarks moralske statsminister. Han burde udtale: ” Kristian Thulesen Dahl er Danmarks moralske statsminister“, som han under “Den Røde Regering” udtalte: ” Lars Løkke er Danmarks moralske statsminister“.

 

Share This Post

Er Altinget.dk blevet Venstres ukritiske talerør?

Jeg er er skuffet – men ikke overrasket over – at Altinget.dk deltager kritikløst i Venstres kampagne for et “moderne” kontanthjælpsloft. Det loft som Venstre IKKE vil sætte tal på!

Venstres kampagne kører på et helt forkert grundlag, det skal Altinget.dk ikke promovere, men derimod afdække.

Hvornår er det givtigt at tage et arbejde?
Det spørgsmål kan ikke besvares entydigt, men har man en indkomst på 454.214 kroner, som Venstres konstruerede kontanthjælpsfamilie har og et rådighedsbeløb på 1.600 kroner efter de faste omkostninger er betalt, så er 1.000 kroner ekstra om måneden “guld værd” for denne familie.

Jeg indrømmer gerne det kan være svært at forstå for en partileder i Venstre, der har en års indkomst på 1.400.000 kroner eller mere.

Der er stor forskel på lønindkomst og kontanthjælp.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Sandheden er, at der er 56.800 kroner at tjene om året på HK’s mindsteløn i forhold til Venstres kontanthjælpsfamilie. HK’s mindsteløn er 110,35 kroner i timen i forhold til en kontanthjælp på 2 x 173.000 kroner ( 90,30 kr.) plus de sociale ydelser, som Venstre har beregnet (konstrueret) til en samlet indkomst på 545.216 kroner for den familie, som Venstre ikke kan finde til TV2.

I min beregning indgår både arbejdsmarkedsbidrag og regulering for de sociale ydelser for HK familien, som alle danskere ligesom Venstres kontanthjælps familie er berettiget til. De ydelser er tillige er indkomst reguleret og dermed ingen “gavebod”.

“Venstres konstruerede familie”, eller en, der ligner, har et rådighedsbeløb på godt 1.600 kroner til mad og fornøjelser for 5 familiemedlemmer, hvilket ikke giver mig anledning til misundelse.

Havde Altinget spurgt danskerne på baggrund af mine oplysninger, så er jeg overbevist om resultatet var blevet meget anderledes !

altinget_21_marts_2015_doku

Det har Altinget.dk  meget bevidst undladt og derfor er resultatet givet på forhånd, netop som Venstre og Altinget ønsker det.

“Som man råber i skoven, får man svar……”

En bevidst vildledning af de danske vælgere. Er det hvad Altinget.dk ønsker?

Du kan læse artiklen på Altinget.dk.

Synspunkter på Altinget.dk’s webside:

altinget_21_marts_2015_birger

altinget_21_marts_2015_comments

Share This Post

Mediernes meningsmålings tyrani……………

Dansk politik hærges af meningsmålinger på stort set alle politiske områder.

Intet område er for lille til at starte en meningsmåling op på, det være sig betalingsring, roadpricing, togdrift, milæjø, skat, ministres troværdighed og vælgernes dom om, hvem der skal være statsminister i Danmark?

helle_faner

MENINGSMÅLING: Siden juni har Thorning halet hele 10 procentpoint ind på Løkke, når det gælder danskernes foretrukne statsministerkandidat, skriver Altinget.

For første gang i meget lang tid vinder den siddende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) nu ind på udfordreren, Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Der er tilmed tale om den største bevægelse til fordel for Thorning, siden Løkke og Thorning i 2009 begyndte at blive målt over for hinanden.

Målingen er foretaget af A&B Analyse for Altinget.dk i perioden 28. august-3. september. Den er foretaget på nettet blandt 1.066 politisk repræsentative svarpersoner.

Og så undrer jeg mig, for hvad skal jeg bruge den viden til???

For Danmarks statsminister udnævnes ikke via en meningsmåling betalt af Altinget. Statsministeren vælges af et politisk flertal i Folketinget…….

Her tages ikke hensyn til popularitet, men om den politiske magt er til stede i form af et mandattal på 90 ud af Folketingets 179 mandater, som stemmer ……. for den kommende statsminister…..

 Kan medierne dog ikke mindske forbruget af meningsmålinger, så vores politikere ikke skal halse efter at blive populære i dem og i stedet for bruge tiden på de nødvendige politiske reformer af det danske samfund!

 

arbejderen_small

Det er ikke alle statsministre der kommer til magten via et valg.

Vikaren” Lars Løkke Rasmussen blev valgt af Venstres partiorganisation, da den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen forlod dansk politik til fordel for en toppost i NATO…..

 

 

 

 

Share This Post

Flere mener valget er afgjort………….

Rasmus Nielsen , (Altinget), vurderer, at rød blok dag-for-dag nærmer sig ministerbilerne:

Valget er ikke afgjort for den sidste røde stemme er brugt i valglokalet.

Valget er ikke afgjort for den sidste røde stemme er brugt i valglokalet.

Valget virker afgjort!
Valget virker afgjort. Valgkampen har været i forudsigelig gang i så mange måneder, at alle planer, alle løfter må være fremlagt. Det spændende bliver, om rød blok vinder med to, tre eller fire procent. Derfor er jeg ikke så sikker på, at vi medier får så stor en valgkamp som oppositionens politikere, der er på vej i ministerbilerne. Ikke at vi er på vej i redningsbådene. Men jeg tvivler på, at mediernes massive valgdækning i sig selv vil flytte så mange stemmer.”

Der er flere og flere der kommer til Rasmus Nielsens konklusion, men jeg vil advare alvorligt mod valget er afgjort. Der er mange tvivlere, der endnu ikke har gjort deres stilling klar. Flere opponionsmålinger fortæller de udgør mere end 25% af vælgerkorpset.

Derfor er valgkampen ikke afgjort for den sidste tvivler har taget stilling!

Rasmus Nielsen fortsætter:
De sociale medier, navnlig Facebook, er politikernes darling, fordi det er vælgerkontakt uden om redaktionernes irriterende og ukontrollabel filter. Derfor vil partierne uden tvivl ofre store ressourcer på at nå potentielle vælgere på alskens Facebook-grupper, centralt som lokalt…………

………. Spændende bliver det, hvor beskidt mediernes valgdækning  bliver. Regeringen, og især Venstre, vil bagud på procenter være forhippet på at bringe “dust” frem om Thorning og omegn, der for alvor kan bringe vælgere i tvivl om en ny statsministers habitus. Men mon ikke, medierne (også i en tid, hvor mediestøtte-milliarderne står på spil)  leverer selvjustits og afviser at bringe det værste snavs videre – B.T. måske undtaget”?

Selvom de sociale medier vil blive mere fremtrædende i den kommende valgkamp, så tror jeg ikke man skal undervurdere DR og TV2’s dækning af valgkampen. Det vil være elkstremt vigtigt for både Rød og Blå stue at fremtræde godt på TV.

Der vil blive brugt uhyrlige summer på spin omkring tv-medierne og ikke mindst på styling og profilering af de fremtrædende politikkere.

Der hvor jeg er enig med Rasmus Nielsen, der er hans påstand om BT vil viderebringe Venstres “Dust” eller smudshistorier om Rød Stues toppolitikkere.

Valgkampen er ikke vundet af Rød Stue, for valgkampen er ikke startet, der vil blive flyttet stemmer via medierne og primært på Facebook og Twitter.

Derfor er det vigtigt de vælgere, der ønsker sig en ny regering med en ny politik,  ikke lader sig lulle i søvn af Rasmus Nielsen og hans ligesindede borgerlige spindoktorer i at valget er vundet for Rød Stue.

Alle der ønsker en ny regering skal agitere for det overfor venner, familie og kolleger og ikke mindst afgive deres stemme på valgdagen. Intet er sikkert for den sidste røde stemme er afgivet…………….

Share This Post